Detall de l'registre

Amores, José
Brusi Ferrer, Antoni
A. Brusi M.paga el notari V. Gros
Don Ramon Potau sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada per la conducció d'aigües a la casa nº 98 del passeig de la Diputació (actualment, avinguda de la República Argentina), amb la carretera de Gràcia amb Manresa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües per la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
Don José Muntadas i Campeny sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per estalir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial d'Esplugues a Sant Andreu de Palomar.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per posar una canonada de conducció d'aigües a la carretera provincial de Gràcia amb Manresa.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir un ramal de conducció d'aigües a través de la carretera provincial de Gràcia a Manresa, a la casa nº 79.
Don Miguel Aymamí sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigües a través de la carretera provincial que uneix Gràcia amb Manresa, a la casa nº 29.
Don Cándido Calderón sol·licita permís a l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles per establir una canonada de conducció d'aigua a través de la carretera provincial de Cornellà a Fogàs de Tordera.
0