</

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0114
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0119
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0113
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0115
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0118
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0117
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988

Casa Elizalde

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 ALB005/0116
Centre Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample Fons AMDE1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1988