Detall de l'registre

Gran de Gracia 39
Jose Sagarra demana permís per col·locar un rètol que digui Taller de guarnicionero
Rosselló 158 . Joaquin Arasa demana instal.lar un motor per gas de cuatre cavalls de força sistema Otto als baixos de la casa per imprimir moviment a unes talladores de metall segons plànol de la mateixa fàbrica alemanya
Prop: Quer Dorca y Cia">
Girona 16 - 18 . Quer Dorca y Compañía sol.licita permís per a instal.lar un generador de vapor horitzontal de dos cavalls de força sistema "La Maquinista Terrestre y Maritima" en la part posterior dels baixos de la casa, a l'objecte d'imprimir moviment a una fàbrica de gèneres de puns que tracta d'instal.lar. Plànol de la maquinaria signat per F. Armenter, enginyer. Plànol de la planta signat per Andrés Audet Puig
Prop: Quer Dorca y Cia
Granada 38 . José Monsó Gibert demana instal.lar un motor a gas de dos cavalls de força sistema Escuder
Perill 6 . Joaquín Vilaplana demana instal·lar un motor a gas horitzontal silenciós sistema "Escuder" d'1 cavall de força per a donar moviment a uns telers per a fabricar teixits . Croquis de la màquina
Pere Serafí 44 (abans León ). Ribé e Hijos, amos de la fabrica de pasta per a sopes, sol.liciten permis per a instal·lar un motor a gas, de força 2 cavalls, sistema Escuder, per moure les màquines de la indústria situada als baixos i que també té entrada pel carrer Sant Joaquim . Al mateix expedient, demanen permis per fer obres interiors a la fábrica i al seu domicili situat al carrer Montseny (abans de l' Angel ) consistents en enrajolats i arrebossat de parets.
Puigmartí sn. Ramón Puigmartí, com a apoderat d' Alberta Alomà, vídua de Planas, sol.licita substituir un antic generador de 30 cavalls, situat a la fàbrica de teixits del carrer Puigmartí, per un altre de 80 cavalls, sistema horitzontal. Plànol signat per l'enginyer Juan A. Cholinas
Ferrer de Blanes 11 . Federico Sobrecasas sol·licita penjar en rètol a la façana amb la inscripció: Centro Federalista
Passeig Sant Joan entre Còrsega i Indústria . Rosendo Costa, en representació de la societat Claró y Costa, demana poder instal·lar un motor a gas de 2 cavalls de potència, a la casa propietat de Leonor Baron per a una petita industria de teixits de cotó. Després, sol.licita la revocació del permis, per ser un local de superfície insuficient. Plànol signat per l'enginyer Rosendo Costa i Moncunill
Robí . Esteban Pascual demana poder construir una quadra de telers al solar que poseeix al carrer Robí . Plànol signat per Juan B Feu
0