Detall de l'registre

Contribució d'edificis i solars. 1895-1921
135 : Revistes : Blanco y negro 1919 . Lo Teatro Regional 1896 . L'esquella de la Catalana 1907 . Notícia Catalana 1974 . Premsa : Crónica 1931 , La Veu de Catalunya 1917 , La Humanitat 1933 , Notícias y Avisos del Diario de Barcelona 1964
79 - Entitats vinculades amb el comerç, indústria i món laboral: Nadales, targetes, estampes, invitacions, Propaganda Jansà, felicitacions Josep Barrillón
147 : Retalls: Pel i ploma 1899 , Diario de Barcelona 24/10/1948 , La Corona Periodico Liberal 26/04/1865 , El Conceller 20/12/1856 , El Barcelonés 23/06/1888 , El bè negre 11/09/0935 , Los Bajos Fondos de Barcelona , La Defensa 27/03/1920 , El Bombo 7/10/1904 , Boletín Oficial de la Província de Barcelona , Diario de Barcelona Portada de 1º número 1792 , Catalunya del Casal Català de Buenos Aires 8/12/1912 , Heraldo Balear de Buenos Aires 15/12/1911 , La Renaixensa 4/03/1905 , La Vanguardia 1968 . Guies de Barcelona . Fira internacional de Barcelona . Festes Mercè , Cavalcada , Sant Jordi , Museu Homenatge vellesa de Sant Sadurní , Congrés Eucarístic 1952 , Verge del Mar , prospecte 1974 neteja Barcelona , " Niu Guerrer " 1 de març de 1903 - conté article de Lluís Barrillón
154 - Homenatge a la vellesa , documents , Història de Gràcia a través d'escrits
32.- Joan Bonet Fusté : Segells i peces impremta de la caràtula butlletí Coral Roure
31.- Joan Bonet Fusté : Documentació de la Coral Roure
82 - Entitats vinculades amb el comerç, indústria i món laboral .- Sindicats , Clíniques
83 : Nadales antigues , comercials , d' entitats ...
157 - Retalls de diaris : Urbanisme PERI , Urbanisme Gràcia , Plànols de Barcelona , Fulletons de propaganda : Font Santa Rita , Via O , Peri , Barcelona , Urbanisme Plaça Lesseps , Altres Districtes , Circulació
0