Detall de l'registre

Carta per a que es presenti Mariano Brumat a l'Alcaldía.
Cèdula de citació en blanc
Instància de Ramon Canet, per ell mateix i en representació de Jaume Comas, Josep Mas, Raimon Canet, Lluís Anglada, Magí Ventura, Manel Barceló, Josep Castelló, Valentí Torres, Baudili Calopa, Ignasi Casanovas i Jaume Cervera, exposant que se’ls vol exigir a cadascun 2 pesos forts per la quota de la lleva de Sarrià amb amenaça d’embargaments, quan en realitat segons l’article 13 de la instrucció publicada el 1818 estan exempts d’aquesta contribució en ser solters, jornalers, i únic sustent de les seves mares pobres, vídues i velles
Reglament del Cos de Voluntaris Realistes
Reglament del Cos de Voluntaris Realistes, amb introducció de José de la Cruz Ministre de la Guerra
Reglament sobre la liquidació dels deutes contra França pels tractats de 1814 i 1815, en execució del Real Decret del 28-3-1824
Circular del Secretari interí de la Reial Audiència del Principat de Catalunya traslladant per ordre del Real Acord la Real Resolució del Despatx de la Guerra de l’1 d'agost del 1824 que, arran d’alguns desordres que s’han produït i que es deuen als revolucionaris, enemics de la pau pública, mana tractar amb respecte l’exèrcit francès, que ha fet un gran servei a la nació espanyola
Circular del Secretari interí de la Reial Audiència del Principat de Catalunya traslladant per ordre del Real Acord la Real Ordre de la Guerra del 24 de juny de 1824 que mana que els oficials presoners de guerra que han arribat a Cadis retornats de França siguin llicenciats sota vigilància als seus pobles, excepte si són de la costa, evitant que es reuneixin
Ofici del [Secretari] de la Reial Audiència del Principat de Catalunya, traslladant per ordre del Real Acord la Real Ordre de la Guerra del 4 de setembre de1824 que estableix el privilegi que tot voluntari Realista que sigui encausat per algun motiu, no compleixi presó en la presó pública sinó en la dels quarters
Ofici del [Secretari] de la Reial Audiència del Principat de Catalunya, traslladant per ordre del Real Acord a Real Resolució del 21 de setembre de 1824 que mana que no hi ha aforaments que impedeixin declarar en un procés, i que en tot cas, quan cal que declari un dependent de la Policia, n’hi ha prou amb una comunicació verbal al seu cap
0