Detall de l'registre

Bonafós, Cayetano.
A.Brusi M. paga l'arquitecte Renart.
Amalia
Eulàlia Cassasolat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per fer excavacions i comprovar si la canonada d'aigua que abasteix la seva casa, al nº 17 del carrer de Sant Gervasi (actualment, carrer de Sant Gervasi de Cassoles), està obstruïda.
Donya Dolores Albareda i Bover sol·licita permís al Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigua a través de la carretera provincial de Gràcia a Terrassa.
Don Plácido Esteve i Vidal sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la carretera que uneix Gràcia amb Terrassa per Sant Cugat del Vallès.
Don Francisco Vila sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per disposar una canonada de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Francisco Amat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per poder fer les necessàries excavacions per reparar la canonada d'aigua que va des de la Plaça de la Bonanova fins al carrer Major (actualment, carrer Gran de Gràcia).
Donya Carmen de Dalmases i Fontcuberta sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una mina d'aigües que travessi la carretera que porta a Sarrià.
Severo Casas sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per practicar algunes cates a les canonades de conducció d'aigua que passen pels carrers del Putxet, Riego (actualment, carrer de Ballester) i Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o passatge de Sant Felip), per veure si n'hi ha obstacles per la lliure circulació de l'aigua.
0