Detall de l'registre

Brusi Ferrer, Antoni
Allotjament i utensilis. Paga A.Brusi M.
Ambassade de la République Française
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada d'aigua a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, casa nº 100.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a la casa nº 20 del carrer Crawinckel amb la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don Miguel Batllori sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de canonades de conducció d'aigua potable per la seva casa, al nº 19 de la carretera de Gràcia a Manresa.
Don Ramon Potau sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada per la conducció d'aigües a la casa nº 98 del passeig de la Diputació (actualment, avinguda de la República Argentina), amb la carretera de Gràcia amb Manresa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües per la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Esteban Salat sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per poder fer proves per posar certes canonades d'aigua al municipi.
Donya Carmen Bantí de Dotras sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per obrir una rasa a la part dreta de la carretera de Gràcia a Terrassa.
0