Reportatge fotogràfic Educació Viària al pati de la Seu del Districte de Nou Barris 1997

Codi classificació P103 result.label.msstored_fld56 0133
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/06/1997