Diversorum. Vol 5

Codi classificació 05/1B.XV
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 1/10/9760

Diversorum. Vol 6

Codi classificació 05/1B.XV
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 5/51/8440

Marbà, Juan

Codi classificació 03.06/0668
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-021/5D80 Casa Brusi Data inicial 2/10/9000

Vayreda, sala (Olot), 1932 (octubre). Catàleg de l'exposició "Fira del dibuix"

Codi classificació AHCB4-326/C14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB Data inicial 8/01/9321

C06-C395 Fragment de les Homiliae de Luculentius. Homilies 89 i 90

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 1/10/9760

Bòria. Sant Ignasi, carreró. Josep Ignasi Pi. Unir 2 balcons del 1er. pis que donen a un carrer cadascun. Josep Mas i Vila.

Codi classificació 09/1C.XIV result.label.msstored_fld56 1816
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 6/51/8160

Diversorum. Vol 2

Codi classificació 05/1B.XV
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 1/00/9201

Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern

Codi classificació AHCB1-002/CCAM
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1000

C06-B013. Indice sacado del Archivo de la Corona de Aragon del libro intitulado Libro 1º de enagenaciones del Real Patrimonio en Cataluña, Rossellon y Cerdaña desde fol. 1 al fol. 243. Tomo 2º.

Codi classificació AHCB4-236/C6-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1000

C06-C397 Fragment d'homiliari carolingi d'autor desconegut

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1001

C06-C394 Fragment de l'In Evangelium Ioannis tractatus. Liber XV, d'Aurelius Augustinus o sant Agustí d'Hipona

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1001

C06-C396 Fragment de les Homiliae de Luculentius. Homilia 96

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1001

Llibre Verd I

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 010
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1025

Escriptures públiques i privades

Codi classificació 05/1C.II
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1058

Rúbriques de Bruniquer-2.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 043
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/11/1058

Manual del Cerimonial dels consellers (1642)-3.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 060
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1083

Llibre Vermell II

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 015
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1095

Rúbrica de Privilegis.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 021
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/04/1095

Rúbrica de Privilegis.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 020
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/04/1095

Rúbrica de Privilegis.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 022
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/04/1095

Butlla del papa Urbà II en favor del rei Pere I [d'Aragó i Pamplona] cedint-li el dret de disposar de totes les esglésies amb els seus delmes i primícies, exceptuant les seus episcopals.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0002
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/04/1095

C06-C398 Fragment de l'Evangeli de Sant Joan

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1101

Eclesiàstics. Inquisició

Codi classificació 16/1C.XVIII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1105

Diversorum. Vol 4

Codi classificació 05/1B.XV
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/05/1116

Rúbrica de Privilegis.[Documentació del Consell ubicada al Convent dels Predicadors]

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 023
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/07/1117

Miscel·lània: Privilegis 1118-1442

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1118

Rúbriques de Bruniquer-3.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 044
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1137

Pallers i calceters

Codi classificació 02.04.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1145

C06-B026. Miscel·lània [temàtica religiosa i jurídica]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1147

Privilegi de població del lloc anomenat Pozolos donat per Alfons VII a Joan, bisbe de Segòvia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0003
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/12/1149

C06-C277. Elegia. D'Arrigo da Settimello. Fragment

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1150

C06-A038. Memoria Sumaria dels Abats qui son estats del Monestir de Poblet fins al any 1591

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1151

Cartoixa de Montalegre

Codi classificació AHCB2-555/FI-14
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB2-555/FI-14 Cartoixa de Montalegre Data inicial 01/01/1158

Bassa oliera de Caldes de Montbui

Codi classificació 04.04
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB2-555/FI-14 Cartoixa de Montalegre Data inicial 03/07/1158

Relació de mercaderies subjectes a la imposició de la lleuda de Barcelona [1160-1180].

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0005
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1160

C06-A033. Libro del Real Monasterio de Nuestra Señora de Poblet

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1160

C06-B018. Notícias históricas de la Fidelíssima y Exemplar ciudad de Tortosa desde el año 716 hasta el de 12[9]4

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/10/1160

Disposicions d'Alfons I, establint l'aranzel dels peatges a abonar per certes mercaderies, que procedents de Ceuta, Bugia, València i altres llocs, segueixin la ruta de la ribera de l'Ebre, des de Tortosa a Tudela i viceversa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0006
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1167

Atorgació d'un forn privatiu en propietat alodial a Barcelona per part d'Alfons I als germans del Gloriós Sepulcre.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0004
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/12/1171

Llibre de Privilegis. Anomenat també, impròpiament, Usatges de Ramon Ferrer.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 009
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1173

Constitutionum et privilegiorum antiquorum Liber. Libre de diferents Constitucions del Rey en Pere y altres.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 005
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1173

Primus Antiquus Privilegiorum Liber Antiquus Privilegiorum regiorum civitatis Barcinone primus.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 001
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 31/03/1180

Confraria de Sant Marc dels Sabaters

Codi classificació AHCB3-507/5D126
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 01/01/1185

Testament de Joan Miró de Lledó

Codi classificació 03.04
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 20/09/1185

Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB

Codi classificació AHCB4-236/C06
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1200

C06-C299. Fragments de documents jurídics

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1200

C06-C311. Llibre dels fets. Jaume I. Fragment

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1200

Família Carlet Castellar

Codi classificació AHCB3-554/5D135
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-554/5D135 Família Carlet Castellar Data inicial 01/01/1200

C06-B109. Fragment d'una novel·la de Roman de Jaufré, del segle XIII.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1200

C06-C298. Fragments de llibre d'oracions

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1200

Lletres comunes originals: 1201-1499 [S.XIII-XV] (Vol.128)

Codi classificació 04/1B.X
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1201

Procés entre la universitat de la ciutat de Barcelona i el castell de Blanes per raó del carregament de blat a la platja del castell i del dret de ribatge

Codi classificació 05/1B.XXIII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1201

C06-C400 Fragment de Bíblia glossada

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1201

Establiment d'un solar a Terrassa del batlle reial a Guillem de Palau per edificar-hi un obrador.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0007
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/09/1201

C06-A323. Confraria de Sant Marc Evangelista i Gremi de Mestres Sabaters de Barcelona

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1202

Ramon de Vall i els seus germans empenyoren a Berenguer de Far unes cases dins la muralla de la ciutat, per la quantitat de 512 sous en diners de quatern de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0008
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/02/1202

Miscel·lània: Afers jurídics i econòmics 1205-1695

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1205

Exempcions, franquícies, ordinacions, privilegis, etc.

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1205

Testament de Berenguer de Castellet realitzat a la parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0009
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1207

[Lligall de documentació relativa a la baronia de Montcada]

Codi classificació 02.01/1C.XII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1207

Primer Llibre Verd

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 008
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 13/06/1208

Privilegis de la Batllia

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 083
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/10/1211

Llibre de coses tocants a la Batllia de Barcelona.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 077
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/10/1211

Guillem Ramon de Montcada i el seu fill empenyoren a Berenguer de Solar i els seus la meitat del castell de Montcada per la quantitat de 4500 sous de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0010
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/05/1212

Cessió d'una paret feta per Balasca a l'altar de Sant Marc

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 19/04/1216

Guillem de Terrassa i la seva esposa Maria venen a (...)fritret de ?Cultis? i la seva esposa Guillema una peça de terra erma al comtat de Barcelona, al terme de Terrassa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0011
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1217

Concòrdia entre el rector de Sant Marc i Bernat Cochí de Arcs i son fill

Codi classificació 03.02
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 15/06/1217

Índex de privilegis de l'Hospital General de la Santa Creu

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 091
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/07/1218

Venda d'una peça de terra feta per Agnès a Arnau Captiver

Codi classificació 03.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 05/04/1219

Declaracions de tres cònsols i altres testimonis, davant del veguer de Barcelona, relatives al litigi entre Guillem Ermengol, com a lloctinent dels fills de Bernat d'Alfou, i el comú de Barcelona. El plet és sobre l' obligatorietat dels ciutadans de Barcelona de pagar la lleuda de la farina.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0012
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/05/1219

Imposicions

Codi classificació 06.01/1C.VI
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1221

Cessió d'un hort al carrer dels Còdols feta per Major de Mataró a l'altar de Sant Marc

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 11/05/1223

Ermessenda de Castellar i el seu espós Ramon de Melió venen a Guillem de Santa Oliva tots els drets i possessions que tenen al terme de Santa Oliva per 1200 sous de moneda de doblenc de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0013
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/11/1224

Àpoca de Martí d'Escala i el seu fill a favor de Guillem de Montgrí.

Codi classificació 03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB2-555/FI-14 Cartoixa de Montalegre Data inicial 01/02/1225

Rúbrica de Privilegis [Documentació del Consell ubicada al convent dels Predicadors]

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 025
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/10/1227

Privilegi perpetu atorgat per Jaume I als ciutadans i la universitat de Barcelona relatiu al transport marítim i exportació de vi.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0014
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/10/1227

Privilegi de Jaume I en el què afranqueix els prohoms i ciutadans de Barcelona de qualsevol imposició al regne de Mallorca.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0015
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/01/1231

Rúbrica de Privilegis.[Documentació del Consell ubicada al Convent dels Predicadors]

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 024
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/01/1231

Privilegi de Jaume I en el què afranqueix els prohoms i ciutadans de Barcelona de qualsevol imposició al regne de Mallorca.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0017
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/01/1231

Privilegi de Jaume I en el què afranqueix els prohoms i ciutadans de Barcelona de qualsevol imposició al regne de Mallorca.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0016
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/01/1231

Llibre Vermell I

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 014
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1232

Rubrica primi Libri Virmilii.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 027
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/04/1232

Privilegi de Jaume I en el què afranqueix als barcelonesos del pagament de qualsevol imposició a tots els llocs dels seus regnes.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0018
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/04/1232

Privilegi de Jaume I en el què afranqueix als barcelonesos del pagament de qualsevol imposició a tots els llocs dels seus regnes.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0019
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/04/1232

Privilegi de Jaume I en el què afranqueix als barcelonesos del pagament de qualsevol imposició a tots els llocs dels seus regnes.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0020
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/04/1232

Donació del delme d'una peça de terra feta pel bisbe de Barcelona a l'altar de Sant Marc

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 13/03/1234

Establiment de tres vinyes fet per Pere, rector de Sant Marc, a Guitart Arluví.

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 29/01/1236

Venda efectuada per Ambroni de Puigcerdà i la seva esposa Ramona a Nunyo Sanç, d'unes cases i edificis, un hort i unes vinyes i terres en el terme de Barcelona per 6.500 sous melgoresos.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0021
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/10/1236

Francesc Carreras Candi

Codi classificació AHCB3-260/5D16
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-260/5D16 Francesc Carreras Candi Data inicial 01/01/1237

C06-A006. Abadiologi del Reial Monestir de Santa Maria de Valldonzella.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1237

Venda de quatre peces de terra feta per Guillem Captiver a l'altar i confraria de Sant Marc

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 19/05/1238

Donació del delme d'una peça de terra feta pel bisbe de Barcelona a l'altar de Sant Marc

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 29/04/1240

Sentència arbitral emesa per Jaume I en el plet entre la universitat de ciutadans de Barcelona i Guillema, vídua de Guillem de Claramunt, senyor de Tamarit, per l?obligació o exempció d'abonar la lleuda de Tamarit, tant per terra com per mar.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0022
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/08/1243

Sentència arbitral emesa per Jaume I en el plet entre la universitat de ciutadans de Barcelona i Guillema, vídua de Guillem de Claramunt, senyor de Tamarit, per l'obligació o exempció d?abonar la lleuda de Tamarit, tant per terra com per mar.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0023
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/08/1243

Sentència arbitral emesa per Jaume I en el plet entre la universitat de ciutadans de Barcelona i Guillema, vídua de Guillem de Claramunt, senyor de Tamarit, per l'obligació o exempció d?abonar la lleuda de Tamarit, tant per terra com per mar.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0024
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/08/1243

Jaume I prohibeix tota construcció gran o petita, o bassa en l' espai situat a la ribera de la mar i utilitzat tradicionalment com a drassana. Si no s'observa la prohibició, n'autoritza la demolició.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0025
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/09/1243

Estatut de Jaume I sobre el rapte de donzelles a Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0026
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 14/08/1244

Estatut de Jaume I sobre el rapte de donzelles a Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0027
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 14/08/1244

Super salariis judicum, advocatorum et scriptorum curiarum. [Salaris dels oficials de la ciutat]

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 007
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/10/1246

C06-A025. Senat barcelonès y catàlogo de tots los Pahés y Concellés que des de que foren instituhits fin lo present any ha tingut la Ciutat de Barcelona. Ab notas de algunas cosas memorables que en lo Govern de algun de ells an passat.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1249

C06-A001. "Diarios de Barcelona"

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1249

Cerimonial de Casa la Ciutat de Barcelona.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 051
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1249

C06-A346. Dietari.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1249

C06-B149. Llista dels Consellers de Barcelona

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1249

Diversorum. Vol 1

Codi classificació 05/1B.XV
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 06/04/1249

Definició d'unes cases amb hort, feta per Bernat de Fortuny al rector de Sant Marc

Codi classificació 07.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 11/07/1249

Rúbriques de Bruniquer-1.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 042
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/07/1249

Rúbriques de Bruniquer (Original autògraf).

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 045
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/07/1249

C06-B081. Diversarum rerum note. Datos historichs

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1251

Privilegi atorgat per Jaume I als cristians de Barcelona relatiu a moratòries a deutors i fiadors.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0028
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/01/1252

Sotsestabliment d'un hort amb pou prop de la Boqueria efectuat per la vídua de Guillem Jordà en favor d'Arnau sabater

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0029
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 24/01/1252

Relació de les mercaderies subjectes al pagament de la lleuda de Tortosa, d'aquelles que en són exemptes i consignació de les quantitats a abonar en cada cas, segons les quantitats o el volum dels articles assenyalats.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0030
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 03/03/1252

Relació de mercaderies subjectes a la lleuda de Cotlliure.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0031
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/06/1252

Declaració de Jaume I respecte a la immutabilitat de la moneda de doblenc i determinació de la seva circulació.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0032
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 13/02/1254

Venda a perpetuÏtat efectuada per Bernat de Malla a Ferrer de Campllonc i els seus, d'unes cases situades al burg de Barcelona, prop de la drassana, per la quantitat de 300 morabetins d'or alfonsins bons.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0033
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/03/1254

Privilegi de Jaume I donat en nom propi, del seu fill Pere i de tots els seus successors en favor dels barcelonins pel qual no se'ls podrà exigir el subsidi per sou i per lliura.

Codi classificació 01/1A- result.label.msstored_fld56 0035
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/05/1254

Privilegi de Jaume I donat en nom propi, del seu fill Pere i de tots els seus successors en favor dels barcelonins pel qual no se'ls podrà exigir el subsidi per sou i per lliura.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0034
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/05/1254

Venda efectuada per Maria, vídua de Guillem Jordà, i les seves filles, a Pere Arbert, canonge de la catedral de Barcelona,d'unes cases amb horts i dos censals per la quantitat de 1790 sous de doblenc.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0036
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/02/1257

Venda dels castells i de les viles de Flix i de la Palma per part de sir Humbert de la Volta i el seu nét Albert a Teresa Gil de Vidaure.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0037
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/10/1257

Miscel·lània: Afers jurídics i socials 1258-1803

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1258

Documents sobre jueus, fabricació de moneda... 1258-S.XVII

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1258

Jaume I absol els ciutadans de Barcelona de la multa imposada per la lapidació i mort de Bernat Marquet.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0038
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 15/01/1258

Jaume I concedeix als ciutadans i habitants de Barcelona el privilegi de pagar la meitat del dret d'ancoratge a Portopí i els confirma altres franquïcies concedides anteriorment.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0039
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 15/01/1258

Establiment efectuat per Pere Arbert, canonge i paborde de la Seu de Barcelona, a Maimó Fabib, jueu de Barcelona, i la seva esposa Dolça, juntament amb d'altres, d'unes cases amb golfa que té al suburbi de Barcelona sota el Castell Nou,

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0040
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/01/1258

Decret de creació de la moneda de tern de Barcelona emès per Jaume I arran del gran nombre de falsificacions monetàries.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0041
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/08/1258

Decret de creació de la moneda de tern de Barcelona emès per Jaume I arran del gran nombre de falsificacions monetàries.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0042
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/08/1258

Ordinacions de la Universitat de Prohoms de la RiberaJaume I aprova i confirma les Ordinacions de la Universitat de Prohoms de la Ribera de Barcelona consignades en 21 capítols i redactades per Jaume Grony juntament amb el consell de prohoms de la Ribera, per manament del monarca. Aquestes ordinacions estaran vigents mentre el rei i l’esmentat consell de prohoms de la Ribera ho considerin oportú, i commina el veguer, el batlle i altres oficials que les observin i les facin observar.

Guillem de Roca.

1A-43

607 x 382

Al dors, en lletra coetània: “Jacobus primus. Ordonament fet per lo senyor rey en J[acme, de bon]a memòria, sobre•l fet de la Ribera”.

Regular.

Manca el segell.

Editat per CAPMANY, doc. 14, pàg. 25-30.

Codi classificació 01/1A-0043 result.label.msstored_fld56 1A-0043
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Data inicial 26/08/1258

Ordinacions de la universitat de Prohoms de la Ribera de Barcelona

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0043
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/08/1258

Disposicions de Jaume I estatuïnt les equivalències entre moneda de doblenc i de tern, regulant de nou el valor de l'auri en moneda vella i nova i anul·lant una regulació anterior.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0044
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/02/1259

Testament d'Elisenda, esposa de Bernat Simó.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0045
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/04/1259

Establiment del mas de Santromà

Codi classificació 04.05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB2-555/FI-14 Cartoixa de Montalegre Data inicial 12/06/1260

Jaume I acorda amb els prohoms i universitat de Barcelona que nomenarà consellers del seu fill l'infant Pere, dos nobles i tres ciutadans, i afegeix algunes altres disposicions sobre el batlle de Cotlliure i el cobrament de rendes reials en moneda de tern de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0046
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/08/1260

Recopilació de documents continguts en els capbreus de la cort del batlle de Barcelona sobre la lleuda de Mediona

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0405
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1261

Guillem Faura sotsestableix a Bernat Castellar una peça de terra amb aigua per al rec, amb la possibilitat de poder construir-hi cases i/o edificis, situada prop dels molins de mar.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0047
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/03/1263

Jaume I atorga als prohoms i universitat de Barcelona que puguin retenir lliurement tot el botí que obtinguin amb les dues galeres que han armat contra els sarraïns...

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0048
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 02/03/1264

Jacob de Besers absol perpètuament Ramon Romeu i els seus dels drets que pugui tenir sobre unes cases del carrer del Mar

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0049
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/05/1264

Llibre Verd II

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 011
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1265

Disposicions i privilegis diversos concedits per Jaume I als prohoms i universitat de Barcelona relatius a navegació, comerç...

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0050
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/04/1265

Absolució dictada perJaume I en favor dels prohoms i universitat de Barcelona, en el fet de la mort d'Huguet de Bigues, després de fer les investigacions oportunes i sentir les al·legacions dels citats prohoms.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0051
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 24/07/1266

Privilegi de Jaume I atorgant als consellers i prohoms de Barcelona la potestat d'elegir i nomenar anualment cònsols d'Ultramar i regulant la jurisdicció dels mateixos.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0052
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/08/1266

Els marmessors del testament de Jaume Gerard, venen a Pere Martí i a la seva mare Maria, 1/3 dels censos que el citat Jaume rebia d'unes cases i edificis que tenia en alou situats prop de les esglésies de Sant Just i Sant Jaume. També li venen el cens d 'unes altres cases que tenia en alou, situades al carrer d'en Jalpí. El preu de la venda son 90 morabatins alfonsins d'or.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0053
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/12/1267

Miscel·lània: Consolats d'ultramar 1268-1661

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1268

Consolats d'ultramar. Ordinacions, privilegis i bans.

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1268

Sentència de Jaume I en el litigi per la propietat dels castells i de les viles de Flix i de La Palma entre Ramondí de Volta, genovès, fill del difunt Humbert de Volta, també genovès, d?una part, i Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, de l'altra

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0054
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/01/1268

Jaume I atorga als prohoms i universitat de Barcelona que els propietaris o capitans de naus forasters, mercaders o altres estrangers, no puguin tenir taula ni concertar contractes de transport marítim de mercaderies per a carregar en naus estrangeres mercaderies alienes a la ciutat de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0055
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 14/06/1268

Privilegi de Jaume I als consellers de Barcelona per nomenar cònsols a Ultramar, Romania i a qualsevol indret on arribin les naus de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0056
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 06/08/1268

Privilegi de Jaume I als consellers de Barcelona per nomenar cònsols a Ultramar, Romania i a qualsevol indret on arribin les naus de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0057
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 06/08/1268

Procura feta per Pere de Montagut i Ramon Bernat, ciutadans de Marsella, en les persones de Bernat Elias i Amiguet Salpa, ciutadans de la mateixa ciutat, per a reclamar i cobrar el deute que havien contret amb ells el rei d'Aragó i el seu fill Pere.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0058
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/12/1268

Lletres reials originals.

Codi classificació 04/1B.IX
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1269

Cancel·lació del deute de 365 lliures melgoreses, contret pel rei Jaume, l'infant Pere i la universitat de Barcelona amb Pere de Montagut i Ramon Bernat de Marsella, efectuada a través de procuradors.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0059
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/01/1269

Sentència d'Albert de Lavania, a requeriment del rei Jaume I, emet sentència sobre la percepció de la lleuda del vi a la ciutat de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0060
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/03/1269

Disposició de Jaume I atorgant als consellers i prohoms de Barcelona que el veguer de Barcelona juri estar a consell dels mateixos mentre desenvolupin el seu càrrec.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0061
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 25/04/1269

Disposició de Jaume I atorgant als consellers i prohoms de Barcelona que el veguer de Barcelona juri estar a consell dels mateixos mentre desenvolupin el seu càrrec.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0062
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/06/1269

Manament de Jaume I, qui després de deliberar amb diverses autoritats declara que no s'ha d'encunyar a Barcelona cap altra moneda d'argent sinó la de tern.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0063
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/10/1269

Gastó, vescomte de Bearn i senyor de Montcada i Castellvell, promet als reis de Castella, Alfons i Violant, que donarà la seva filla Guillema en matrimoni a llur fill Sanç. Segueix la donació entre vius de tots els béns a l'esmentada Guillema.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0064
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 02/04/1270

Arnau Alemany, prevere i rector de l'altar de la Santa Trinitat de la catedral de Barcelona, pacta amb Falcona i Sobredona, hereves del difunt Bonanasc Salomó, respecte a una finca.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0065
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/04/1270

Lletres comunes originals

Codi classificació 04/1B.X
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1271

Jaume I atorga vitalíciament a Pere de Santcliment el pes del quintal de Barcelona amb els mateixos drets que els altres pesadors de l?esmentat quintal acostumaven a rebre. Aquest en reconeixement abonarà anualment al rei un cens de 3 masmudines jucifies.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0067
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1271

Venda d'unes cases al carrer d'en Jalpí efectuada per Pere Marc, notari de Barcelona en favor de Guillem Roca per la quantitat de 53 morabatins alfonsins.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0066
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/06/1271

Venda de la casa fortificada d'Olivet (Vallès) amb tots els seus drets i pertinences a diverses parròquies efectuada per Bernat de Centelles i la seva esposa Sança, a Guillema, vídua de Jaume de Terrassa, per la quantitat de 1000 auris o morabetins alfonsins.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0068
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/06/1273

Venda d'unes cases al carrer d'en Jalpí efectuada per Pere Marc, notari de Barcelona en favor de Guillem Roca per la quantitat de 53 morabatins alfonsins.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0069
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/07/1274

Jaume I especifica el que ell entèn per mercaderies l'exportació de les quals està prohibida a les terres del soldà d'Alexandria i a llocs de sarraïns.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0070
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 03/08/1274

Jaume I promet als consellers i prohoms de Barcelona que no concedirà moratòries de les comandes rebudes de certes persones per algun o alguns ciutadans de Barcelona, i si ara o en el futur ho fes per ignorància o amb coneixement de causa, aquesta moratòria no adquirirà fermesa. Així mateix, mana al veguer de Barcelona que si haguessin queixes d?uns contra els altres a causa de les comandes, els empresoni i procedeixi contra ells segons la consuetud de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0071
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/01/1275

Disposició de Jaume I sobre moratòries i conseqüent manament al veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0072
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/01/1275

Disposició de Jaume I sobre moratòries i conseqüent manament al veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0073
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/01/1275

Reconeixement de deute, compromís de devolució i garantia fets pels cinc consellers de la ciutat de Barcelona, juntament amb dos ciutadans, en favor de Vidal Gracià.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0074
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/09/1275

Reconeixement de deute, compromís i garantia de devolució fets pels cinc consellers de la ciutat de Barcelona, en favor de Bonjuha de Torre.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0075
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/11/1275

Reconeixement de deute, compromís i garantia de devolució fets pels cinc consellers de la ciutat de Barcelona, en favor d'Astruc Abraham.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0077
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/11/1275

Reconeixement de deute dels consellers de la ciutat Barcelona a Isaac de Palafolls.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0076
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/11/1275

Àpoca en la que Pere Guilabert, de la casa del rei, i Berenguer Selalbi, porter reial, reconeixen haver rebut dels consellers de la ciutat de Barcelona, la quantitat de 26000 sous, part dels 80000 sous de la quèstia que el rei els havia demanat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0078
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 08/06/1276

Àpoca en la que Berenguer Selalbi, porter reial, reconeix haver rebut dels consellers de Barcelona, 8.000 sous, que sumats al 26.000 abonats prèviamentpart eleven a 34.000 la quantia abonada dels 80.000 sous de la quèstia que el rei els havia demanat. Segueix la condocació de 30.000 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0079
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/07/1276

Àpoca en la que Pere Pere de Pruners reconeix haver rebut dels consellers de la ciutat de Barcelona, la quantitat de 5000 sous, els quals se li devien de la quèstia de Barcelona.. Els citats consellers ja havien abonat a Jaume Grony un total de 1500 sous per aquest mateix concepte.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0080
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/11/1276

Àpoca de Pere de Pruners en la reconeix haver rebut dels consellers de la ciutat Barcelona de l?any passat, la quantitat de 6550 sous que li restava percebre dels diners de la quèstia de Barcelona que el rei li havia atorgat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0081
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 08/12/1276

Sextus Antiquus Privilegiorum civitatis Barcinone. (Inclou Recognoverunt Proceres)

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 006
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 13/12/1276

Àpoca en la que Pere de Pruners reconeix haver rebut dels consellers de la ciutat de Barcelona l?any passat, la quantitat de 5000 sous que li restava percebre dels diners de la quèstia de Barcelona que el rei els havia manat que li paguessin.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0082
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/01/1277

Àpoca de Bernat Rosset i la seva esposa Guillema, en la que reconeixen haver rebut de Guillem de Teixeda, 420 sous, preu de diverses propietats i censos que li havien venut al burg de la ciutat de Barcelona...

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0083
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/12/1277

Acta notarial de la compareixença d'un mercader de Lleida, representant dels mercaders catalans, davant del bisbe de Narbona reclamant-li la devolució de les mercaderies incautades per no haver abonat la lleuda de Narbona

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0084.1
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/07/1278

Acta notarial de la compareixença d'un mercader de Lleida, representant dels mercaders catalans, davant de Llorenç de Saragossa, cònsol de Narbona, per reclamar al bisbe de Narbona la devolució de les mercaderies incautades per no haver abonat la lleuda de Narbona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0084.3
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/07/1278

Acta notarial de la compareixença d'un mercader de Lleida, representant dels mercaders catalans, davant de Joan de Portal, cònsol de Narbona, per reclamar al bisbe de la mateixa ciutat la devolució de les mercaderies incautades per no haver abonat la lleuda de Narbona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0084.2
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/07/1278

C06-C365. Manuscrits diversos relacionats amb Barcelona i la seva província

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1279

Codicil del testament de Guillem de Castellet

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0085
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/02/1279

Protest presentat per la universitat de Barcelona a la cort del batlle de la mateixa ciutat en defensa del privilegi de la ciutat de no pagar la lleuda de Tortosa

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0086
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/03/1279

Pere II atorga al col·lectiu de mercaders de Barcelona la potestat d'elegir dos representants i mana al veguer i al batlle que observin aquesta concessió.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0087
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/06/1279

Sentència de Ramon de Nàgera, jutge per delegació del batlle de Barcelona, a favor de Ramon Jaume i els seus socis, perquè recuperin la quantitat equivalent al valor de nombrosos cuirs que Bernat Llorenç, ciutadà de Tortosa, els ha pres en penyora.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0088
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/08/1279

Pere de Pruners i Guillem Llull, mercaders i ciutadans de Barcelona, designats pel rei Pere per vetllar per l'ofici, nomenen dos procuradors amb plena potestat per a comparèixer davant del rei per protestar i demanar-li el cessament d'exaccions que els exigeixen en llocs de la seva sobirania.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0089
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/12/1279

Venda efectuada per Sança i la seva mare Ermessenda, a Guillemó de Torre, cavaller de Sta. Maria de Caldes de Montbui, de diversos drets que tenen en les parròquies de Granollers, Corró, Canovelles, Palou i altres parròquies. La venda s'estipula en 9000 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0090
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/02/1280

Sentència emesa per Ferrer de Manresa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0092
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/03/1280

Sentència emesa per Ferrer de Manresa en la causa entre Ponç de Corral, lleuder de Tamarit, d'una part, i Bernat Joan, carnisser i altres carnissers de Barcelona de l'altra. La sentència és favorable als carnissers considerant que aquests no han de pagar la lleuda de Tamarit.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0091
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/03/1280

Sentència donada per Guillem Sunyer, jutge delegat del jutge reial ordinari Bernat de Prat, al plet entre Guillem Gras, lleuder de Cadaqués i Ramon d'Aritjó, àlias Artigues, ciutadà de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0093
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/08/1281

Disposició de Pere II conferint als documents confeccionats per Dalmau de Mansulià, mentre sigui escrivà de Ramon de Toilà, la mateixa categoria de document públic que tenen els realitzats per un escrivà públic o notari.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0094
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/10/1281

Pere de Sant Dionís, receptor de les rendes del rei de França a Carcassona i Besiers, reconeix haver rebut 1000 lliures torneses de Ramon Alemany, cònsol dels mercaders a Montpeller, preu de la compra de la lleuda de mar de Besiers,

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0095.4
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/01/1282

Ramon Alemany, cònsol dels mercaders de terres del rei d'Aragó a Montpeller, compareix a la cort reial de Besiers davant de Felip de Monts i demana el retorn de penyores i mercaderies segrestades als mercaders per no haver abonat la lleuda de Besiers,

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0095.1
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/03/1282

Felip de Monts, senescal de Carcassona i Besiers, i Ramon Alemany, cònsol de catalans pacten l' eliminació de la lleuda de mar de Besiers a canvi del pagament de 1000 lliures, amb el requisit de la seva posterior aprovació pel rei i el parlament.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0095.2
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/04/1282

Felip de Monts, senescal de Carcassona i Besiers, arran de dues ordres de Felip III, rei de França, demana l'assessorament d'oficials reials, advocats, jurats reials i ciutadans de Besiers, que han estat perceptors de la lleuda de mar de Besiers, els quals li aconsellen la supressió de la mateixa mitjançant el cobrament de 1000 lliures torneses.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0095.3
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 06/09/1282

Manament de l'infant Alfons, primogènit i vicegerent del rei d'Aragó, als oficials reials, relatiu a l'entrada i sortida de mercaderies de Sant Feliu de Guíxols.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0096
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/10/1282

Miscel·lània: Afers jurídics i econòmics 1283-1714

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1283

Impostos. Documents sobre drets al comerç ciutadà i al Principat; 1283-1714

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1283

Cort general de Barcelona de Pere II (1283).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0100
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/12/1283

Cort general de Barcelona de Pere II (1283).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0097
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/12/1283

Cort general de Barcelona de Pere II (1283).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0098
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/12/1283

Cort general de Barcelona de Pere II (1283).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0099
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/12/1283

Actes de les corts de catalans de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0102
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/12/1283

Actes de les corts de catalans de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0103
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/12/1283

Actes de les corts de catalans de Barcelona. 57 capítols

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0101
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/12/1283

"Recognoverunt proceres". Usos, costums i privilegis de la ciutat de Barcelona, compilats amb aquest títol.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0104
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/01/1284

Confirmació de privilegis a perpetuïtat feta Pere II a la ciutat i universitat de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0107
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/01/1284

Confirmació de privilegis a perpetuïtat feta per Pere II a la ciutat i universitat de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0106
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/01/1284

Pere II confirma a la ciutat de Barcelona, diversos privilegis.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0108
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/01/1284

Confirmació de privilegis feta per Pere II, a la ciutat i universitat de Barcelona. Es tracta de la confirmació d'un extracte del "Recognoverunt proceres".

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0105
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/01/1284

Manament de Pere II a tots els oficials reials, que observin i facin observar als prohoms i universitat de Barcelona els privilegis reials i franquícies en allò referent a lleudes i peatges.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0105
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/02/1284

Manament de Pere II a tots els oficials reials, que observin i facin observar als prohoms i universitat de Barcelona els privilegis reials i franquícies en allò referent a lleudes i peatges.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0109
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/02/1284

Manament de Pere II a tots els oficials reials, que observin i facin observar als prohoms i universitat de Barcelona els privilegis reials i franquícies en allò referent a lleudes i peatges.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0110
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/02/1284

Partició de béns immobles que van ser de Pere Constantí

Codi classificació 03.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 23/02/1284

Resposta de Bernat de Riera, vicegerent del veguer de Barcelona i Girona, al protest de Miquel de Palou, procurador del bisbe i de la catedral de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0112
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/02/1284

Protest de Miquel de Palou, en nom del bisbe i la Seu de Barcelona, davant de la cort del veguer, reivindicant drets sobre les vendes de blat i d'oli realitzades a la ciutat

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0111
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/02/1284

Protest dels consellers de Barcelona davant Jaume de Bianya, jurispèrit i canonge d'Urgell, relatiu al bovatge que els ciutadans de Barcelona mai no havien pagat per privilegi reial.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0113
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 30/11/1284

Reconeixemnent fet pel porter del rei Pere II, d'haver rebut dels consellers de Barcelona 20.000 sous, que son part dels 100.000 sous que la universitat de la ciutat havia promès atorgar de subsidi al mencionat rei.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0114
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/12/1284

Disposicions de Pere II relatives a l'encunyació de moneda d?argent [croats] per part de la ciutat de Barcelona. Decret de creació de la moneda d?argent de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0116
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/06/1285

Disposicions de Pere II estatuïnt que, a partir d'ara en les vendes i alineacions d'honors a la ciutat de Barcelona, inclòs hort i vinyet, els venedors només hauran de pagar en concepte de lluïsme la dècima part del preu o entrada.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0115
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/06/1285

Privilegi atorgat per Jaume I de Sicília als catalans que els permet treure lliurement dels ports de l'illa de Sicília tot el blat i civada necessaris per portar-los a Catalunya per al sosteniment dels seus habitants. Regula també una rebaixa en els drets de duana.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0117
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/02/1286

Privilegi donat per Jaume I de Sicília als catalans, concedint-los el privilegi de nomenar cònsols amb competència en les causes de jurisdicció civil. Regula també la recuperació de béns i mercaderies després d'un naufragi.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0118
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/02/1286

Confirmació de privilegis antics atorgada per Alfons II als consellers, prohoms i ciutadans de Barcelona, a excepció dels capítols del lluïsme i de les escrivanies del veguer i el batlle.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0119
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/03/1286

Confirmació de privilegis antics atorgada per Alfons II als consellers, prohoms i ciutadans de Barcelona, a excepció dels capítols del lluïsme i de les escrivanies del veguer i el batlle.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0120
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/03/1286

Tertius Antiquus privilegiorum civitatis Barcinone [Tercer llibre dels antics privilegis de la ciutat de Barcelona].

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 003
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/03/1286

Manament d'Alfons II als oficials reials i als oficials de la ciutat i Regne de València que observin i facin observar les franquícies i privilegis reials atorgats a la ciutat de Barcelona, en allò relatiu a lleudes i peatges i totes les altres franquícies. Segueix el privilegi de Jaume I (1232, abril, 12. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0121
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/03/1286

Alfons II, assabentat de què en certs llocs de Catalunya, amb el pretexte de naufragi o troballa, alguns prenen per la força els béns salvats de naus, barques i llenys que han estat en perill [de naufragar], mana als veguers, batlles, oficials reials i súbdits de tota Catalunya que prohibeixin i observin que ningú pugui apropiar-se cap objecte o mercaderia amb aquesta excusa, ja que va contra tot dret i justícia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0124
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/03/1286

Reconeixement d'un deute de 65 lliures, compromís de devolució i garantia fets per tres consellers de la ciutat de Barcelona, en favor de Bondia Zarc, jueu de la mateixa ciutat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0122
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/03/1286

Manament d'Alfons II als oficials reials i als oficials de la ciutat i Regne de València que observin i facin observar les franquícies i privilegis reials atorgats a la ciutat de Barcelona, en allò relatiu a lleudes i peatges i totes les altres franquícies. Segueix el privilegi de Jaume I (1232, abril, 12. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0120
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/03/1286

Disposicions d'Alfons II confirmant als consellers i als ciutadans de Barcelona la moneda de tern de Barcelona. També ratifica la moneda d?argent (croats) i totes les disposicions anteriors de Jaume I i Pere II sobre aquest tema.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0123
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/03/1286

Àpoca dels consellers de Barcelona i dels talladors de la quèstia en favor d'Astruc Cap, jueu de Granollers.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0126
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/10/1286

Reconeixement d'un deute de 75 lliures, compromís de devolució i garantia fets per tres consellers de la ciutat de Barcelona, juntament amb els talladors de la quèstia del 1286, en favor de Bonjuha de Bellcaire, jueu de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0125
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/10/1286

Reconeixement d'un deute de 65 lliures, compromís de devolució i garantia fets per tres consellers de la ciutat de Barcelona, en favor de Bondia Zarc, jueu de la mateixa ciutat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0127
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/11/1286

Reconeixement d'un deute de 1200 sous, compromís de devolució i garantia fets per quatre consellers de la ciutat de Barcelona juntament amb els talladors de la quèstia de la mateixa ciutat en favor de Bondia Zarc, jueu de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0128
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/03/1287

Manament d'Alfons II al procurador reial a Catalunya, als oficials reials i als seus súbdits, que observin la ordinació sobre mercaderies que no poden ser exportades ni importades a causa de la cisa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0130
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/06/1287

Disposició d'Alfons II, en compliment de l?ordinació sobre la cisa i nomenament del prohom reial Pere de Santcliment.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0129
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/06/1287

Préstec de 200 lliures efectuat per Issac Vives, jueu de Barcelona als consellers de la ciutat amb motiu de l'expedició armada que actualment prepara la ciutat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0131
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/06/1287

Els paers i prohoms de Cervera s?adrecen als consellers i prohoms de Barcelona, respecte al pagament d'una cisa. S'esmenta la quantitat de 4.000 sous de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0132
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/06/1287

Els consellers de Barcelona, reconeixen deure a Bonafós Vidal, Escapat Malet i Astruc Gracià, jueus de la mateixa ciutat. 100 lliures rebudes en préstec, que esmerçaran en l?expedició armada que prepara la ciutat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0133
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/07/1287

Alfons II reconeix que els consellers de Barcelona han imposat una cisa per la construcció de les muralles de la ciutat. Segueixen les disposicions o clàusules de la mateixa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0134
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/03/1288

Alfons II reconeix que els consellers de Barcelona han imposat una cisa per la construcció de les muralles de la ciutat. Segueixen les disposicions o clàusules de la mateixa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0135
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/03/1288

Privilegi atorgat per Jaume I de Sicília, als ciutadans de Barcelona, consistent en una sèrie de franquícies i exempcions similars a les atorgades als ciutadans de Gènova, i guiatge en tot el citat Regne de Sicília.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0136
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/07/1288

Manament i disposicions d'Alfons II adreçat al veguer, batlle i altres oficials reials, que si un corsari o pirata vol armar naus contra els seus enemics que els doni garanties suficients primer de marxar del lloc on armi la nau i retorni al mateix indret amb el botí, abans de dirigir-se a un altre lloc.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0137
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/07/1288

Protestació dels consellers de la ciutat de Barcelona, adreçada a Pere de Soria, porter reial per raó del deute d' una qüèstia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0139
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/08/1288

Protestació dels consellers de la ciutat de Barcelona, adreçada a Pere de Soria, porter reial per raó del deute d' una qüèstia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0138
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/08/1288

Acta notarial tractant l'assumpte del deute d'una qüèstia per part dels consellers de Barcelona al rei.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0140
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/08/1288

Acta notarial amb la que els consellers i Consell de Cent nomenen dos síndics o procuradors de Barcelona amb plena potestat per a representar la universitat de Barcelona a la cort general de Montsó.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0141
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/10/1288

Sentència emesa pels jutges delegats del veguer de Barcelona en la causa entre els consellers i universitat de Barcelona, d?una part, i els molers de la mateixa ciutat, de l?altra.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0142
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 30/10/1288

Protestació de Romeu de Marimon adreçada a Guillem de Serra, conseller de Barcelona, perquè els consellers d'aquesta ciutat no acaten l'ordre reial del seu nomenament com a veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0143
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/12/1288

Pprotesta de Romeu de Marimon adreçada a Bernat de Palou, conseller d'aquesta ciutat, perquè els consellers de Barcelona no acaten l'ordre reial del seu nomenament com a veguer.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0144
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/12/1288

Lletra patent adreçada pels consellers de Barcelona, a través del saig, a Romeu de Marimon en referència al seu nomenament com a veguer.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0145
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/12/1288

Lletra patent adreçada pels consellers de Barcelona, a través del saig, a Romeu de Marimon en referència al seu nomenament com a veguer.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0146
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 09/12/1288

Nomenament de procuradors per part dels consellers i Consell de Cent de Barcelona per a representar-los en la causa d'apel·lació sobre el nomenament de Romeu de Marimon per al càrrec de veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0147
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/12/1288

Nomenament de procuradors per part dels consellers i Consell de Cent de Barcelona per a representar-los en la causa d'apel·lació sobre el nomenament de Romeu de Marimon per al càrrec de veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0148
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/12/1288

Acta notarial de la lectura de les cartes adreçades pels consellers de Barcelona a Romeu de Marimon en resposta a la seva protestació, les quals presenta Huguet, saig de la cort del veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0149
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 14/12/1288

Acta notarial de la lectura de les cartes adreçades pels consellers de Barcelona a Romeu de Marimon en resposta a la seva protestació, les quals presenta Huguet, saig de la cort del veguer de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0150
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 14/12/1288

Acta notarial de la lectura del protest realitzat per tres dels quatre síndics de la universitat de Barcelona, als procuradors d?Eduard I, rei d?Anglaterra, en relació amb la cort del príncep de Salern [Carles II de Nàpols]

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0151
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/01/1289

Acta notarial de l?entrega de lletres patents dels consellers de Barcelona a Guillem de Torre, veguer del Vallès, expressant el perjudici que Torre causa a la ciutat de Barcelona exercint l?esmentat ofici perquè la vegueria del Vallès està sotmesa a la de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0152
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/02/1289

Fundació d'aniversari a la capella de Sant Marc feta pels marmessors de Guillem de Vall

Codi classificació 06.04
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 14/07/1289

Ordinacions sobre l?escrivania de la cort del veguer de Barcelona redactades pels consellers de Barcelona juntament amb el lloctinent del veguer de Barcelona, amb autorització reial. Segueix una relació de tarifes.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0153
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/08/1289

Protestació de Guillem Pere Burguès, conseller de Barcelona, Tomàs Grony, Bernat de Palou i Bartomeu [Romeu], procuradors o síndics de la ciutat de Barcelona, a les corts generals de Montsó, considerant inmoderat el subsidi o cisa demanat pel rei.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0155
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 02/11/1289

Acta notarial de la protesta de Bernat de Palou i Bartomeu Romeu, dos dels procuradors o síndics de la ciutat de Barcelona, juntament amb Guillem Pere Burguès, conseller de Barcelona, i Tomàs Grony, absents, reunits amb d?altres representants dels estaments nobiliari, eclesiàstic i ciutadà a l?església de Santa Maria de Montsó, ja que consideren inmoderada la petició d?auxili o cisa.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0154
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 02/11/1289

Acta de les corts de Montsó, que es concreten en 35 capítols.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0158
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/11/1289

Concòrdia presa a les Corts de Montsó entre Alfons II i els assistents, relativa a les condicions en què li atorgaran una ajuda o subsidi per a la guerra contra els reis de França, Castella, el príncep de Salern i altres enemics.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0156
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/11/1289

Acta de les corts de Montsó, que es concreten en 35 capítols.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0157
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/11/1289

Compareixença de Guillem Pere Burguès,representant del Consell de Cent, davant del rei Alfons II, per a ratificar l?ajuda o cisa aprovada a les corts de Montsó per a la guerra i aprovar els capítols de l?esmentada cort.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0159
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/12/1289

Confirmació del privilegi relatiu a l'elecció del veguer del Vallès feta per Alfons II als consellers, ciutadans i universitat de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0161
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/12/1289

Condicions pactades entre Alfons IIi els consellers de Barcelona per a recaptar el subsidi que la ciutat ha d?aportar amb motiu de la guerra amb França.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0160
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/12/1289

Ròmia, vídua de Guillem Bos, juntament amb els seus fills Guillem, Bernat i Eimeric Bos, aquest darrer canonge de Barcelona, venen en franc alou a Jaume de Cànoves, ciutadà també de Barcelona, una vinya amb arbres de diferents tipus, situada al territori de Barcelona, al lloc anomenat ?Moleras?, per certa quantitat de moneda de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0162
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 15/03/1290

Venda d'una vinya feta per Sança a favor d'Antic de Rubí

Codi classificació 03.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 27/05/1290

Acta notarial referent a Bartomeu de Castellbisbal, castlà d'aquest castell.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0163
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/07/1290

Partició de béns que van ser de Geralda, muller de Guillem de Sant Hilari

Codi classificació 03.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 28/08/1290

Ordre d?Alfons II als consellers i el Consell de Cent de rebre a Romeu de Marimon com a veguer de Barcelona i del Vallès (1291, febrer, 10. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0164
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 15/02/1291

Sotsestabliment fet per Saurina, vídua de Pere de Carrancà, de Martorelles, i els seus fills a Ferrer Barberà i els seus, de totes les cases i horts que tenen en aquest mateix lloc,

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0165
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/03/1291

Procés entre la ciutat de Barcelona i el rei sobre la lleuda de Tortosa

Codi classificació 05/1B.XXIII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/03/1291

Confirmació a perpetuïtat de totes les llibertats, privilegis i constitucions anteriors feta per Jaume II als consellers, prohoms, universitat i ciutadans de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0166
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 25/03/1291

Confirmació a perpetuïtat feta per Jaume II als catalans de totes les llibertats i privilegis atorgats pels reis Jaume I, Pere II i Alfons II.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0167
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/08/1291

Reconeixement de deute fet per Berenguer de Fonollar, cavaller, i la seva esposa Agnès, a Bonjuha Vidal la quantitat de 1000 sous de Barcelona, a causa d?un prèstec per al qual presenten garantia i fiador.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0168
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 31/01/1292

Actes de la primera cort general dels catalans i els habitants de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa celebrada a Barcelona per Jaume II en tornar de Sicília.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0171
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/03/1292

Actes de la primera cort general dels catalans i els habitants de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa celebrada a Barcelona per Jaume II en tornar de Sicília.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0170
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/03/1292

Actes de la primera cort general dels catalans i els habitants de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa celebrada a Barcelona per Jaume II en tornar de Sicília.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0169
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/03/1292

Manament de Jaume II a Artal d?Alagó, batlle reial a Peníscola, que observi i faci observar en aquesta batllia els privilegis de lleuda, peatge i d'altres que té Barcelona, i que revoqui una nova lleuda que ha imposat sobre ordi, blat i altres mercaderies. Segueix el privilegi de Jaume I (1232, abril, 12. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0172
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/05/1292

Manament de Jaume II a Artal d?Alagó, batlle reial a Peníscola, que observi i faci observar en aquesta batllia els privilegis de lleuda, peatge i d'altres que té Barcelona, i que revoqui una nova lleuda que ha imposat sobre ordi, blat i altres mercaderies. Segueix el privilegi de Jaume I (1232, abril, 12. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0173
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/05/1292

Manament de Jaume II mana al tots els oficials reials de Barcelona, València i tots dels seus dominis que observin a la ciutat de Barcelona les franquícies i privilegis atorgats pels seus avantpassats (1232, abril, 12. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0174
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/05/1292

Manament de Jaume II a tots els oficials reials i súbdits de lMallorca, Menorca i Eivissa, que observin els privilegis que confirma als prohoms, universitat i singulars de Barcelona. Segueix el privilegi de Jaume I (1231, gener, 10. Ciutat de Mallorca).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0175
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/05/1292

Els marmessors i executors del testament de la difunta Guillema de Cardona, reconeixen haver rebut de Bernat Colrat, la quantitat de 27 lliures 15 sous i 2 diners, part dels 120 morabatins que Guillema havia reservat per al salvament de la seva ànima i els llegats que havia fet en el seu testament.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0176
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/12/1292

Compareixença de Ponç Alquer, procurador dels seus germans, davant Bernat de Palau, veguer del comte d'Empúries.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0177
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 03/03/1293

Conveni entre els consellers de Barcelona i el fill i el marmessor del difunt Ramon Dacs.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0178
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/03/1293

Acta notarial de la lectura de la carta, datada a18 de març de 1293, a Castelló,que els procuradors de Bernat de Palau, veguer del comte d?Empúries, van presentar a Jaspert Alquer, en la qual el veguer li reclamava uns 400 morabatins

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0179
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/03/1293

Sentència emesa pel jutge Ramon de Toilà en el plet entre la universitat de Barcelona, d?una part, i el senyor de Fraga, i els prohoms i lleuders de Tortosa, de l?altra.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0180
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 30/05/1293

Sentència emesa pel jutge Pere de Malla sobre les cases que té Bernat Colrat al carrer del Born, al cantó del carrer Montcada,

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0181
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 23/07/1293

Llibre del Mostassaf de València.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 071
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 29/09/1293

Jaume II concedeix i assegura als consellers i prohoms de Barcelona que no vulnerarà o perjudicarà els privilegis, franquícies, llibertats, costums i immunitats dels ciutadans d'aquesta ciutat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0182
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 16/10/1293

Ordre dels consellers de Barcelona de què Pere Ferrer de Vic, canviador de Barcelona, rebi tot allò recaptat a la ciutat en concepte de quèstia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0183
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 21/10/1293

Sentència dictada per Ferrer Gerald i Guillem de Calonge, jutges delegats de Romeu de Marimon, veguer de Barcelona i el Vallès, en dos plets.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0184
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 31/10/1293

Elisenda de Godor, àlias Colomera, ciutadana de València, fa donació entre vius a Ramon de Nàgera i Humbert de Llor, procuradors de l?Almoina de la catedral de Barcelona, d?unes cases situades al carrer del Born.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0185
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 06/11/1293

Bonafós Vidal, jueu de Barcelona, germà i hereu del difunt Toròs Vidal, reconeix haber rebut de Pere Ferrer de Vic, canviador de la mateixa ciutat, 700 lliures amb el seu interès que els consellers de Barcelona, devien a l?esmentat Toròs a causa d?un prèstec.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0186
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/05/1294

Els marmessors i executors del testament de Guillema Cardona reconeixen haver rebut dells procuradors i administradors de l'Almoina de la Seu, 60 morabatins alfonsins d'or i 75 sous menys 2 diners,que restaven a cobrar dels 120 morabatins que Guillema havia reservat per al salvament de la seva ànima en el predit testament.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0176
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/06/1294

Venda d'unes cases al carrer del Born efectuada per Ramon de Nàgera, precentor de la catedral de Barcelona i Humbert de Llor, procurador de l?Almoina, a Guillem de Puig, ciutadà de Barcelona, pel preu de 180 lliures.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0187
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/06/1294

Acta notarial de l?entrega d'unes cases i obradors al carrer del Born que Ramon de Nàgera, procurador de l'Almoina realitza a Guillem de Puig, ciutadà de Barcelona. Les esmentades cases i obradors eren propietat alodial de la Canonja de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0189
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 08/07/1294

Guillem de [Teixeda] ven a Maimó Fabib, [jueu de Barcelona], diverses cases al carrer de na Segarra pel preu de 20 lliures i escaig. Els edificis són propietat alodial del citat Guillem i la venda també comprèn els drets que es perceben sobre dites cases.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0188
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/07/1294

Acte jurídic portat a terme per Arnau Alemany, rector del primer preverat de l'altar de la Santa Trinitat de la catedral de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0190
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 17/07/1294

Ramon de Nàgera i Humbert de Llor, procuradors i administradors de l'Almoina, reconeixen haver rebut efectivament de Guillem de Puig, la quantitat de 180 lliures, preu de les cases i obradors del carrer del Born que li havien venut. Aquestes cases eren propietat alodial de la Canonja de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0191
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/07/1294

Acta notarial de l'entrega que Maimó Fabib, jueu de Barcelona, realitza a Arnau Alemany, dels drets i censos sobre unes cases que té en possessió alodial, al carrer de na Segarra.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0192
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 26/08/1294

Jaume II mana al veguer, batlle i ciutadans de Barcelona que observin perpètuament les ordinacions expressades en el present document relatives a l'exercici de les professions relacionades amb l'administració de justícia a la ciutat.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0193
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/02/1295

Acta notarial de la lectura d'una lletra de Jaume II adreçada a Berenguer de Cardona, mestre del Temple a Aragó i Catalunya sobre apropiació indeguda de mercaderies.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0194
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 14/06/1295

Delegació d'autoritat del papa Bonifaci VIII als Frares Predicadors i als Frares Menors de Barcelona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0195
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/11/1295

Jaume II, atorga als mercaders i als ciutadans de Barcelona el lliure comerç per tots els seus dominis i a l?estranger sense llicència dels oficials reials, amb algunes excepcions que regiran temporalment També mana als seus procuradors i oficials l?observància d?aquest privilegi.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0196
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 11/12/1295

Disposicions de Jaume II relatives a l'encunyació urgent de moneda de plata a Barcelona i reconeixement a perpetuïtat de diversos compromisos amb el govern de la ciutat sobre la moneda de tern.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0197
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 12/12/1295

L'emperador dels grecs [Andrònic II], atorga als habitants dels regnes d'Aragó i Sicília el privilegi del comerç lliure, amb seguretat i indemnitat en cas de naufragi, per totes les terres del seu imperi, pagant un dret del 3% tant a l'entrada com a la sortida.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0199
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1296

L'emperador dels grecs [Andrònic II], atorga als habitants dels regnes d'Aragó i Sicília el privilegi del comerç lliure, amb seguretat i indemnitat en cas de naufragi, per totes les terres del seu imperi, pagant un dret del 3% tant a l'entrada com a la sortida.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0200
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1296

Documentació sobre els Consolats dels catalans a ultramar, 1296-1688

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1296

Miscel·lània: Consolats d'ultramar 1296-1688

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1296

Rúbrica d'Ordinacions.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 040
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1296

Rúbrica d'Ordinacions.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 038
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1296

Acta notarial de la presentació de tres lletres patents per part de Bernat de Bonvir, síndic del Consell a Berenguer de Cardona, mestre del Temple, a la casa del Temple de Gardeny de Lleida.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0198
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 06/01/1296

Venda efectuada per Saurina, vídua de Pere de Pruners, a Guillem de Terrers, de la casa i forn dit de Porta, vora la plaça del Blat que posseeix en franc alou. El preu s'estipula en 9000 sous, que abona, en nom del comprador, Berengueró de Finestres, canviador. Antic de Sentmenat actua de fiador en la compravenda.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/07/1296

Ramon Fiveller, canviador i ciutadà de Barcelona, reconeix que els cinc consellers de la ciutat de Barcelona, li han abonat el deute d'un préstec de 3000 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0202
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/07/1296

Bartomeu de Vilafranca, regent la cort de la batllia de Barcelona, atorga a Guillem de Puig, ciutadà de Barcelona, el permís de construcció d'un cobert davant de casa seva per un preu de 10 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0203
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 10/10/1296

Acta notarial de la lectura del protest que els consellers i prohoms de Barcelona, presenten a Jaume II, a causa dels impostos de la tolta i de la quèstia. Demanen un judici i ofereixen la ferma de dret, i el sobirà es mostra disposat a assignar un jutge idoni.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0204
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 07/11/1296

Venda d'una part de rendes, censos i entrades efectuada per Guillem de Serra, a Saurina de Terrassa, esposa de Bernat de Centelles, per un període de dos anys. El preu s?estipula en 950 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0205
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/03/1297

Els hereus de Guerau de Parellada i la seva esposa Maria, venen a Pere Fartaner, de Sant Boi, les cases que posseeixen a Sant Boi per la Canonja de Barcelona. El preu s?estipula en 120 sous i es salva els cens anual de 16 diners a pagar al propietari alodial.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0206
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 28/03/1297

Guillema de Montcada, vídua de l?infant Pere, confirma a Pere de Santcliment, la compra de la part del cens i dret que Berenguer de Fonollar, cavaller, i la seva esposa Agnès tenien en el delme de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. La compravenda es realitzà per la quantitat de 11000 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0207
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 20/06/1297

Venda d?uns obradors per la quantitat de 68 lliures 15 sous per eixamplar el carrer que va de la plaça de Sant Jaume cap el palau del bisbe. Hi intervenen jueus. Es poden llegir els noms d?Issac Letgem, del difunt Vidal Benvenist,d? Issac Belshom i Jucef Burgalès.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0208
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/06/1297

Venda d'una peça de terra situada al lloc conegut com Soleràs efectuada per Jaume Calopa i Saurina, ciutadans de Barcelona, a Bertran de Devesa, agricultor, pel preu de 95 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0212
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1298

Jaume II absol als ciutadans i habitants de Barcelona de qualsevol petició o demanda que ell o els seus successors els puguin fer per la percepció il·lícita d?interessos i d?usures en qualsevol tipus de contracte a canvi de la quantitat de 200.000 sous.
a.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0209
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/05/1298

Jaume II absol als ciutadans i habitants de Barcelona de qualsevol petició o demanda que ell o els seus successors els puguin fer per la percepció il·lícita d?interessos i d'usures en qualsevol tipus de contracte a canvi de la quantitat de 200.000 sous.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0210
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 19/05/1298

Acta notarial de la lectura del protest realitzat pels consellers Jaume Eimeric i Jaume Basset, com a representants de la universitat de Barcelona, a Ramon Folc, vescomte de Cardona i procurador a Catalunya del rei d?Aragó.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0211
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 22/07/1298

C06-B290. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [VII]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

C06-B288. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [V]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

C06-B286. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [III]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

C06-B284. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [I]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

C06-B289. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [VI]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

C06-B285. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [II]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

Miscel·lània: Autoritats i Institucions 1299-1712

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1299

Veguer, 1299-1698

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1299

C06-B287. Col·lecció Sigil·logràfica Catalana [IV]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1299

Sentència arbitral en una qüestió sobre un obrador situat davant la Cort del Veguer. Una de les parts litigants és el rector de Sant Marc

Codi classificació 03.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 11/02/1299

Donació entre vius d'un obrador situat al carrer de la Pellisseria, efectuada per Pere Ferrer, pellisser i ciutadà de Barcelona, al seu germà Bernat, també pellisser.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0213
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 15/07/1299

Testament de Guillem de Puig, ciutadà de Barcelona. Institueix hereu universal el seu fill Berenguer i nomena marmessors el seu germà Bernat de Puig i Jaume Basset de Barcelona i Guillem de Naguia, de Martorell.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0214
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/10/1299

Jaume II, confirma a la ciutat de Barcelona i els seus suburbis l'exempció de la quèstia o de qualsevol altra imposició, prèstec etc... que pogués exigir ell mateix o els seus successors.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0215
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 31/12/1299

Jaume II, confirma a la ciutat de Barcelona i els seus suburbis l'exempció de la quèstia o de qualsevol altra imposició, prèstec etc... que pogués exigir ell mateix o els seus successors.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0216
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 31/12/1299

Documents procedents de [Manual], S. [XIV-XV]

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

C06-B194. Justinii Abreviatoris Trogi Pompei Historici

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1300

C06-B080. Llibre Consolat de Mar

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1300

C06-B066. Diversi tractatis morales et politici

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1300

Relacions nominals d'insaculats agrupades per estaments i oficis: 1300-1699 (Vol.012/03.01)

Codi classificació 02.01/1C.VIII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

Política i guerra. 1300-1399

Codi classificació 11/1C.III
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

C06-C312. Cirurgia. Tractat de cirurgia de Teodoric Borgognoni. Fragments

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1300

Documents relacionats amb el govern i administració de la ciutat, S. XIV-XV

Codi classificació 02.01/1C.V
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

Relacions nominals d'insaculats: 1300-1699 (Vol.012/03)

Codi classificació 02.01/1C.VIII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

Rúbriques de Guiu i Brotons.

Codi classificació 01/1G result.label.msstored_fld56 046
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

[Lligall de documentació generada arran de la relació econòmica i administrativa entre la ciutat de Barcelona i Flix, el mas de Flix i la Palma, així com d'altres viles i llocs: Amposta, Tarragona, Guardamar, Vilanova, Torredembarra, Cambrils, Porrera, Vilella, Mora, Prades...]

Codi classificació 02.01/1C.XII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

Capbreus de diversos llocs de la Batllia del Vallès

Codi classificació 02.01/1C.XII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1300

Actes de les corts de Catalunya celebrades a Barcelona, a l?església del convent de Framenors. Inclou confirmació dels capítols de les corts de: Barcelona,1283, Montsó, 1289 i Barcelona, 1291-92. Segueixen els 34 capítols de cort aprovats, confirmats o modificats, el compromís de convocar cort anual als catalans i altres disposicions.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0217
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Actes de les corts de Catalunya celebrades a Barcelona, a l'església del convent de Framenors. Inclou confirmació dels capítols de les corts de: Barcelona,1283, Montsó, 1289 i Barcelona, 1291-92. Segueixen els 34 capítols de cort aprovats, confirmats o modificats, el compromís de convocar cort anual als catalans i altres disposicions.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0218
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Actes de les corts de Catalunya celebrades a Barcelona, a l'església del convent de Framenors. Inclou confirmació dels capítols de les corts de: Barcelona,1283, Montsó, 1289 i Barcelona, 1291-92. Segueixen els 34 capítols de cort aprovats, confirmats o modificats, el compromís de convocar cort anual als catalans i altres disposicions.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0219
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Jaume II ven perpètuament els drets de bovatge, terratge i herbatge dels llocs reials de Catalunya i dels pertanyents a les persones laiques per 200.000 lliures, arran del deutes ocasionats per la conquesta de Múrcia, el viatge a Sicília i la guerra amb el reialme de França. La venda fa excepció de les franquícies d?imposicions que gaudeixen Barcelona, Lleida, Tortosa i Girona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0220
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Jaume II ven perpètuament els drets de bovatge, terratge i herbatge dels llocs reials de Catalunya i dels pertanyents a les persones laiques per 200.000 lliures, arran del deutes ocasionats per la conquesta de Múrcia, el viatge a Sicília i la guerra amb el reialme de França. La venda fa excepció de les franquícies d?imposicions que gaudeixen Barcelona, Lleida, Tortosa i Girona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0221
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Jaume II ven perpètuament els drets de bovatge, terratge i herbatge dels llocs reials de Catalunya i dels pertanyents a les persones laiques per 200.000 lliures, arran del deutes ocasionats per la conquesta de Múrcia, el viatge a Sicília i la guerra amb el reialme de França. La venda fa excepció de les franquícies d?imposicions que gaudeixen Barcelona, Lleida, Tortosa i Girona.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0222
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Reconeixement fet per Jaume II davant dels assistents a la cort de Barcelona de 1300, de la venda efectuada per ell als habitants de Catalunya dels drets de bovatge, terratge i herbatge pel preu de 200.000 lliures, les quals s'obtindran mitjançant una col·lecta durant cinc anys. Segueixen altres disposicions.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0223
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Reconeixement fet per Jaume II davant dels assistents a la cort de Barcelona de 1300, de la venda efectuada per ell als habitants de Catalunya dels drets de bovatge, terratge i herbatge pel preu de 200.000 lliures, les quals s'obtindran mitjançant una col·lecta durant cinc anys. Segueixen altres disposicions.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0224
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Reconeixement fet per Jaume II davant dels assistents a la cort de Barcelona de 1300, de la venda efectuada per ell als habitants de Catalunya dels drets de bovatge, terratge i herbatge pel preu de 200.000 lliures, les quals s'obtindran mitjançant una col·lecta durant cinc anys. Segueixen altres disposicions.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0225
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 04/02/1300

Jaume II reconeix haver rebut diversos documents referents a debitoris i donacions dels consellers de Barcelona. Dits documents acrediten quantitats que ell i els seus avantpassats havien obtingut en prèstec de la ciutat de Barcelona entre els anys 1266-1296. (1299, desembre, 31. Barcelona).

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0226
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/02/1300

Jaume II permuta amb Guillema, vídua de l'infant Pere i senyora de Montcada i de Castellvell, els llocs i viles que havia de posseir en raó de la seva dot i esponsalici, les quals el rei no li podia retornar.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0227
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/04/1300

Donació entre vius efectuada per Guillema, vídua de l'infant Pere, al rei Jaume II, de tots els castells i possessions que té a Catalunya i Aragó, tot retenint-ne l?usdefruit vitalici. També s'expressen les propietats que s'exceptúen d?aquesta donació.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0228
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/04/1300

Guillema, vídua de l'infant Pere,reconeix haver donat al rei Jaume II diverses propietats amb certes condicions. A partir d'ara les posseÍrà en feu de l'esmentat rei i en el seu nom Guillem de Bell-lloc, presta homenatge a Jaume II.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0229
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/04/1300

Ordinacions relatives a l'exercici dels oficis d'advocat, jutge, procurador i notari aprovades i confirmades per Jaume II i indicacions generals sobre l'administració de justícia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0231
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/04/1300

Ordinacions relatives a l'exercici dels oficis d'advocat, jutge, procurador i notari aprovades i confirmades per Jaume II i indicacions generals sobre l'administració de justícia.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0232
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 18/04/1300

Ordinació consensuada sobre la mesura de l'oli a la ciutat de Barcelona que conclou la controvèrsia entre els lleuders de la lleuda de Mediona, els procuradors de l?Almoina de la Seu i el bisbe de Barcelona, d?una part, i els consellers de la ciutat de Barcelona, de l'altra, per la mesura i mesuratge dels revenedors de l?oli.

Codi classificació 01/1A result.label.msstored_fld56 0230
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 05/05/1300

Ordinacions e bans del Comtat d'Empúries

Codi classificació 02.01/1C.XII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1301

C06-A356. Llibre de l'obreria de la ciutat de Barcelona.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1301

[Llibre solemne de la Confraria de Sant Marc dels Sabaters]

Codi classificació 01.02
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 01/01/1301

C06-B067. Privilegis de les Franqueses

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1301

Llibre de cinquantenes. Quarter del Pi

Codi classificació 02.02/1B.XIX
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1301

Capbreu de les rendes i drets que la ciutat de Barcelona té en els feus, castell i llocs de Flix, de la Palma i Mas de Flix. segle XIV

Codi classificació 02.01/1C.XII
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1301

Plec de documents relatius a la milícia urbana i a fogatjaments

Codi classificació 02.02/1B.XIX
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1301

Plec de documents relatius a la milícia urbana

Codi classificació 02.02/1B.XIX
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 01/01/1301

[Fragment del Llibre del Tresor de Brunetto Datini]

Codi classificació 07.02
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters Data inicial 01/01/1301

Actes dels capítols aprovats a les corts de Lleida,1301. Bàsicament. Jaume II, a petició dels estaments, tracta en 18 capítols de corregir, modificar i afegir algunes puntualitzacions als capítols de la cort de Barcelona de l'any anterior.

Codi classificació 01/1A