Detall de l'registre

Pau Ignasi de Dalmases notifica als consellers que viatjarà a Londres per estar a prop del parlament anglès i sol·licita el vistiplau dels consellers.
Pau Ignasi de Dalmases comenta algunes qüestions relacionades amb la correspondència, la situació de Catalunya i les seves gestions davant la cort de Londres.
Pau Ignasi de Dalmases comenta les vicissituds de la correspondència que manté amb els consellers, l'actitud de la cort anglesa envers la causa catalana i el deute monetari pendent amb els consellers.
Miquel de Montserrat informa de les gestions que porta a terme amb la correspondència dels consellers, els seus embaixadors i altres representants de la causa catalana.
Domènec Gispert sol·licita als consellers que el substitueixin del càrrec de proveïdor de Barcelona a Mallorca, informa de l'estat de les seves gestions i es felicita per les accions de guerra a Barcelona de mitjan d'agost.
Pau Ignasi de Dalmases comunica que Miquel de Montserrat li ha remès cartes dels consellers via Amsterdamen a diverses adresses: Milà, Gènova i Frackfurt. Amb una d?elles venien les cartes de l?emperador i l?emperadriu i notícies de Barcelona. Comenta el contingut de les demés cartes, una per una, trameses pels consellers i l?embolic que causen els seus continus desplaçaments a Milà, Gènova, Frankfurt i ara Londres.
El comte d'Atalaya dóna les gràcies als consellers per haver posat al seu servei el patró Josep Vila. Els felicita per l'esforç que fan per defensar al ciutat i per la seva fidelitat a l'emperador Carles VI. Comunica que Fèlix de Llavio, monjo de Montserrat, està pres en un convent i que seguint les ordres dels consellers el traslladarà fora del territori imperial.
Pau Ignasi de Dalmases es posa a les ordres dels consellers i els assabenta del tractat de pau preliminar entre Alemanya i França, tot seguit indica a tall d'hipòtesi els països i ciutats on es pot celebrar el congrés que ha de segellar la pau definitiva i la fi de les hostilitats.
Felip Ferran i Çacirera envia cartes al comte de Tarouca i a Enric Darmstadt i viatja a Holanda per cobrar la seva assignació monetària.
Miquel de Montserrat informa que ha enviat els plecs documentals dels embaixadors dels consellers via Liorna, Maó i Mallorca i que farà el possible perquè rebin altra documentació que porta Miquel Alemany.
0