Reportatge fotogràfic de l'activitat "Els atletes del futur: Gràcia amb la Barcelona olímpica"

Codi classificació Y100 result.label.msstored_fld56 0035
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/11/1986