Detall de l'registre

Informe sobre les negociacions realitzades entre Georges Olivier, comte de Wallis i Joan Baptista Lleida, sergent major del regiment de Sant Jordi, en relació a la compra de 600 cavalls del regiment de Bobon.
Els jurats de Badalona s'excusen de no poder socórrer Barcelona, car a la vila solament resten 20 persones, la resta de la població s'ha refugiat a la muntanya.
Lord Peterborough dóna resposta a les peticions de Pau Ignasi de Dalmases en relació a la conservació dels privilegis de Catalunya.
Estat de comptes de les tropes franceses des de 22 d'abril a 29 de maig de 1713.
El marquès del Poal per raó de trobar-se envoltat d'enemics a la zona de Berga, Solsona i Manresa, sol·licita equipament per els soldats del seu regiment, car les provisions que han rebut no són suficients.
Miquel de Montserrat informa del curs de les negociacions amb els aliats, dels esdeveniments del port de Gènova relacionats amb Barcelona i d'aspectes relacionats amb la guerra.
Còpia de la carta escrita per George Olivier, comte de Wallis a Salvador Tamarit en relació a la compra de cavalls i material militar.
Francesc Antoni Vidal comunica les gestions que ha realitzat per comprar, armar i proveir tres vaixells destinats a socórrer Barcelona.
Felip Ferran i Çacirera comunica aspectes relacionats amb les cartes emeses i rebudes i amb la mateixa carta adjunta documents i cartes de diferents corresponsals.
Hug de Sant Joan i de Planelles es mostra assabentat dels nomenaments que fa el Consell de Cent per a la Coronela de Barcelona i justifica la seva estada a Mallorca per tenir permís de la reina Elisabeth.
0