Detall de l'registre

Don Pedro Olivella sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per construir un aqüeducte des del pilar de Don Lorenzo Cayol a la Plaza Pública fins la seva casa al Carrer Major.
Don Miguel Matorrodona sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per col·locar canonades de conducció d'aigua des del pilar repartidor del carrer de Sant Felip (actualment, Passeig de Sant Felip) a les cases de la seva propietat del Carrer de la Victòria (actualment, carrer de la Torre)
Don Francisco Mestres Pujol sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per a col·locar canonades de conducció d'aigua al carrer de Sant Felip des del pilar de Don Lorenzo Vendrell a les seves propietats.
Don Manuel Babot sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi per fer excavacions al carrer de Sant Felip (actualment, Passeig de Sant Felip) amb l'objectiu de conduir l'aigua a la seva casa nº 21 de dit carrer.
Don Antonio Brusir Ferrer sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per fer una rasa per la conducció d'aigües des de Casa Bertran a travès de la riera de Sant Gervasi fins la seva propietat.
Don Juan Cert sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per construir una canonada de conducció d'aigües al carrer de Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o passatge de Sant Felip)
Don Jaime Drumen sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per col·locar una canonada de conducció d'aigua des del repartidor de Sant Damià a la seva propietat.
Don Ramon Jané sol·licita permís per a obrir una rasa per la conducció d'aigües des del Carrer Amèlia a la seva propietat del carrer de Sant Felip.
Don Bernardo de Olivés sol·licita permís per col·locar canonada de conducció d'aigua i construir una caseta al camí que travessa des del Torrent de Betlem a Casa Bellesguart.
Don José Rosich sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa per col·locar canonada de conducció d'aigües des del carrer de Sant Felip fins a la Riera de Gràcia.
0