Detall de l'registre

Don Ramon Potau sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada per la conducció d'aigües a la casa nº 98 del passeig de la Diputació (actualment, avinguda de la República Argentina), amb la carretera de Gràcia amb Manresa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües per la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don José Muntadas i Campeny sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per estalir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial d'Esplugues a Sant Andreu de Palomar.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigües a la carretera provincial de Gràcia amb Manresa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, a la casa nº 79.
Don Miguel Aymamí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial que uneix Gràcia amb Manresa, a la casa nº 29.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigua a través de la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don Juan Caballé, apoderat de Don Julián Vera, sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per fer algunes cates a la canonada de conducció d'aigua, que passa pel repartidor de la casa nº 16 del carrer Ample (actualment, carrer de Jules Verne), per comprovar on es perd l'aigua.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar un ramal per les canonades d'aigua, a la casa nº 65, a la carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Donya Mercedes Mirall, vídua de Lloveras, sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigua a la casa nº 37, a la carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera.
0