La indústria

Les fàbriques eren el principal distintiu del paisatge urbà de Barcelona. A principis del segle XX, gràcies a un nou anuari estadístic municipal, es pot tenir una fotografia de la realitat industrial d’aleshores: les grans àrees industrials es concentraven a Ciutat Vella i l’Eixample, seguits per Sant Martí i Gràcia. Aquestes quatre grans àrees concentraven la potència industrial barcelonina a cavall dels segles XIX i XX. Des de finals de la dècada de 1960 es va produir el procés invers al viscut al segles anteriors i les grans indústries van marxar de la ciutat per aprofitar la plusvàlua dels terrenys. Això va suposar un nou canvi del paisatge urbanístic de la ciutat.