</

Primera Exposició de l'Arxiu Històric Fotogràfic d'Horta

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0100
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 01/01/1954

Primera Exposició de l'Arxiu Històric Fotogràfic d'Horta

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0099
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 01/01/1954

Primera Exposició de l'Arxiu Històric Fotogràfic d'Horta

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0101
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 01/01/1954

Primera Exposició de l'Arxiu Històric Fotogràfic d'Horta

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0102
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 01/01/1954

Primera Exposició de l'Arxiu Històric Fotogràfic d'Horta

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0098
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 01/01/1954