Goya, sala, 1918 (febrer). Invitació. Tiene el honor de invitar a usted y familia a visitar a la inauguración de la 1ª Exposición de Artistas reunidos que tendrá lugar el día 8 de febrero.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1918

Goya, sala, 1918 (febrer). Catàleg. 1ª Exposición de Artistas Reunidos.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1918

Barcino, sala, 1930 (novembre). Catàleg. Exposición de Pintura Moderna... del 8 al 21.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1930

Barcino, sala, 1931 (febrer). Invitació. Exposición de Pintura Moderna... Inauguración sábado día 21, a las seis de la tarde.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1931

Barcino, sala, 1932 (octubre). Invitació. V. García Simón té el gust d'invitar a vosté i família a la inuguració de la primera Exposició de Pintura Moderna de l'actual temporada, que tindrà lloc el dissabte dia 15, a les sis de la tarda.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1932

Syra, galeries, 1940 (febrer). Catàleg. Exposición de cuadros de la Colección Bou. Del 17 de febrer a l'1 de març de 1940.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1940

Syra, galeries, 1940 (maig). Catàleg. Exposición de cuadros de la Colección Bou. Del 4 al 17 de maig de 1940.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1940

Vayreda, sala, 1954 (desembre). Catàleg. Gran subasta de cuadros antiguos y modernos. 17 de desembre de 1954.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1954

Parés, galeria, 1957 (abril). Catàleg. Gran exposición pintores de fama. Del 6 al 19 d'abril de 1957.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1957

Vayreda, sala, 1959 (gener). Catàleg. Cuadros de pintores de fama. Del 10 al 23 de gener de 1959.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1959

Vayreda, sala, 1959 (juny). Catàleg. Última subasta de la temporada 1959 - 60. Del 9 al 15 de juny de 1959.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1959

Parés, galeria, 1960 (març). Catàleg. Exposición extraordinària de cuadros célebres de pintores catalanes procedentes de colecciones particulares.Del 12 al 24 març de 1960

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1960

Parés, galeria, 1960 (juny). Catàleg. Exposición de pintura, siglos XIX y XX. 4 al 24 de juny de 1960

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1960

Vayreda, sala, 1960 (març). Catàleg. Exposición extraordinaria de pintores de fama. Del 26 de març al 8 d'abril de 1960.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1960

Syra, galeries, 1961 (juny). Catàleg. Exposición extraordinària pintura catalana. Del 2 al 22 de juny de 1961.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1961

Parés, galeria, 1961 (gener). Catàleg. Exposición pintores de fama. 14 al 25 gener de 1961.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1961

Vayreda, sala, 1961 (juny). Catàleg. Importante subasta por fin de temporada. Del 17 al 27 de juny de 1961.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1961

Vayreda, sala, 1962 (maig). Catàleg. Subasta IV. Del 26 de maig al 2 de juny de 1962.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1962

Vayreda, sala, 1962 (octubre). Catàleg. Subasta V. Del 25 d'octubre al 3 de novembre de 1962.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1962

Vayreda, sala, 1963 (octubre). Catàleg. Subasta XI. Del 26 d'octubre al 2 de novembre de 1963.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1963

Vayreda, sala, 1963 (març). Catàleg. Subasta VIII. Del 9 al 16 de març de 1963.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1963

Vayreda, sala, 1965 (juny). Catàleg. Subasta XXI. Del 5 al 12 de juny de 1965.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1965

Parés, galeria, 1965 (maig). Catàleg. Exposición Pintores de fama. Del 22 de maig al 3 de juny 1965.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1965

Vayreda, sala, 1965 (abril). Catàleg. Subasta XXVIII. Del 16 al 23 d'abril de 1965.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1965

Vayreda, sala, 1969 (novembre). Catàleg. Subasta LVII. Del 31 d'octubre al 8 de novembre de 1969.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1969

Syra, galeries, 1970 (febrer). Catàleg. Colección particular. Del 20 de febrer al 5 de març de 1970.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1970

As, galeria, 1974 (novembre). Catàleg. Exposició... Mestres contemporanis... del 27 novembre al 16 desembre.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1974

Vayreda, sala, 1974 (novembre). Catàleg. Subasta XCVIII. Del 30 de novembre al 10 de desembre de 1974.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1974

Vayreda, sala, 1975 (octubre). Catàleg. Subasta CV. Del 31 d'octubre a l'11 de novembre de 1975.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1975

Vayreda, sala, 1976 (maig). Catàleg. Subasta CX. Del 7 al 18 de maig de 1976.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1976

Vayreda, sala, 1978 (març). Catàleg. Subasta CXXIII. Del 31 de març a l'11 d'abril de 1978.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1978

Vayreda, sala, 1979 (maig). Catàleg. Subhasta CXXX. Del 4 al 15 de maig de 1979.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1979

Vayreda, sala, 1981 (setembre). Catàleg. Subhasta CXLII. Del 17 al 29 de setembre de 1981.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1981

Parés, galeria, 1983 (desembre). Catàleg. Gran exposició extraordinària de Nadal. Del 15 de desembre de 1983 al 8 de gener de 1984.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1983

Parés, galeria, 1984 (desembre). Catàleg. Gran exposició de Nadal. Pintura S. XIX i XX. Del 6 de desembre de 1984 al 7 de gener de 1985.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1984

Parés, galeria, 1985 (maig). Catàleg. Exposició de fi de temporada. Pintura segles XIX i XX. Del 16 de maig al 8 de juny de 1985.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1985

Parés, galeria, 1987 (octubre). Catàleg. Exposició inaugural pintors de fama. De l'1 al 18 d'octubre de 1987.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1987

Parés, galeria, [sense data (novembre)]. Catàleg. Exposición de la Colección Bou. Del 30 de novembre al 13 de desembre.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1991