Reportatge fotogràfic del regidor Xavier Valls i l'actriu Sílvia Munt durant el pregó de la Festa Major de Gràcia

Codi classificació L119 result.label.msstored_fld56 0547
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/08/1985
<