El projecte de la Plaça Catalunya

La Plaça Catalunya no existia a les planificacions de l’Eixample d’Ildefons Cerdà: es decideix fer a finals del segle XIX, i es convoca un concurs públic per edificar-la, que guanya l’arquitecte Pere Falqués. Al catàleg en línia es pot veure el projecte inicial, amb la plaça envoltada per una columnata, amb estàtues de catalans il·lustres, i un edifici per a ús públic o per a un hotel. També hi ha els plànols de les expropiacions del terreny i dels edificis que es van enderrocar: la casa Josep Estruch i la de la viuda Broquetas.