Detall de l'registre

Serveis de les fondes de Vallvidrera
Bonafós, Cayetano.
Amalia
A.Brusi M. paga l'arquitecte Renart.
La Societat General d'Aigües sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles col·locar canonades de conducció d'aigua al carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer), el de Sant Magí i el de Berna.
La Societat General d'Aigües notifica a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles la col·locació de una canonada de conducció d'aigua al carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer).
Don José Ventura sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per reparar una avaria a la canonada de conducció d'aigües del carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer).
Juan Amat demana permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per procedir a la reparació del ramal de conducció d'aigua del carrer de l'Alegria (actualment, carrer de Mañé i Flaquer).
Joaquín Artés sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa de 20 mts. de longitud per col·locar una canonada d'aigua al carrer de Brusi.
José Alsina Gonfans sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per col·locar una canonada de plom i obrir una rasa de 180 metres, que porti un quart de ploma d'aigua des del pilar que correspon a mina de Pedralbes, al carrer de Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o passatge de Sant Felip), prop del carrer de Sant Josep, fins a la finca propietat de Don Juan Ortellí, al carrer de Sant Eusebi.
0