Façanes modernistes

A les darreres dècades del segle XIX i l’entrada del XX, amb l’ampliació urbanística que suposa la planificació de l’Eixample i el poder adquisitiu de la burgesia catalana, els arquitectes modernistes troben l’oportunitat d’emmirallar-se en els corrents europeus més recents i experimentar noves formes en els encàrrecs que reben: edificis particulars, indústries o fins i tot petits negocis. Molts d’aquests encara es conserven avui dia, i destaquen per la rica ornamentació de les façanes.