Detall de l'registre

Ordre circular de l'Alcalde Major del Corregiment de Barcelona manant que en compliment de l’article 1 de la Real Cèdula del 17 d'octubre de 1824, ja comunicada pel Governador, s’enviïn les propostes pertinents
Circular del Governador manant que en dos dies li trametin una relació dels fusells que hi ha a la població i les seves circumstàncies, incloent les armes dels voluntaris realistes
Circular del Sotsdelegat d’Intendència traslladant el Real Decret d’Hisenda del 3 d'abril de 1824 que crea la Direcció General de Propis i Arbitris, i el del 4 d'abril de 1824 que en nomena director Niceto de Larreta
Circular del Sotsdelegat d’Intendència traslladant l’ofici de l’Intendent del 26 d'abril de 1824 que mana que dins del mes de maig es presenti una relació dels comptes pendents dels pobles des de 1814 fins 1823: contribucions, subministraments a l’exèrcit, i armament dels realistes
Circular del Sotsdelegat d’Intendència traslladant l’ofici del 24 d'abril de 1824 de l’Intendent militar de l’exèrcit aliat a Catalunya, el Baró Sermet, que mana que es presentin tots els documents de crèdits per avituallament o qualsevol altre servei a dit cos de l’exèrcit a l’Intendent Comissionat per la liquidació de comptes del 4rt cos de l’exèrcit dels Pirineus, en l’oficina establerta a Perpinyà, abans del 15 d’abril; i els de crèdits per avituallament a l’exèrcit espanyol o francès o als hospitals els presentin en l’oficina del Sotsintendent d’Hisenda de Catalunya abans del 15 de juny, sempre dins el termini de 6 mesos establert en el decret del 13 de juny de1806
Circular de l’Intendentr manant que a causa de l’excés de xavalla el Tresorer Provincial només accepti en la recaptació 300 reals vellons de coure cada 12.000 reals vellons d’or i plata, d’acord amb diverses disposicions legals de 1772, 1747, 1782 i 1793
Circular de l’Intendent Vicenç Frígola i Xatmar traslladant la Real Ordre del 24 de novembre de 1824 i trametent 300 exemplars del Reglament per a la liquidació dels crèdits contra França
Circular del Sotsdelegat d’Intendència traslladant l’ofici de l’Intendent del 14 de juny de 1824 que, en haver-se anul.lat les ordres de la Diputació referents al cobrament dels Propis i Arbitris i tornant aquesta competència al Consell de Castella com abans del 7 de febrer de 1820, mana que es retornin en 8 dies el reglament de Propis i Arbitris que havia enviat la Diputació i es demani, si no el tenen, el del Consell de Castella
Circular del Sotsdelegat d’Intendència traslladant la Real Ordre de Gràcia i Justícia del d'abril de 1824 que en substitució del difunt Víctor Rascón Conejo, encarregat de l’arranjament dels comptes de l’època constitucional, mana al Comptador General de Valors que organitzi una secció en les seves oficines per a aquesta tasca
Circular del Sotsdelegat d’Intendència traslladant un ofici del 7 de juliol de 1824 del Director de la Comissió per a l’eliminació del deute que dóna indicacions pel compliment del seu reglament del 19 de maig de 1824, sobre la presentació a la Intendència dels rebuts dels creditors de l’Estat per crèdits prestats en temps de rebel.lió i interessos de vals Reals
0