C06-B056. Libro de mediciones, que contiene las practicadas para los reparos del Muelle de embarco y desembarco. Cádiz 1768.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1800