Detall de l'registre

Rei, plaça del. Francesc d'Asís Bofarull i Grau. Mestre colteller. Convertir 2 finestres en balcó de sortida, sota el 1r. pis de la casa del Gremi de Ferrers. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Egipcíaques,23. Josep Licuzere. Reedificar 2 pisos i entresòl sobre el 1r. pis. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Sallent, d'en. Pere Puig. Administrador del Correu de la vila de Berga. Enderrocar unes cases i reedificar-les amb 5 pisos i balcons. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Vidal, d'en. Martí Mas. Mestre sabater. Eixamplar la porta principal i una finestra de la façana. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Sant Pere més Alt. Antoni Ferran. Obrir una finestra al 1r. pis. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Plegamans, d'en. Antoni de Casanovas. Reedificar el frontis del 1r. pis i posar obertures per balcons. Josep Fiter.
Om. Segimon Mir. Antoni de Casanovas. Acabar una casa lluint la façana i fent els clavaguerons fins a la claveguera principal. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Boters, 28. Vicenta Carreras i Aparici. Revenedora. Obrir un balcó de sortida al 1r. pis. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Porta Nova. Petons, 43. Aleix Buscallà. Modificar les obertures i amplada dels balcons. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
Comtal. Francesc Borés i Rojas. Notari i Causídic. Modificar l'obertura del balcó del 1r. pis. Josep Mas i Vila en substitució del seu pare Pau Mas.
0