Detall de l'registre

Don Vicente Vilalta sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa a través de la carretera que uneix Gràcia amb Terrassa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la carretera provincial de Gràcia amb Manresa,a la casa nº 55.
Francisco Amat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per practicar algunes cates al carrer del Raval (actualment, carrer de Sant Joan de la Salle) per saber si n'hi ha obstrucció a la canonada d'aigua.
José Artigués sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir 4 metres de rasa al carrer Major (actualment, carrer Gran de Gràcia) enfront de la propietat de la vídua de Zafanell, per veure si està obstruida la canonada.
Evaristo Martí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per dur a terme 3 o 4 cates per comprovar si la canonada provinent de la mina de Can Pedralbes perd aigua.
José Villalloch sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per practicar algunes cates a la via pública, al pilar repartidor de la cantonada entre el carrer Putxet i l'Ample (actualment, carrer de Jules Verne), fins la casa nº 120.
Don Francisco Segur sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la casa nº 20 del carrer Crawinckel amb la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don Miguel Batllori sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de canonades de conducció d'aigua potable per la seva casa, al nº 19 de la carretera de Gràcia a Manresa.
Don Ramon Potau sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada per la conducció d'aigües a la casa nº 98 del passeig de la Diputació (actualment, avinguda de la República Argentina), amb la carretera de Gràcia amb Manresa.
0