"114 Barcelona. Teatro Principal"

Codi classificació 16 result.label.msstored_fld56 ALB056/0244
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG Data inicial 01/01/1900

"120 Barcelona. Teatro del Liceo"

Codi classificació 16 result.label.msstored_fld56 ALB056/0245
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG Data inicial 01/01/1900

Accessos teatre Grec

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1910

Cartell manuscrit amb imatge

Codi classificació AMDG4-141-11 result.label.msstored_fld56 ALB059/0235
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1920

II Homenatge a la vellesa: Coliseum Pompeia

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 28/09/1947