Documents relatius a accions polítiques i organitzatives del Districte de Nou Barris

Codi classificació 03.01 result.label.msstored_fld56 0878
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris Data inicial 01/01/1991

Textos legals relatius a les transferències de funcions als Districtes

Codi classificació 03.01 result.label.msstored_fld56 0782
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris Data inicial 01/01/1985

Textos sobre descentralització i competències dels Districtes i relatius a Normes reguladores de l'organització dels Districtes

Codi classificació 03.01 result.label.msstored_fld56 0781
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris Data inicial 01/01/1985