El comerç a la ciutat

Les botigues, els comerços i els mercats formen part de la història social i econòmica de la ciutat. Els mercats municipals com la Boqueria o el Mercat de Sant Antoni són uns referents de la vida a la ciutat. El teixit comercial de proximitat també va ser un espai de socialització molt important.