Ajuntament de Sarrià

Codi classificació AMDSG1-013
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1740

Ordres de 1824

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 1824
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1824

Ordres de 1825

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 1825
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1825

Ordres de 1826

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 1826
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1826

Ordres de 1827

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 1827
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Ordres de 1828

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 1828
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

"Expediente de construcción del Hospital llamado del "Niño Dios" en el ensanche de Sarrià"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1908/0113
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/08/1908

14 planos de procedencia ignorada

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 210_001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1842

Abonament de matrícula al mestre nacional Don Joaquín Panadés per assistir al curs Montesori

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 071
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1916

Acords i Actes municipals

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 1827
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acotamiento y amojonamiento de la finca Manso Pascual de Vallvidrera solicitado por D. Ignacio de Caralt.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 187_001b
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1915

Acta d'1 d'octubre de 1827
[Es tracta de la convocatòria per a l'elecció de llocs de treballs així com la llista dels triats]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 5.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta d'1 d'octubre de 1828
[Es tracta de l'elecció d'empleats públics]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 9.r
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta d'1 de gener de 1827
[Es tracta de la constitució d'Ajuntament . Bayle Pedro Turent ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 2.V
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 10 de febrer de 1828
[Es tracta de presa de possessio per a l'any 1828, dels nous membres de l'Ajuntament així com la del Bayle del barri de les Corts]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 7.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 10 de juny de 1827
[Es tracta de la revisio dels comptes de l'arrendament del forn de la plaça. També es tria al senyor Gaspar Banuels com ha nou interí pel càrrec de secretari. En cas d'ausència o enfermetat el substituirà el senyor Vicente Compta]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 4.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 12 de febrer de 1828
[Es tracta de la presa de possessió dels nous regidors. Axí com designar nou Depositari al senyor Ignacio Turent per contínues absencies de l'anterior]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 7.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 14 d'octubre de 1827
[Es tracta de la signatura de les propostes de feina de l'acta d'1 d'octubre de 1827]
`[

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 4.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 14 d'octubre de 1827
[Es tracta de signar l'atorgament de les noves persones contractades com a continuació de l'acta de data 1 d'octubre de 1827. Oposant-se lguns regidors a la signatura qu3e va ser exposada durant 3 dies al públic i que no s'ha presentat cap queixa]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 5.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 17 de febrer de 1828
[Es tracta de la queixa de l'arrendatari de la casa panaderia per la venda de pa en altres cases ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 10.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 18 de febrer de 1827
[Es tracta de la rclamació d'un deute paer part del senyor José Malla al senyor Juan Carbonell. Arriben a l'acrord que es pagarà durant aquest any. En cas contrari l'Ajuntament té el poder de vendre les propietats del senyor Carbonell per tal de liquidar el compte]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 11.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 19 d'agost de 1827
[Es tracta de la recaudació i pagament sobre el primer i segon remplàs de mossos]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 4.V
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 19 de març de 1828
[Es tracta de parlar sobre la conclusió del campanari]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 8.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 20 de febrer de 1828
[Es tracta de l'acord per tal de pagar l'import de l'arrendament de dues botigues, una a dalt i l'altra a baix d'una casa de l'Ajuntament]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 10.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 20 de juny de 1828
Ês tracta de l'allotjament dels batallons de la Guàrdia Reial]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 8.r
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 20 de maig de 1827
[ Es tracta de la presentació dels comptes de l'any anterior ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 3.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 26 de maig de 1827
[Es tracta de fer saber als caps de família quines són les persones que s'enviaran a l'exercit ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 3.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 26 de maig de 1827 continuacio
[Es tracta de la continuacio d'acta anterior amb la llista dels convocats]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 3.V
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 27 d'abril de 1828
[es tracta sobre el majordom de propis i loteries]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 8.r
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 29 de febrer de 1828
[Es tracta de fer difusió d'una circular entre els veïns]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 6.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 29 de febrer de 1828
[Es tracta de la presa de possessió del senyor Vicente Viñals com a nou Bayle de Sarrià ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 7.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 3 de juny de 1827
[Es tracta de l'elecció com a secretari interí al senyor Salvador Marín]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 3.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 3 de juny de 1827 continuació
[Es tracta de la suspensió del càrrec de secretari del senyor Ignacio Turrent ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 3.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 3 de març de 1828
[Es tracta de continuar amb la fàbrica del campanari. També es tracta del tema de les despeses per continuar aquesta obra i de la compra d'un arca amb tres claus per dipositar els diners]]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 7.r
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 3 de març de 1828
{Es tracta de l'elecció d'un dipositari per a la recaudació dels fons per a la conclusió del campanari]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 8.v
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1828

Acta de 4 de juny de 1827
[Es tracta de l'elecció de comissionats pel nou remplàs de l'execit entre els mossos solters que s'han presentat]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 3.r
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 4 de març de 1827
[ Es tracta del nomenament d'una comissió per al seguiment de les obres de l' església i campanari . Tanmateix se'ls autoritzar a la recaptació de caudals destinats a aquestes obres ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 2.R
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de 7 de gener de 1827
[ Es tracta de l'elecció de càrrecs de l'Ajuntament ]

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 2.V
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1827

Acta de constitució i de presa de possessió dels càrrecs dels membres de l’Ajuntament de Sarrià per 1826: Pere Nanot menor com a alcalde, Gaspar Barruel, Pau Amat i Jané, Joan Tulla, Pau Boada i Joan Rius com a regidors,, Vicenç Cuyàs com a síndic procurador, Esteve Navarro i Pere Marill com a diputats, Raimon Monràs com a síndic personer, i Valentí Marata com a batlle del barri de les Corts.

Codi classificació 1.6 result.label.msstored_fld56 2-1
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1826

Actes 1793 - 1820

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 21/09/1793

Actes 1840 - 1849

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1840

Actes 1850 - 1854

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1850

Actes 1855 - 1857

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1855

Actes 1858 - 1861

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol05
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1858

Actes 1862 - 1865

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol06
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1862

Actes 1866 - 1868

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol07
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1866

Actes 1869

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol08
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1869

Actes 1870

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol09
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/01/1870

Actes 1871

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol10
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1871

Actes 1872

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1872

Actes 1873

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol12
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1873

Actes 1874

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol13
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1874

Actes 1875

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol14
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1875

Actes 1876

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol15
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1876

Actes 1877 - 1878

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol16
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1877

Actes 1879 - 1880

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol17
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1879

Actes 1881 - 1883

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol18
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1881

Actes 1884 - 1887

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol19
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1884

Actes 1888 - 1890

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol20
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1888

Actes 1891

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol21
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1891

Actes 1892

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol22
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1892

Actes 1893

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol23
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1893

Actes 1894

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol24
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1894

Actes 1895

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol25
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1895

Actes 1896

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol26
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/01/1896

Actes 1897

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol27
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1897

Actes 1898

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol28
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1898

Actes 1899

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol29
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1899

Actes 1900

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol30
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1900

Actes 1901

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol31
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1901

Actes 1902

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol32
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1902

Actes 1903

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol33
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1903

Actes 1903 - 1908

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol34
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/09/1903

Actes 1904 - 1906

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol35
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/12/1904

Actes 1906

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol36
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/02/1906

Actes 1906 - 1908

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol37
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/12/1906

Actes 1908 - 1909

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol38
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 31/03/1908

Actes 1908 - 1912

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol39
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/10/1908

Actes 1909 - 1910

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol40
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/09/1909

Actes 1910 - 1912

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol41
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/12/1910

Actes 1912 - 1913

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol42
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 21/05/1912

Actes 1913 - 1922

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol43
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/02/1913

Actes 1914 - 1915

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol44
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1914

Actes 1915 - 1916

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol46
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 13/04/1915

Actes 1915 - 1921

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol45
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1915

Actes 1916 - 1917

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol47
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/04/1916

Actes 1917 - 1918

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol48
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/07/1917

Actes 1918

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol49
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/02/1918

Actes 1918 - 1919

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol50
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 24/10/1918

Actes 1920 - 1921

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol51
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1920

Actes 1921 - 1922

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol52
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/07/1921

Actes de la Junta Local d'Ensenyament Primari de Sarrià

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 254
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1899

Actes de la Junta Local d'Ensenyament Primari de Sarrià de l'any 1900

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 209
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1900

Actes de la Junta Local d'Ensenyament Primari de Sarrià de l'any 1904

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 214
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1904

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià de l'any 1902

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 212
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1902

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1854 a 1855

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 225
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1854

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1864

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 227
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1864

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1873 a 1878

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 228
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1873

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1879 a 1884

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 229
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1879

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1885

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 230
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1885

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1886

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 231
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1886

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1887

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 232
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1887

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1888

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 233
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1888

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1889

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 234
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1889

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1890

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 235
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1890

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1891

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 236
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1891

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1892

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 238
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1892

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1893

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 239
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1893

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1894

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 240
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1894

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1895

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 242
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1895

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1896

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 245
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1896

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1897

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 249
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1897

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1898

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 252
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1898

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, de l'any 1901

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 210
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1901

Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública de Sarrià, dels anys 1850 a 1853

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 224
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1850

Actes de la Junta Local d'Instrucció de Sarrià de l'any 1903

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 213
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1903

Actes de la Junta Local de Sarrià, de l'any 1905

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 215
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1905

Actes de la Junta Local de Sarrià, de l'any 1907

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 217
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1906

Actes de la Junta d'Instrucció Pública de Sarrià, entre els anys 1857 a 1865

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 226
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1857

Adición al padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0240
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1886

Adjudicación a D. Jaime Moyés de las obras de explanación y caja para el firme de las calles Virgen del Rosario, Gironella Alta y Castellnou.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 130_034
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1910

Adoquinado de las calles Prim, Cruz, Mayor, Barcelona, Campmany.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 162_005
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1911

Adquisició de llibres per a la Biblioteca Municipal de Sarrià i reorganització de la mateixa

Codi classificació 12.3 result.label.msstored_fld56 048
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1916

Adquisició de pedra triturada per a l'arranjament de carrers

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 192_010bis
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1918

Adquisició per l'Ajuntament de la Fotografia "Vista de Sarrià" a Don Antonio Ferran

Codi classificació 12.4 result.label.msstored_fld56 059
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1919

Adquisición de la finca Molí de Vent para instalar un grupo escolar.

Codi classificació 6.4 result.label.msstored_fld56 237_045
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1887

Adquisición de material para obras del lazareto municipal.

Codi classificació 6.4 result.label.msstored_fld56 238_009
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1920

Adquisición de parte de margen sobrante de cauce del torrente de Gardeñas,solicitado por Don Jaime Cabus.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 219_008
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1919

Adquisición de piedra machacada para el arreglo de caminos y calles.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 187_001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1915

Afirmado de la carretera de sarrià a Barcelona y Plaza Artós.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 187_002b
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1915

Afirmado y adoquinado de las calles: Cataluña, capuchinos, Cornet i Mas, San Francisco, Anselmo Clave, Escuela Pia

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 162_004
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1911

Agregació 36. Jaume Rodó. "Expediente relativo al permiso a D. Jaime Rodó para modificar una abertura en la casa que tiene en Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1899/0010
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/02/1899

Agregació de Vallvidrera a Sarrià. "Expediente de la Agregación del pueblo de Vallvidrera a este Municipio" (1890)

Codi classificació 1. 1. 3 result.label.msstored_fld56 246_0009
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/03/1888

Agregació. Asensi Obiols. "Expediente relativo al permiso a D. Asensio Obiols para obras"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1906/0012
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/05/1906

Agregació. Ramon Miralles. "Permiso a D. Ramon Miralles para cercar un terrreno en Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0079
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 30/03/1907

Alacant. Pau Bastida. "Permiso à Pablo Bastida para cubrir una seccion de cauce del torrente del Mal que limita los terminos mpales de Sarriá y Barcelona"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0154
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/11/1917

Alacant. Pau Bastida. "Permiso á Don Pablo Bastida para construir seis casas con frente á la calle de Alicante y chaflan Industria"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0028
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 24/12/1917

Alacant. Pau Bastida. "Permíso á D. Pablo Bastida para cubrir y utilizar el semi cauce del torrente del "Mal" que antes correspondia á Barcelona y ahora á Sarrià"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0142
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/11/1917

Albareda. Enric Galiano. "Permiso á Enrique Galiano p. edificar en Pedralbes"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0003
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 30/01/1911

Albareda. Frederic Barris. "D. Federico Barris para cercar un terreno en la barriada de Pedralbes"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0071
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/07/1911

Albareda. Josep Moré. "Permiso para construir una casa con fachada á las calles de Albareda y Amistad (Pedralbes) á D. José Moré"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0013
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/05/1911

Albareda. Josep Solé. "Expediente relativo al permiso a D. José Solé para edificar casa en Pedralbes"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0028
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/11/1906

Albareda. Valentí Puig. "D. Valentín Puig para cercar un terreno en la barriada de Pedralbes calles de las Monjas y calle Albareda"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0073
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/12/1911

Alcalde Miralles B i C. Salvador Pons. "Permiso para colocar un electro motor en la casa B y C de Alcalde Miralles Vallvidrera solicitado por Salvador Pons"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0094
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/07/1911

Alcalde Miralles lletres B i C. Mateu Pons. "D. Mateo Pons para colocar un toldo 5´00 metros longitud en la casas B-C calle del Alcalde Miralles Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0091
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/06/1913

Alcalde Miralles. Eulàlia Sauró. "Expediente relativo al permiso a Dª Eulalia Sauró para cercar terrenos Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1906/0064
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/09/1906

Alcalde Miralles. Eulàlia Sauró. "Permiso a Eulalia Sauró para instalar aparador calle Alcalde Miralles (Vallvidrera)"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1908/0103
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 26/06/1908

Alcalde Miralles. Eulàlia Sauró. "Permiso para construir un cobertizo en Vallvidrera a Eulalia Sauró"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1908/0036
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/05/1908

Alcalde Miralles. Eulàlia Sauró. "Permiso para edificar en Vallvidrera a Dª Eulalia Sauró"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 10/04/1907

Alcalde Miralles. Eulàlia Sauró. "Permiso para edificar obras de reforma a Dª Eulalia Sauró"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0035
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 27/02/1907

Alcalde Miralles. Eulàlia Sauró. "Permiso á Dª Eulalia Sauró para cercar con espino un solar en Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0075
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/06/1911

Alcalde Miralles. Felip Dalmau. "Permiso a Felipe Dalmau para un escaparate (Vallvidrera)"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1908/0102
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/06/1908

Alcalde Miralles. Francesc Bardera. "Permiso para construir un cobertizo a Francisco Bardera camino pantano"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1908/0035
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 30/03/1908

Alcalde Miralles. Francesc Cortés. "Expediente relativo al permiso a D. Francisco Cortés para construir un albañal con desagüe a la calle del Alcalde Miralles"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1902/0050
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/11/1902

Alcalde Miralles. Jacint Coll. "Expediente relativo al permiso a D. Jacinto Coll para construir una pared lindante con la calle del Alcalde Miralles"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1902/0051
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/11/1902

Alcalde Miralles. Jaume Rodó. "Expediente relativo al permiso a D. Jaime Rodó para edificar en Vallvidrera Calle Alcalde Miralles"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1906/0034
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/10/1906

Alcalde Miralles. Joan Cortés. "D. Juan Cortés permiso para colocar un toldo de 3´00 mts en la calle del Alcalde Miralles en Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0117
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 12/04/1912

Alcalde Miralles. Salvador Pons. "Permiso á D. Salvador Pons para colocar un rótulo en Vallvidrera"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1911/0086
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/05/1911

Alegria 11. Pere Coders. "D. Pedro Coders solicitando permiso para colocar una reja en su casa en la calle de la Alegría"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1883/0015
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/04/1883

Alegria 11. Pere Coders. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Pedro Coders para convertir en ventana uno de los portales de la casa nº 11 de la calle de la Alegría"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1893/0015
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 26/05/1893

Alegria 16. Caterina Saliente."Dª Catalina Saliente solicitando permiso para estucar la fachada de su casa en la calle de la Alegría"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1890/0017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/04/1890

Alegria 33 i plaça de la Unió 1-3. Isidre Margarit. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Isidro Margarit para practicar obras en las casas nº 33 calle de la Alegría y ns. 1 y 3 plaza de la Unión"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1894/0016
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/06/1894

Alegria 6 i Migdia 2. Francesc Prat."D. Francisco Prat solicitando permiso para restaurar la fachada de su casa calle de la Alegría"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1883/0010
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 27/03/1883

Alegria 6. Josep Llucià Prat. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. J. Sr. Prat para pintar la fachada de su casa nº 6 de la calle de la Alegría"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1893/0028
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/10/1893

Alegria 8-10 i Migdia 1. Hereus de Fulgenci Medina. "Hered. De Fulgencio Medina solicitando permiso para restaurar sus casas en la calle de la Alegría y Mediodía"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1890/0016
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/04/1890

Alegria. Isidre Margarit. "D. Isidro Margarit solicitando permiso para reformar una abertura en su casa en la calle de la Alegría"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1890/0034
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/08/1890

Alt de Gironella. Josep Maria Codina. "Permiso à Don José Mª Codina para construir un cuarto en el terrado de una casa calle Gironella Alta"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0123
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/10/1920

Alt de Gironella. Miquel Palau. "Permiso á Don Miguel Palau para construir una casa con fachada á la calle de Gironella Alta"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0022
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/08/1920

Alt de Gironella. Ramon Codina. "Expediente relativo al permiso para cercar y edificar calles de Pomaret y Gironella Alta a D. Ramón Codina"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1904/0061
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/11/1904

Alt de Gironella. Victorià Vilafranca. "Expediente relativo al permiso a D. Victoriano Vilafranca para cercar terrenos finca Nena Casas"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1904/0066
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 09/11/1904

Alta de Gironella. Baldomer de Caralt. "Permiso a D. Baldomero de Caralt para construir una casa con frente à la calle Alta Gironella"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0023
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 30/06/1919

Alta de Gironella. Josep Maria Codina. "Permiso para edificar a D. Jose Mª Codina Pijoan frente calle Alta Gironella"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1910/0015
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/07/1910

Alta de Gironella. Pere Grau. "Permiso à D. Pedro Grau para construir una casa con frente à la calle Alta de Gironella"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0013
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/08/1919

Alta de Gironella. Ricard Virgili. "Permiso pª cercar con muro (Nena Casas) a D. Ricardo Virgili"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1909/0058
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 16/01/1909

Altas del padrón de vecinos .

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0239
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1886

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0247
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1887

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0193
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1877

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0248
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1888

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0177
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1875

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0224
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1881

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0186
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1876

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0198
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1878

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0235
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1884

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0236
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1885

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0263
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1894

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0196
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1878

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0230
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1882

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0249
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1889

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0255
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1890

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0233
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1883

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0212
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1880

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0157
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1872

Altas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0149
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1871

Altas y bajas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0169
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1874

Altas y bajas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0312
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1900

Altas y bajas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0313
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1915

Altas y bajas del padrón de vecinos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0285
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1905

Altas y bajas del padrón de vecionos.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0163
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1873

Altas y bajas del padrón.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0269
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1896

Altas y bajas del padrón.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0270
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1897

Altas y bajas del padrón.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0272
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1899

Altas y bajas del padrón.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0271
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1898

Altes del padró de veïns.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0294
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1900

Altes i baixes del padró de veïns.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0142
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1870

Altimira - Cervantes . Dolors Gibert. "Dª Dolores Gibert solicitando permiso para construir paredes de cerca en su propiedad lindante a las calles de Altimira y Cervantes"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1882/0017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/11/1882

Altimira - Cervantes. Dolors Gibert. "Dª Dolores Gibert solicitando permiso para construir paredes de cerca en su propiedad lindante al torrente de Casa Puig"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1883/0012
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 13/04/1883

Altura dels murs de tanca

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 210_006
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1918

Alumbrado Público por mecheros Aüer

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 81_029
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1906

Alumbrado extraordinario hasta el amanecer.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 Lligall 11, 2
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1901

Alumbrado publico

Codi classificació 6.10 result.label.msstored_fld56 lligall 248,4
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1853

Amillarament, anys: 1852-1921.

Codi classificació 4. 2 2. 4. 2 result.label.msstored_fld56 S.N.
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1852

Amistat. Agustí Monté, "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Agustín Monté para levantar un piso calle Amistad (Pedralbes)"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1905/0017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 16/06/1905

Amistat. Francesc Capó. "D. Francisco Capó solicitando permiso para construir paredes de cerca en terrenos conocidos por Santa Catalina"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1883/0014
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/04/1883

Amistat. Francesc Capó. "D. Francisco Capó solicitando permiso para edificar una casa en la calle de la Amistad"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1883/0019
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/07/1883

Amistat. Gabriel Marimon. "Permiso à D. Gabriel Marimon para construir en chalet con fachada à las calles de Amistad y Caballeros (Pedralbes)"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1916/0006
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 11/04/1916

Amistat. Josep Ribot. "Permiso à d José Ribot para construir una pajarera frente à las calles de Amistad y Caballeros (Pedralbes)"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0062
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 09/08/1919

Ampliación de la urbanización del Turó de Vallvidrera, solicitada por Pilar Serra, viuda de Duran.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 131_044
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1910

Amàlia 1. Àngela Pujol. "Expediente relativo al permiso a Dª Angela Pujol para obras"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0117
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 14/12/1906

Amàlia 11. Josep Amargós. Permís per obriri tres finestres

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1898/0012
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1898

Amàlia 11. Maria Martínez. "Expediente relativo al permiso solicitado por Dª María Martínez para abrir portal en la casa que posee en la calle Amalia esquina a la de Tres Reyes"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1895/0043
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 21/11/1895

Amàlia 11. Maria Martínez. "Expediente relativo al permiso solicitado por Dª María Martínez para pintar la fachada de la casa nº 11 calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1896/0012
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/04/1896

Amàlia 14. Josep Mañé. "Expediente relativo al permiso a D. José Mañé para derribar un cuerpo de edificio y construir una verja calle Amalia nº 14"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1902/0003
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/01/1902

Amàlia 14. Josep Moré. "D. José Moré solicitando permiso para reformar una abertura en su casa en la calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1888/0021
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/08/1888

Amàlia 14. Sèrgia Roger. "Permiso a Sergia Roger para sustituir un motor calle Amalia 14"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1908/0097
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 11/06/1908

Amàlia 18. Josep Sirera. "D. José Sirera solicitando permiso para reformar su casa en la calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1888/0034
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 24/11/1888

Amàlia 2. Eusebi Monés. "Don Eusebio Monés Vives para cubrir una galeria y un cuarto en la casa nº 2 de la calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0060
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/07/1912

Amàlia 3. Teresa Buscarons. "Dª Teresa Buscarons para convertir una ventana en puerta y una puerta en ventana en la casa nº 3 de la calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0080
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/11/1913

Amàlia 5. Francesca Buscarons. "Expediente relativo al permiso solicitado por Dª Franca. Buscarons para levantar un piso en la casa nº 5 calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1897/0008
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/02/1897

Amàlia 6. Agustí Forcada. "D. Agustín Forcada solicitando permiso para reformar su casa en la calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1882/0025
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 29/12/1882

Amàlia 6. Ramon Forcada. "D. Ramón Forcada solicitando permiso para estucar la fachada de su casa en la calle Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1891/0002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/04/1891

Amàlia 8. Andreu Bosch. "Permiso à Don Andrés Bosch para obras adición y reforma casa calle Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1916/0015
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 13/05/1916

Amàlia 8. Jacint Torner. "Expediente relativo al permiso a D. Jacinto Torner para restaurar la fachada de la casa nº 8 calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1899/0039
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 31/07/1899

Amàlia. Joaquim Pena. "Expediente relativo al permiso a D. Joaquín Pena para estucar la fachada de casa nº 12 calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1899/0029
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/05/1899

Amàlia. Josep Moré ."D. José Moré solicitando permiso para reformar la fachada de su casa en la calle de Amalia"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1882/0020
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/11/1882

Ancho minimo para aquellos cáminos que no lo tienen señalados.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 115_007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1908

Ancho que debe darse a las aceras del Paseo de Reina Elisenda.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 114_046bis
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1908

Angel Guimerà 13. Benet Claveria. "Permiso, á Don Benito Claveria, por la Sociedad Fundicion Española de Cenizas para instalar un electro-motor de 10 HP para accionar la maquinaria de molineria de su fábrica de la calle de Angel Guimerá nº 13"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0140
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/10/1917

Angel Guimerà 13. Josep Mestres. "Permiso à José Mestres para levantar un piso en la casa nº 13 de la calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0077
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/04/1918

Angel Guimerà 13. Josep Mestres. "Permiso á Don José Mestres para construir un cuarto en el interior del patio de su casa nº 13 de la calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0053
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/08/1917

Angel Guimerà 13. Josep Mestres. "Permiso á Don José Mestres para la construccion de un cubierto en la casa nº 13 de la calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0045
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/05/1917

Angel Guimerà 9 i 11. Encarnació Casamada. "Permíso á Dª Encarnacion Casamada para construir un pozo en la casa nº 9 y 11 de la calle de Angel Guimerá"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0186
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/01/1919

Angel Guimerà. Antoni Amenós. "Permiso á Don Antonio Amenós para cubrir y ocupar una seccion de cauce del torrente de Marge Calent"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0159
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/05/1918

Angel Guimerà. Antoni Daura. "Permiso a D. Antonio Daura para construir una casa con fachada calle Angel Guimerá"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1915/0029
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/10/1915

Angel Guimerà. Antoni Daura. "Peticion formulada por don Antonio Daura para cubrir una seccion del torrente Marge Calent"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1915/0068
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/04/1915

Angel Guimerà. Emili i Francesca Anfrons. "Permiso à D. Emilio y Francisca Anfrons para construir una casa frente la calle de Angel Guimerá"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1916/0007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/10/1916

Angel Guimerà. Encarnació Casamada. "Permiso á Dª Encarnacion Casamada para construir dos casitas con fachada a la calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0004
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 24/04/1919

Angel Guimerà. Enric Riba. "D. Enrique Riba para construir un cobertizo calle de Angel Guimerá, Virgen del Rosario y Comercio"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0032
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/08/1913

Angel Guimerà. Frederic Serrallès. "Don Federico Serrallès para construir una casa en un solar calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0023
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/05/1913

Angel Guimerà. Isidre Palau. "Permiso á Don Isidro Palau para cubrir y ocupar una seccion de cauce del torrente de Marge Calent"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0161
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/05/1918

Angel Guimerà. Jaume Carbonell. "Don Jaime Carbonell para levantar un piso en la casa nº calle de Angel Guimerá"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0058
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/04/1912

Angel Guimerà. Jaume Carbonell. "Permiso á D. Jaime Carbonell para construir un cuarto terrado en una casa de la calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0032
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/04/1918

Angel Guimerà. Joan Piera. "D. Juan Piera para construir una casa con fachada à la calle de Angel Guimerà"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0004
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 14/02/1913

Angel Guimerà. Josep Prats. "Permiso á Don José Prats para construir un cobertizo provisional con fachada á las calles de Angel Guimerá y Virgen del Rosario"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0031
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/03/1918

Angel Guimerà. Manel Barrio. "Permiso á Don Manuel Barrio para cubrir y ocupar una seccion del torrente de Marge Calent"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0160
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/05/1918

Angel Guimerà. Pere Grau. "Permiso à D. Pedro Grau pª construir casa con fachada calles Angel Guimerá y Baja Gironella"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0020
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1917

Anglí 12. Jorge L. Pascual. "Permiso à D. Jorge L. Pascual y del Rio para construir una casa con frente à la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0008
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 29/01/1919

Anglí 12. Jorge Pascual. "Permiso à Don Jorge Pascual para construir un local calle Angli nº 10 [sic]"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 30/09/1918

Anglí 13. Pau Mari. "Permiso á Don Pablo Mari para abrir un portal en la fachada de la casa nº 13 de la calle Angli"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0111
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 26/12/1916

Anglí 17. Joan Martra. "Expediente relativo al permiso a D. Juan Martra para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1898/0014
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/04/1898

Anglí 17. Joan Martra. "Permiso á Don Juan Martra para construir un cuarto terrado calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0042
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 29/05/1918

Anglí 2. Manela Zafra. "Permiso à D. Manuela Zafra para obras de adicion en la casa de la calle de Angli denominada Torre del Llamp"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0091
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/09/1919

Anglí 2. Manela Zafra. "Permiso à Dª Manuela Zafra para ampliacion de obras en la casa nº 2 de la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0080
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/03/1919

Anglí 26. Teresa Crusó. "Permiso á Teresa Crusó pª reformar cubierta de un local casa nº 26 calle Angli"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0063
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/02/1918

Anglí 4. Jaume Brufau. "Permiso á D. Jaime Brutau para obras de reforma en la casa nº 4 de la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0082
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/08/1917

Anglí 4. Jaume Brutau. "Permiso à D. Jaime Brutau para construir en local de planta baja y dos pabellones glorietas en la parte posterior de su casa nº 4 de la calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1916/0002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/09/1916

Anglí 5. Josep Portusach. "Expediente relativo al permiso a D. José Portusach para levantar un piso en la casa nº 5 de la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1902/0043
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/09/1902

Anglí H. Jacint Torné. "Don Jacinto Torné para construir una tribuna cerrada y modificar siete ventanas casa letra H calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0042
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 10/07/1912

Anglí O. Salvador Oliveras. "Permiso a D. Salvador Oliveras para obras casa letra O Calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0115
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/02/1907

Anglí i Passeig de la Bonanova. Joan Cantarell. "Expediente relativo al permiso a D. Juan Cantarell para construir dos casas en la calle de Anglí y Paseo de la Bonanova"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1898/0011
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/02/1898

Anglí. Aurora Dagieu. "Expediente relativo al permiso solicitado por Dª Aurora Dagieu para construir una pared de cerca en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1896/0041
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/11/1896

Anglí. Aurora Dagieu. "Expediente relativo al permiso solicitado por Dª Aurora Dagieu para verificar obras en la casa de la calle de Anglí esquina a la de S. Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1897/0007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/02/1897

Anglí. Carles Baxeras. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Carlos Baxeras para construir dos casas en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1896/0021
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/05/1896

Anglí. Delfí Artós. "Expediente relativo al permiso a D. Delfín Artós para cercar unos terrenos en las calles de Anglí y Casamitjana"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1899/0011
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/02/1899

Anglí. Domènec Rocabert. "Expediente relativo al permiso a D. Domingo Rocabert para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1900/0041
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/09/1900

Anglí. Eulàlia Escuder. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Eulalia Escuder para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1894/0045
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/09/1894

Anglí. Francesc Margenat. "Permiso à D. Francº Margenat para edificar un garage con fachada calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1915/0009
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/09/1915

Anglí. Francesc Rius i Taulet. "D. Francisco de P. Rius y Taulet solicitando permiso para construir una cerca y edificar una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1890/0013
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/03/1890

Anglí. Francesc Soldevila. "Permiso a D. Francº Soldevila para obras calle Angli y Margenat"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1910/0057
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 30/05/1910

Anglí. Francesc Tarragó. "Expediente relativo al permiso a D. Francisco Tarragó para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1897/0052
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/12/1897

Anglí. Francesc Tarragó. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Francisco Tarragó para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1895/0023
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/07/1895

Anglí. Gaspar Marsà. "D. Gaspar Marsá solicitando permiso para construir paredes de cerca en su propiedad en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1889/0002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/02/1889

Anglí. Isidre Romaní. "Permiso à Don Isidro Romani para edificar con fachada calles Angli y San Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0008
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/05/1916

Anglí. Isidre Romaní. "Permiso á Don Isidro Romani para efectuar obras de adicion en la casa con fachada à las calles de Angli y San Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0078
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/08/1917

Anglí. Jaume Buscarons. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Jaime Buscarons para construir una casa lindante con las calles de Anglí y San Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1894/0029
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/08/1894

Anglí. Jaume Buscarons. "Expediente relativo al permiso solicitado por D. Jaime Buscarons para reformar las fachadas de la casa que posee en las calles de Anglí y S. Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1895/0038
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/10/1895

Anglí. Jorge L. Pascual. "Permiso à D. Jorge L. Pascual para construir una casa garage y cerrar terrenos con frente à la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0024
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 21/06/1918

Anglí. Josep Maria la Villa. "Permiso à D. José Mª la Villa para obras de adición y reforma de cerca en la casa chaflan à las calles de Anglí y San Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0107
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/10/1919

Anglí. Josep Maria la Villa. "Permíso à D. José Mª la Villa para construir un cuarto terrado en la casa chaflan de Anglí y San Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0047
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/12/1918

Anglí. Josep Maria la Villa. "Permíso à D. José Mª la Villa para construir un cuarto terrado para lavaderos en la casa chaflan calle de San Juan y Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0051
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/02/1918

Anglí. Josep Maria la Ville. "Permiso á D. José Mª la Ville para construir un garage en el jardin de la casa chaflan calles de Anglí y San Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0049
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 10/05/1920

Anglí. Josep Portusachs. "Permiso à D. José Portusachs para obras de adicion en la casa en la calle Angli"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1914/0046
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/05/1914

Anglí. Josep Solanas. "Permiso a D. José Solanas para edificar en las calles Anglí y Margenat"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/03/1907

Anglí. Manel Cabarrocas. "Permiso à D. Manuel Cabarrocas para construir una casa y cercar con fachada à las calles de la Infanta, Anglí y Casamitjana"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1914/0041
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/04/1914

Anglí. Maria Àngels Macià. "Permiso solicitado por Dº Maria Angeles Maciá de Borrell para edificar calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1909/0017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 11/01/1909

Anglí. Mercè Soler. "Dª Mercedes Soler solicitando permiso para edificar una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1888/0030
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 26/10/1888

Anglí. Pau Mari. "Expediente relativo al permiso a D. Pablo Mari para abrir una ventana, revocar una fachada y obras interiores en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1905/0046
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 12/05/1905

Anglí. Pau Mari. "Expediente relativo al permiso a Don Pablo Mari para abrir una ventana y rebajar un portal calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1905/0047
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/04/1905

Anglí. Pere Altet."D. Pedro Altet solicitando permiso para edificar una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1888/0029
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/10/1888

Anglí. Rafael Calopa. "D. Rafael Calopa solicitando permiso para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1888/0020
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 14/08/1888

Anglí. Salvador Oliveras. "Expediente relativo al permiso a D. Salvador Oliveras para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1902/0016
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 10/04/1902

Anglí. Salvador Oliveras. "Permiso a D. Salvador Oliveras para cercar terrenos"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0068
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 27/04/1907

Anglí. Salvador Oliveras. "Permiso a D. Salvador Oliveras para convertir una cerca provisional en definitiva con frente Torrente de Pomaret"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1907/0078
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/03/1907

Anglí. Salvador Oliveres. "Expediente relativo a la solicitud de D. Salvador Oliveres para cercar terreno calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1906/0076
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 14/05/1906

Anglí. Salvador Oliveres. "Expediente relativo al permiso a D. Salador Oliveres para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1902/0052
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1902

Anglí. Salvador Oliveres. "Expediente relativo al permiso a D. Salvador Oliveres para instalar un molino de viento en su finca calle Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1904/0078
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/10/1904

Anglí. Societat General d'Aigües de Barcelona. "Permiso a la Sociedad Gral para canalitzar calle Anglí y Plaza León XIII"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1909/0076
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 14/05/1909

Anglí. Teodor Roviralta. "Expediente relativo al permiso a D. Teodoro Roviralta para construir una cochera en la casa que posee en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1897/0051
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/12/1897

Anglí. Teresa Crusó. "Expediente relativo al permiso a D. Teresa Crusó para construir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1899/0035
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 11/07/1899

Anglí. Teresa Crusó. "Expediente relativo al permiso a Dª Teresa Crusó para constrir una casa en la calle de Anglí"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1903/0068
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 16/09/1903

Anglí. Vicenç Viñola. "Permiso para obras a D. Vicente Viñola calles de Anglí i S. Juan"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1909/0043
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 15/05/1909

Anselm Clavé 3. Francesc Rovira. "Permiso à Don Francisco Rovira para construir un pozo negro en la casa nº 3 calle A. Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0139
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/10/1918

Anselm Clavé 3. Josep Rosales. "Permiso a D. José Rosales para edificar calle Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1910/0014
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/12/1909

Anselm Clavé 3. Josep Rosales. "Permiso á D. Baldomero Rovira mandatario de D. José Rosales para construir un garage y obras de adicion en la casa nº 3 de la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0019
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/02/1918

Anselm Clavé 5. Marià Rubió. "Permiso á D. Mariano Rubió para abrir una puerta en la casa nº 5 de la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1914/0073
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/05/1914

Anselm Clavé 8. Enric Casanovas. "Permiso D. Enrique Casanovas para levantar piso casa nº 8 calle Esperanza [sic]"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0090
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 27/06/1918

Anselm Clavé B. Francesc Casanovas. "Permiso á D. Francº Casanovas para construir un pozo en terrenos de la casa letra B de la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0136
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/06/1918

Anselm Clavé M. Manel Monteys. "Permiso á Don Manuel Monteys para adicion de obras en la casa letra M. de la calle Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0149
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/07/1920

Anselm Clavé, lletra B. Ramon Batlle. "D. Ramón Batlle para levantar un piso y parte de otro calle Anselmo Clavé letra B"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0051
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 29/01/1912

Anselm Clavé, lletra M. Manel Monteys. "Permiso á Don Manuel Monteys para construir una habitacion porteria en una casa calle Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0102
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/11/1920

Anselm Clavé. "Don Gabriel Angenault para construir una casa compuesta de bajos y un piso y cercar con frente á las calles Anselmo Clavé y Planella"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/06/1912

Anselm Clavé. Emili Heydrich. "Permiso á Don Emilio Heydrich para construir un cubierto con fachada à la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0041
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 29/11/1918

Anselm Clavé. Emilio Heydrich. "Permiso á Don Emilio Heydrich para construir dos casas con fachada calle A. Clavé y Margenat"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1917/0035
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 11/04/1917

Anselm Clavé. Gabriel Angenault. "Permiso à D. Gabriel Angenault para construir un cobertizo en un solar de fachada à las calles de Anselmo Clavé y Planella"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0053
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/10/1912

Anselm Clavé. Jeroni Granell. "Permiso à D. Geronimo F. Granell para edificar una casa-torre con fachada á la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0024
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/07/1913

Anselm Clavé. Joan Duran. "Permíso á D. Juan Durán para construir un cuarto en el terrado de la casa chaflan à las calles de Anselmo Clavé y Santa Ana"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0052
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/04/1919

Anselm Clavé. Joan Francolí. "Permiso à D. Juan Francolí para construir un cuarto en el patio de la casa nº de la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0110
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 13/03/1920

Anselm Clavé. Joaquim Puig. "Permiso para edificar calle Anselmo Clave à Joaquin Puig"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1910/0043
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/09/1910

Anselm Clavé. Joaquim Puig. "Permiso à D. Joaquim Puig para construir un pozo en la casa "Villa Maria" de la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0184
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/07/1919

Anselm Clavé. Joaquim Puig. "Permiso à D. Joaquin Puig Niqui para obras de adición en su casa chaflan de Anselmo Clave y Esperanza"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0123
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/09/1919

Anselm Clavé. Magnesi Puertas. "Permiso à don Magnesio Puertas para construir un vado casa calle Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1916/0027
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/05/1916

Anselm Clavé. Manel Ponsà. "Permiso á D. Manuel Ponsa para construir un gallinero en su casa "Villa Josefina" de la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0132
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/05/1920

Anselm Clavé. Maria Montserrat Rossell. "Permiso para edifcar calle Anselmo Clavé a María Montserrat Rossell"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1910/0032
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 19/05/1910

Anselm Clavé. Marià Martí. "Permiso à D. Mariano Marti para construir un garage calle Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1915/0030
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 11/09/1915

Anselm Clavé. Montserrat Rossell. "Rda. M. D. Montserrat Rosell para construir una capilla con fachada a la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1912/0030
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 26/09/1912

Anselm Clavé. Pere Grau. "Permiso a D Pedro Grau en nombre de D José Grezner para edificar con fachada à la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1913/0020
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/07/1913

Anselm Clavé. Ramon Pujals. "Permíso á D. Ramon Pujals para construir una casa con frente á la calle de Anselmo Clavé"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1920/0007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 23/08/1920

Anselm Clavé. Salvador Andreu. "Permiso a D. Salvador Andreu para obras calle Anselmo Clavé e instalar un electro motor 120 caballos fuerza"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1910/0007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/03/1910

Anselm Clavé. Teresa Mensa. "Permiso Dª Teresa Mensa Vda. Riu para edificar con fachada calle A. Clavé y Casamitjana"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1918/0010
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 28/05/1918

Anselm Clavé. Teresa Mensa. "Permíso à Dª Teresa Mensa Vdª de Riu para construir un local anexo à una casa y una glorieta en la de frente de las calles de Anselmo Clavé y Casamitjana"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1919/0037
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/03/1919

Antecedentes de la Instalación del alumbrado público en las calles Vistahermosa Alegria y Buenos Aires.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 241_007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1865

Antecedentes de la instalación del alumbrado publico en las calles Vistahermosa, Alegria, Buenos Aires.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 Lligall 241, 7
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1865

Antecedentes de rotulación de las calles y numeración de las casas.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_034
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1849

Antecedentes del expediente incoado en el Gobierno Civil de esta provincia para el arreglo de la carretera del llano de Barcelona

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 243_018
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1869

Antecedentes del expediente incoado por D. José Ponsich referente a la urbanización de unos terrenos de su propiedad conocidos por "el Clos", formando varias calles.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_031
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1857

Antecedentes del expediente para la construcción de las aceras

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_036
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1861

Antecedentes del expediente relativo a la apertura de la calle de las Delicias.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1842

Antecedentes del expediente relativo a la construcción de las aceras

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_024
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1852

Antecedentes del expediente relativo a la formación de la plaza Artós y apertura de la calle Mediodía.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1841

Antecedentes del expediente relativo a la reparación de los desperfectos de la cañería por la que se abastecen de agua las fuentes públicas.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 213_003
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1863

Antecedentes del proyecto de conducción de aguas sucias del barrio de Vallvidrera.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 258_033
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1892

Antecedentes para la formación del censo de población

Codi classificació 9.2 result.label.msstored_fld56 0017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1877

Antecedentes referente a la Urbanización de terrenos de propiedad y a instancia D. Joaquín Morell.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 237_008
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1847

Antecedentes referente a la cañeria de conducción de aguas de la torre del Señor Marques de Lara Fontanellas.

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 254_019
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1854

Antecedentes referente a la construcción de las aceras

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 238_024
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1880

Antecedentes referente a la construcción de las aceras en la calle de la Rectoria

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 238_004
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1867

Antecedentes referente a la construcción de una barandilla de hierro y su colocación en el puente de la carretera - paseo de Sant Gerrvasio

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 213_012
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1885

Antecedentes referente a la prolongación de la calle Buenos Aires por parte de la propiedad de Dª Francisca Vilardell de Muntadas.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 238_007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1871

Antecedentes referente a la rectificación de aceras

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 238_001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1866

Antecedentes referente a las obras de reparación del matadero.

Codi classificació 6.4 result.label.msstored_fld56 213_011
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1883

Antecedentes referente al afirmado y arreglo de las calles Barcelona, Cruz, Prim y Plaza Artós.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 238_017
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1877

Antecedentes referente al cierre de un cámino que divide las propiedades del Sr. Marques deb Fontanellas instado por el mismo

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 242_012
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1860

Antecedentes referente al ensanche de la calle de la Rectoría.

Codi classificació 6.1 result.label.msstored_fld56 213_002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1852

Antecedentes referente al ensanche del cámino conocido por

Codi classificació 6.2 result.label.msstored_fld56 243_002
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1862

Antecedentes referente al nombramiento de peones camineros para la conservación de la carretera- Paseo de San Gervasio

Codi classificació 6.1