Exposició Internacional de Barcelona de 1929

El fons aplega documentació generada pels organismes encarregats de l'organització de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Fotografies sobre la urbanització de la muntanya de Montjuïc i de la construcció de les infraestructures de l'Exposició Internacional de 1929 i reproduccions de dibuixos, plànols d'avantprojectes i projectes de les instal·lacions, també hi ha reportatges gràfics dels actes protocol·laris de l’esdeveniment. Les fotografies són obra d'Alexandre Merletti, Cuyás, Josep Brangulí, Roisin, Josep Maria Sagarra i Pérez de Rozas, entre d'altres. També conté fotografies que reprodueixen obres d'art, ciutats d’Espanya, pobles de Catalunya i retrats. Destaca una col·lecció important d'albúmines d’Antoni Esplugas, un conjunt de fotografies relacionades amb la vida del Quijote i un grup de retrats dedicats a Joaquin Montaner secretari de l'Exposició. Es tracta d'un fons molt interessant que ens mostra la magnitud de l'Exposició des del punt de vista cultural, social, urbanístic i arquitectònic. Veure document @