Detall de l'registre

Don Juan Caballé, apoderat de Don Julián Vera, sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per fer algunes cates a la canonada de conducció d'aigua, que passa pel repartidor de la casa nº 16 del carrer Ample (actualment, carrer de Jules Verne), per comprovar on es perd l'aigua.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal per la canonada d'aigua a la casa nº 1 de la carretera provincial de Gràcia amb Manresa, al primer quílometre.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada d'aigua a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, casa nº 100.
Don José Muntadas i Campeny sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per estalir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial d'Esplugues a Sant Andreu de Palomar.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de conducció d'aigua a través de la carretera provincial de Gràcia amb Manresa, a la casa nº 61.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigües a la carretera provincial de Gràcia amb Manresa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, a la casa nº 79.
Don Miguel Aymamí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial que uneix Gràcia amb Manresa, a la casa nº 29.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigua a través de la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don José Altimira sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per construir una canonada al camí-passeig que porta a Sarrià.
0