Detall de l'registre

Evaristo Martí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per dur a terme 3 o 4 cates per comprovar si la canonada provinent de la mina de Can Pedralbes perd aigua.
Don José María Aymamí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, a la casa nº 27.
Don José Ventura sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per reparar una avaria a la canonada de conducció d'aigües del carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer).
Donya Carmen de Dalmases i Fontcuberta sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una mina d'aigües que travessi la carretera que porta a Sarrià.
Don Juan Bordas, en nom de Juan Lacambra, sol·licita permís al Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada d'aigua a través de la carretera d'Esplugues (actualment, carrer d'Oriol Mestre) a Sant Andreu.
Eixamplament del Cementiri de Sant Gervasi de Cassoles en terrenys de la finca de Bellesguard
Don José Mallofré sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada d'aigua a ala seva propietat, tocant al camí que uneix Sarrià amb Sant Gervasi.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, a la casa nº 79.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar un ramal per les canonades d'aigua, a la casa nº 65, a la carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Donya Mercedes Mirall, vídua de Lloveras, sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigua a la casa nº 37, a la carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera.
0