Plano que manifiesta la disputa vertiente en la R[ea]l Audiencia y Sala que preside el Noble Sºr. Dn. Antonio Pellicer y de la Torre, R[ea]l Ohidor, entre partes de Jayme Abril, Labrador de Sn. Martin de Provensals de una, y el Muy Iltre Ayuntamiento de la pr[ese]nte Ciudad de otra; Notario de d[ic]ha causa, Josef Antonio Cata y Palahi (...)

Codi classificació C02.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 04/08/1802

Teresa Guillem sol·licitar tancar amb un mur un terreny de la seva propietat anomenat "Campo de los Hornos de Casa Velas" situat entre els carrers de "Sant Cirilio" i "Travessera de Dalt"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 0365_00_1858
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 02/10/1858

Busquets, sala, 1931 (febrer). Catàleg.Tercera exhibició anual de gravat artístic de l'Institut Català del Llibre... del 14 al 28.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1931

Busquets, sala, 1933 (juny). Catàleg. Cinquèna exhibició... Institut Català de les Arts del Llibre... Agrupació d'Artistes Gravadors de Catalunya... del 3 al 18.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1933

Augusta, galerias, 1943 (juny). Invitació. Exposición extraordinaria de obras pictóricas de los artistas: Ignacio gil, J. Marsillach, Rafael Pellicer, A. Ramírez, Paco Ribera, R. G. Sáenz, M. Sagnier, Soler-Puig y Winthuysen... del 2 al 18.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1943

Atenea, 1943 (febrer). Catàleg. Después de escoger los mejores artistas, sin sugestiones de estilos ni de famas, tiene el gusto de presentar: una selección de pintores de Madrid... del 1º al 14.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1943

Fachada de la Pasión [Sagrada Família] Cuestación 31 de mayo de 1956.

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1956

Año de las bodas de diamante. [Sagrada Família] Acuérdate de la Fachada de la Pasión. Cuestación anual 7 de abril 1957

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1957

Vayreda, sala, 1961 (desembre). Catàleg. Importante subasta de cuadros. Del 7 a l'16 de desembre de 1961.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1961

Miting electoral del PSUC. Vine, ens coneixerem. La defensa dels teus propis interessos: ESCOLES, ATUR, ENCARIMENT DE LA VIDA, SALRIS, ETC. Depèn d'aquestes eleccions.

Codi classificació AMDS4-426 result.label.msstored_fld56 2113
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-426 Col·lecció de cartells de l'AMDS Data inicial 01/01/1970

Eleccions per la llibertat. Miting. Per Catalunya, la democràcia i el socialisme. Vota PSUC.

Codi classificació AMDS4-426 result.label.msstored_fld56 2119
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-426 Col·lecció de cartells de l'AMDS Data inicial 01/01/1970

Vayreda, sala, 1975 (setembre). Catàleg. Subasta CIV. Del 19 al 30 de setembre de 1975.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1975

Inauguració d'una exposició de pintures d'Antoni Tàpies a la galeria Maeght

Codi classificació AFB3-434
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-434 Eduard Olivella Falp Data inicial 16/01/1975

Inauguració d'una exposició de pintures d'Antonio Saura a la galeria Maeght

Codi classificació AFB3-434
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-434 Eduard Olivella Falp Data inicial 19/06/1975

Inauguració de l'exposició de Joan Miró "Un camí compartit" a la galeria Maeght

Codi classificació AFB3-434
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-434 Eduard Olivella Falp Data inicial 05/12/1975

Homenatge al poeta Rafael Alberti a la galeria Maeght

Codi classificació AFB3-434
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-434 Eduard Olivella Falp Data inicial 11/05/1977

Artema, galeria, 1979. Fullet. 21 escultors contemporanis a Catalunya... del 24 de gener al 20 de març.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1979

Inauguració d'una exposició d'escultures d'Eduardo Chillida a la galeria Maeght

Codi classificació AFB3-434
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-434 Eduard Olivella Falp Data inicial 16/10/1980

Parés, galeria, 1989 (desembre). Catàleg. Extraordinària de Nadal. De l'11 de desembre de 1989 al 7 de gener de 1990.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1989

Parés, galeria, 1990 (octubre). Catàleg. Pintors de fama. Del 4 al 22 d'octubre de 1990.

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 01/01/1990