Detall de l'registre

Don Francisco Viltró i Reventós sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per poder practicar cates als carrers de Riego (actualment, carrer de Ballester), Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o passatge de Sant Felip) i del Putxet.
Matilde (cognom il·legible) sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa al carrer del Raval (actualment, carrer de Sant Joan de la Salle) per reparar la canonada que porta aigua a la seva casa.
Ramon Aymerich sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per poder practicar una reparació a la canonada d'aigua que travessa des del carrer del Camp (actualment, carrer del Francolí), fins al de Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o Passatge de Sant Felip) i de Sant Josep (actualment, carrer de Torras i Pujalt, Solanes o Guillem Tell).
Don Miguel Mestres sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la carretera provincial de Gràcia amb Manresa.
Juan Amat demana permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per procedir a la reparació del ramal de conducció d'aigua del carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer).
La Societat General d'Aigües notifica a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles la col·locació de una canonada de conducció d'aigua al carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer).
Maria Casasalat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per praticar cates a algunes canonades públiques que proveixen a la seva propietat, entre els carrers del Raval (actualment, carrer de Sant Joan de la Salle), Sant Llorenç (actualment, carrer d'Alcoi), Sant Gervasi (actualment, carrer de Sant Gervasi de Cassoles) i Bellesguart.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia amb Manresa, al carrer nº 10.
Miguel Mayol Aldrofeu sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per practicar algunes cates a les mines propietat de l'Excelentísima Senyora Marquesa de Moragas, al carrer de Sant Gervasi (actualment, carrer de Sant Gervasi de Cassoles).
Don Plácido Esteve i Vidal sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la carretera que uneix Gràcia amb Terrassa per Sant Cugat del Vallès.
0