Detall de l'registre

Convocatòries reunions Junta directiva.
Edicte de Daniel Mota, Alcalde de Sarrià, on es comunica la segona convocatòria en sessió municipal de la Junta Municipal de vocals.
Edicte de Daniel Mota, Alcalde de Sarrià, on es comunica la sol·licitud d'autorització d'Alejandro Pons per a poder construir una claveguera a la secció del torrent de Pomaret que dóna a la seva propietat.
Anunci de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es comunica l'exposició pública del projecte de pressupost municipal per a l'exercici de 1919.
Edicte de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es comunica la sol·licitud d'autorització municipal d'Antonio Maria Borrell, per a cobrir una secció del torrent de Pomaret, amb la construcció d'una claveguera a la seva propietat.
Edicte de Juan Jolgar Araujo, Recaptador de Contribucions del districte de Sarrià, on es comuniquen les dates de pagament de les quotes de contribucions territorials, industrials, de carruatges de luxe i altes.
Edicte de Pedro Domènech Grau, Arrendatari de l'impost de cèdules personals de la província de Barcelona, referent a l'expedició i pagament de cèdules a Sarrià.
Anunci de Joaquim Vallet Piquer, Alcalde de Sarrià, informant de la disposició pública del padró d'edificis i solars del districte.
Anunci de Joaquim Vallet Piquer, Alcalde de Sarrià, on s'informa de l'exposició pública del pressupost municipal ordinari per a l'exercici de 1903.
Avís de José Llavallol, Alcalde accidental de Sarrià, on informa de la recepció d'un telegrama del Governador Civil de la província de Barcelona, sobre el manteniment de l'ordre per possibles protestes obreres.
0