Més informació

Arxiu Municipal de Barcelona

El Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona posa a disposició de la ciutadania més de 410.000 registres, un 30 % dels quals contenen documents digitalitzats. Destaquem l'accés a més de 77.000 fotografies, a 26.000 documents textuals i a prop de 14.000 cartells, gravats, plànols i altres tipologies documentals. Es tracta d'una petita selecció dels fons conservats per l'Arxiu Municipal, d'un total de més de 50 quilòmetres de documentació.

El documents consultables pertanyen als diversos centres municipals: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Arxiu Fotogràfic i Arxius Municipals de Districte. Es pot sol·licitar la consulta dels documents originals contactant amb els centres de referència. Per garantir els drets de propietat intel·lectual i d'explotació de les imatges, les sol·licituds de reproducció per a usos comercials, de publicació i difusió s'han de sol·licitar directament al centre d'arxiu on es conservi l'original.

Benvinguts!