Detall de l'registre

Sors 39 i 41, Travessia Sant Antoni 17. Miguel Català i Vila denuncia l'existencia d'un dipòsit de dinamita i altres productes infamables i explosiu.
Astúries 24 (abans San Antonio ). J. Vachier demana permís per a instal.lar un motor a gas sistema horitzontal "Torres" de dos cavalls de força per a un taller d'argenteria
Torrijos, Ciudad Real, Torrent d'en Vidalet. Antonio Llorens demana permís per instal·lar un generador de vapor.
Jesús camí sn, Diagonal sn, Rosselló sn.
Buenaventura Coll i Duarry, com a consecuencia de la alienació d'un troç del camí de Jesús a favor de Agustín Robert, on ell tenia una conducció d'aigua establerta des de 1875, per conduir aigua a les propietats de Juan Sans situades en la riera de Sant Miquel, es veu en la obligació d'obrir una rasa i colocar nova conducció pel carrer lateral del passeig de Gràcia, des de la diagonal fins al carrer Rosselló. Demana el permís corresponet, amb exenció de les obligacions, degut als danys i perjudicis ocasionats.
Camp d'en Grassot, Torrent del Pregó. Abocament d'aigües brutes de la fàbrica de productes químics del carrer Nàpols
Gran de Gràcia 50. J Figueras y Cia demana poder repintar un rètol de la casa
Gran de Gràcia 256 . Luis Cortada, demana permís per apintar a la façana de la botiga un rètol que digui, "Hojalatería de Luis Cortada" i per posar un tendal i construir un cobert a l'hort de la mateixa casa.
Torrent de l' Olla 74. Juan Bru i Tarruella demana permís per tal que el seu arrendatari posi una botiga de pesca salada amb tres piques de marbre
Enric Granados 12 (abans Universidad ). Damián Magriñá, administrador de la "Sociedad Compañía de Mezclas Explosivas y Luminosas", demana permís per a instal·lar una fàbrica dedicada a l'obtenció química d'una pasta en substitució del fòsfor per a la fabricació de llumins sense fòsfor segons plànols d'Eudald Pagès Comas
Gran de Gràcia 116. Enrique Allard demana permís per canviar les portes de fusta de la botiga per unes altres de ferro ondulat que no sobresurtin de la línia de façana
0