Reportatge fotogràfic de l' Acte a la Sala de Plens

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0361
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1989