Expedient relatiu a una instància de Leonor Oltra Ferrando demanant ser nomenada professora de cant a l'escola d'Arts i Oficis

Codi classificació 1.5.3 result.label.msstored_fld56 189514-1236
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 21/01/1895