Detall de l'registre

Amalia
A.Brusi M. paga l'arquitecte Renart.
Bonafós, Cayetano.
Joaquín Artés sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa de 20 mts. de longitud per col·locar una canonada d'aigua al carrer de Brusi.
José Alsina Gonfans sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per col·locar una canonada de plom i obrir una rasa de 180 metres, que porti un quart de ploma d'aigua des del pilar que correspon a mina de Pedralbes, al carrer de Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o passatge de Sant Felip), prop del carrer de Sant Josep, fins a la finca propietat de Don Juan Ortellí, al carrer de Sant Eusebi.
Don José Iversari sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa de 170 metres de longitud i col·locar una canonada de plom, des del carrer de la Salut (actualment, carrer de Ríos Rosas) fins a la de Sant Felip (actualment, carrer de Saragossa o passatge de Sant Felip), tot passant pel carrer del Putxet.
Miguel Vicente Asensio sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per col·locar una petita canonada de ferro, enfront del solar del carrer Alfons (actualment, carrer d'Atenes o Avinguda Diagonal) amb la cantonada amb el carrer Laforja, per bé de recollir i canalitzar les aigües pluvials.
Don Enrique Sagnier, en representació de Don Luis Villlavechia, sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per fer una canalització des de la riera de Sant Gervasi i els carrers d'Alfons (actualment, carrer d'Atenes o Avinguda Diagonal) i Matas (actualment, carrer de Puigmartí).
Don Antonio Bertran sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa i col·locar una canonada d'aigua fins la seva casa, al nº 63-65 del Passeig de la Diputació (actualment, avinguda de la República Argentina ).
Don Felipe Bertran sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa de 5 mts. lineals, al carrer de Bertran i modificar les canonades ja existents.
0