Detall de l'registre

Maria Casasalat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per praticar cates a algunes canonades públiques que proveixen a la seva propietat, entre els carrers del Raval (actualment, carrer de Sant Joan de la Salle), Sant Llorenç (actualment, carrer d'Alcoi), Sant Gervasi (actualment, carrer de Sant Gervasi de Cassoles) i Bellesguart.
Emilia Rufasta sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per practicar algunes cates a la canonada que subministra aigua a la seva propietat, al carrer del Raval (actualment, carrer de Sant Joan de la Salle), per comprovar si es no no obstruïda.
Francisco Amat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per dur a terme les excavacions necessàries per fer les reparacions de la canonada , des de la plaça de la Bonanova fins el camí de casa Camí, passant pel carrer de Sant Gervasi (actualment, carrer de Sant Gervasi de Cassoles).
Don José María Aymamí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, a la casa nº 27.
Eulàlia Cassasolat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per fer excavacions i comprovar si la canonada d'aigua que abasteix la seva casa, al nº 17 del carrer de Sant Gervasi (actualment, carrer de Sant Gervasi de Cassoles), està obstruïda.
Donya Dolores Albareda i Bover sol·licita permís al Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigua a través de la carretera provincial de Gràcia a Terrassa.
Don Vicente Vilalta sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa a través de la carretera que uneix Gràcia amb Terrassa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la carretera provincial de Gràcia amb Manresa,a la casa nº 55.
Francisco Amat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per practicar algunes cates al carrer del Raval (actualment, carrer de Sant Joan de la Salle) per saber si n'hi ha obstrucció a la canonada d'aigua.
José Artigués sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir 4 metres de rasa al carrer Major (actualment, carrer Gran de Gràcia) enfront de la propietat de la vídua de Zafanell, per veure si està obstruida la canonada.
0