Cerca general

En tots els camps busca termes en tot el contingut de el document.
Podeu utilitzar en qualsevol camp els següents operadors booleans:

 • AND
  Mostrar només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l'ordre i de la seva posició relativa.
  Es pot usar el símbol més .
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca. < / li>
 • OR
  Mostra resultats que continguin al menys un dels termes
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca
 • NOT
  Mostra resultats que NO continguin el terme indicat.
  Es pot usar el símbol menys .
  pot anar a l'inici d'una sentència de cerca.

Exemples
 • Europa AND Espanya
 • Europa Espanya
 • Europa OR Espanya
 • Europa Espanya
 • NOT Europa AND Espanya OR Convocatòria
 • - Eur opa Espanya OR Convocatòria

En tots els camps busca termes en tot el contingut de el document.
Podeu utilitzar en qualsevol camp els següents operadors booleans:

 • AND
  Mostrar només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l'ordre i de la seva posició relativa.
  Es pot usar el símbol més .
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca. < / li>
 • OR
  Mostra resultats que continguin al menys un dels termes
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca
 • NOT
  Mostra resultats que NO continguin el terme indicat.
  Es pot usar el símbol menys .
  pot anar a l'inici d'una sentència de cerca.

Exemples
 • Europa AND Espanya
 • Europa Espanya
 • Europa OR Espanya
 • Europa Espanya
 • NOT Europa AND Espanya OR Convocatòria
 • - Eur opa Espanya OR Convocatòria

En tots els camps busca termes en tot el contingut de el document.
Podeu utilitzar en qualsevol camp els següents operadors booleans:

 • AND
  Mostrar només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l'ordre i de la seva posició relativa.
  Es pot usar el símbol més .
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca. < / li>
 • OR
  Mostra resultats que continguin al menys un dels termes
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca
 • NOT
  Mostra resultats que NO continguin el terme indicat.
  Es pot usar el símbol menys .
  pot anar a l'inici d'una sentència de cerca.

Exemples
 • Europa AND Espanya
 • Europa Espanya
 • Europa OR Espanya
 • Europa Espanya
 • NOT Europa AND Espanya OR Convocatòria
 • - Eur opa Espanya OR Convocatòria

En tots els camps busca termes en tot el contingut de el document.
Podeu utilitzar en qualsevol camp els següents operadors booleans:

 • AND
  Mostrar només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l'ordre i de la seva posició relativa.
  Es pot usar el símbol més .
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca. < / li>
 • OR
  Mostra resultats que continguin al menys un dels termes
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca
 • NOT
  Mostra resultats que NO continguin el terme indicat.
  Es pot usar el símbol menys .
  pot anar a l'inici d'una sentència de cerca.

Exemples
 • Europa AND Espanya
 • Europa Espanya
 • Europa OR Espanya
 • Europa Espanya
 • NOT Europa AND Espanya OR Convocatòria
 • - Eur opa Espanya OR Convocatòria

Per tipus de document

En tots els camps busca termes en tot el contingut de el document.
Podeu utilitzar en qualsevol camp els següents operadors booleans:

 • AND
  Mostrar només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l'ordre i de la seva posició relativa.
  Es pot usar el símbol més .
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca. < / li>
 • OR
  Mostra resultats que continguin al menys un dels termes
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca
 • NOT
  Mostra resultats que NO continguin el terme indicat.
  Es pot usar el símbol menys .
  pot anar a l'inici d'una sentència de cerca.

Exemples
 • Europa AND Espanya
 • Europa Espanya
 • Europa OR Espanya
 • Europa Espanya
 • NOT Europa AND Espanya OR Convocatòria
 • - Eur opa Espanya OR Convocatòria

advanced.help.for.digitalizado

advanced.help.for.codclas

Per arxius i fons

Per dates

En tots els camps busca termes en tot el contingut de el document.
Podeu utilitzar en qualsevol camp els següents operadors booleans:

 • AND
  Mostrar només resultats que continguin tots els termes de cerca especificats independentment de l'ordre i de la seva posició relativa.
  Es pot usar el símbol més .
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca. < / li>
 • OR
  Mostra resultats que continguin al menys un dels termes
  No pot anar en l'inici d'una sentència de cerca
 • NOT
  Mostra resultats que NO continguin el terme indicat.
  Es pot usar el símbol menys .
  pot anar a l'inici d'una sentència de cerca.

Exemples
 • Europa AND Espanya
 • Europa Espanya
 • Europa OR Espanya
 • Europa Espanya
 • NOT Europa AND Espanya OR Convocatòria
 • - Eur opa Espanya OR Convocatòria

advanced.help.for.rangofecha

Per autor

advanced.help.for.Autor

Per descriptors

advanced.help.for.materias

advanced.help.for.personas

advanced.help.for.geograficos