Llibres de privilegis de Barcelona

Els llibres de privilegis compilen, mitjançant la còpia, documents expedits o rebuts que són garantia de privilegis, propietats, drets o jurisdiccions. Estan escrits sobre pergamí, relligats amb cobertes ostentoses i decorats luxosament amb caplletres, orles, filigranes, miniatures i rúbriques. Al catàleg en línia es poden consultar el “Llibre vermell”, el “Llibre verd de Barcelona” i els mal anomenats “Usatges de Ramon Ferrer”.