Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/01/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 18/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 06/03/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a l'avinguda del Tibidabo

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 12/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Clara Zetkin

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/04/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Clara Zetkin

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/01/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Lina Ódena

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 03/03/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Nadeida Krupskaia

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 13/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Nadeida Krupskaia

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 18/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Passionària

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/01/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Passionària

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 13/02/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda a la residència Passionària

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 03/03/1937

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda al Palau de Pedralbes

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/12/1936

Acollida d'infants a càrrec de l'Ajut Infantil de Reraguarda al Palau de Pedralbes

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 21/04/1937

Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/12/1936

Arribada d'ajut de la secció francesa de la Internacional Obrera

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 25/02/1938

Arribada de refugiats a l'Estació del Nord amb motiu de la Guerra Civil Espanyola

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 24/08/1937

Arribada i acollida d'infants refugiats amb motiu de la Guerra Civil Espanyola

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/01/1937

Auxilio Social

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 10/04/1939

Canastres, robes i joguines preparades per les delegacions femenines de la Falange Española per a la diada del Reis Mags

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 04/01/1940

Cartell de l'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 19/12/1936

Cartell de l'Ajut Infantil de Rereguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 01/12/1936

Casa de la Maternitat

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 17/09/1937

Cases barates a Collblanc

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 26/09/1940

Documentació variada sobre problemàtica social i urbanística

Codi classificació 03.03 result.label.msstored_fld56 0855
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris Data inicial 01/01/1983

Donatiu d'Alemanya a Auxilio Social de Barcelona

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 11/03/1939

Expedient a instància de Mercedes Correig, sol·licitant sis llits dels que té l'Ajuntament per a l'Asil de nenes de llur direcció

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1888 227
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1888

Expedient instruït amb motiu del donatiu fet als pobres d'aquesta vila per Sa Majestat la Reina Regent [Maria Cristina d’Àustria]

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1888 714
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1888

Expedient relatiu a l'establiment d'una agència de dides

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1880 14
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1880

Expedient relatiu a la condonació de 120 pessetes a la Junta de Sras. de la Sala de Asilo d'aquesta Vila

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1879 1
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1879

Expedient relatiu al donatiu a la Junta de Damas per tal de repartir-ho entre les acollides, amb motiu de la Festa Major

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1880 19
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1880

Expedient relatiu als justificants de les almoines repartides per l'Ateneo Graciense a pobres d'aquesta vila

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1888 224-703
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1887

Expedient sobre la creació d'un asil per a recollir les nenes de set a dotze anys d'edat

Codi classificació 4.1 result.label.msstored_fld56 1885 196-667
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1885

Inauguració d'un menjador per als treballadors del port de Barcelona

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 09/03/1940

Infants al menjador d'una escola

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 06/03/1937

La realitat actual de Can Ensenya S.A.L. Presentació d'aquesta empresa d'economia social

Codi classificació 03.05 result.label.msstored_fld56 0884
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris Data inicial 01/01/1977

Llits

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1888 707
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1888

Lliurament de canastres, robes i joguines preparades per les delegacions femenines de la Falange Española per a la diada del Reis Mags

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 05/01/1940

Lliurament de donatius a infants organitzat pel Comité Nacional de Ayuda a España

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 24/12/1938

Lliurament de quatre habitatges socials a Pubilla Cases

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 25/02/1940

Membres d'Ajut Infantil de Reraguarda

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 26/01/1937

Presentació de donatius per a la Junta de Protecció de Menors

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 03/04/1940

Recaptació a càrrec de la Creu Roja

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 24/06/1940

"Ayuda obrera a Bosnia"

Codi classificació AMDCV4-427 result.label.msstored_fld56 0531
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-427 Col·lecció de cartells de l'AMDCV Data inicial 01/01/1994

"Fiesta de la Banderita" de la Creu RojaCodi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/06/1951

"Fiesta de la Banderita" de la Creu RojaCodi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/06/1951

"Fiesta de la Banderita" de la Creu Roja
Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 16/06/1954

"Tombola a beneficio Infancia"

Codi classificació AMDG4-141-12 result.label.msstored_fld56 ALB061/0150
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 15/08/1949

1934. Pro-Infància. Segell català - 5 cèntims

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1934

1er Certamen Literari Sant Andreu Sud 1997.

Codi classificació AMDSA4-428 result.label.msstored_fld56 2285
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA Data inicial 01/01/1997

2ón Certamen Literari Sant Andreu Sud 1998.

Codi classificació AMDSA4-428 result.label.msstored_fld56 3515
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA Data inicial 28/11/1998

Amad a los viejos. // II Homenaje a la Vejez ... Patronato local de la vejez de Gracia ... Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ... Día 28 de septiembre de 1947

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 28/09/1947

Amad a los viejos. Obra de los Homenajes a la Vejez. Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1940

American Parc

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Amor a la ancianidad. Para ellos las flores.

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 05/03/1952

Arribada de cotó per la nostra indústria

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/12/1941

Arribada de cotó per la nostra indústria

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/12/1941

Asil Bressol de l'Infant Jesús

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Asil de la Ciutadella

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1890

Asil de pobres del Parc, diada de reis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 06/01/1914

Asil de pobres del Parc, dinar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 06/01/1908

Asil de pobres del Parc, festa

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Asil de pobres del Parc, l'Ajuntament repartint llibretes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1913

Asil de pobres del Parc, repartició de joguines

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Asil de pobres del Parc, repartició de joguines a nens

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Asil de pobres del Parc. Borrell i Sol

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Asociación de Pesebristas de Barcelona. XLI Belén oficial. Navidad 1966. Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento. Local anexo a la necrópolis romana. Pl. Villa de Madrid

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1966

Assegurança obligatòria de maternitat. Llei de 9 de setembre de 1931 ... Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1931

Assegurança obligatòria de maternitat. Llei de 9 de setembre de 1931 ... Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1936

Assegurança obligatòria de maternitat. Llei de 9 de setembre de 1931 ... Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1931

Auxilio Social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/04/1939

Ayuda, hay quien sufre. 14 de mayo de 1969. Asociación española contra el cáncer

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1969

Banquet de la Joventut Catòlica a 150 pobres

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 21/11/1909

Benedicció de la primera pedra d'una església a Les Corts

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/12/1944

Benedicció de la primera pedra d'una església a Les Corts

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/12/1944

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i entrega del grup d'habitatges protegits "26 de enero" per a productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1946

Benedicció i inauguració de 150 habitatges protegits de l'Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1945

Benedicció i inauguració de la Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1944

Benedicció i inauguració de la Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1944

Benedicció i inauguració de la Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1944

Benedicció i inauguració de la Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1944

Benedicció i inauguració de la Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1944

Benedicció i inauguració de la Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1944

Benedicció i inauguració del grup d'habitatges "Bloques del Caudillo" a Collblanc

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 20/11/1944

Benedicció i inauguració del grup d'habitatges "Bloques del Caudillo" a Collblanc

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 20/11/1944

Berenar ofert per la Reial Associació de Caçadors als nens de la Casa de la Caritat

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/03/1908

Bressols fets per la Secció Femenina

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 20/01/1942

Bressols fets per la Secció Femenina

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 20/01/1942

C06-B035. Antecedentes del Archivo de la Capitania General de Cataluña [II]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1749

C06-B082. El Hospital general de la Sta. Cruz de Barcelona, año 1401

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1967

C06-B202. Llevador de las causas pias del col·legi de Sant Bonaventura de Barcelona

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1780

C06-B322. Llibre de Visites, Butlles, Privilegis, indults y altres instruments fahents per est Hospital sots la invocació de St. Sever

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1412

C06-B323. Ejecutoria de los Privilegios concedidos po los Reyes de Aragon D. Juan I, II y Fernando V a la Orden de Nra. Sra. de la Merced de rendencion de cautivos cristianos presentada a D. Carlos V Alemania y I de España y a su madre Dª Juana, siendo si lugarteniente Filiberto príncipe de Orange. Fechado en Nápoles a 4 de Julio de 1529.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 04/07/1529

C06-B326. Govern politich de la Ciutat de Barcelona para sustentar los Pobres y evitar los Vagamundos

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1636

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Obra de los Homenajes a la Vejez

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1926

Calendari Escolar 96-97 catalunya, un país solidari

Codi classificació AMDS4-592 result.label.msstored_fld56 0092
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-592 Col·lecció de calendaris de l'AMDS Data inicial 01/01/1996

Capella de la Casa refugi per a obreres

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/11/1911

Capta pública

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1911

Capta pública dels bombers per les víctimes del vapor "Igancio Roca"

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Capta pública per les víctimes de Courrières

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/10/1906

Casa Amparo de Badalona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 07/12/1913

Casa Estruch

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1900

Casa Estruch

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1900

Casa de Família, mossèn Pedragosa i acollits

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Casa de Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1904

Casa de Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1904

Casa de Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1904

Casa de la Caritat

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1953

Casa de la Caritat

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1953

Casa de la Caritat

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1953

Casa de la Caritat. Dissabte de Glòria.

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1900

Casa de la Caritat. Dissabte de Glòria.

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1900

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Lactància

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1899

Casa de la Maternitat

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1900

Casa de la Maternitat

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Cases barates

Codi classificació FPEM15
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-129 Josep Maria Sagarra Plana Data inicial 01/01/1929

Cases per obrers construïdes a Horta

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1911

Clausura del primer Congrés Iberoamericà de Seguretat SocialCodi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/06/1951

Clausura del primer Congrés Iberoamericà de Seguretat SocialCodi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 03/06/1951

Col·locació de la primera pedra del grup d'habitatges protegits de l'Obra Sindical de la Llar a la Barceloneta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1943

Col·locació de la primera pedra del grup d'habitatges protegits de l'Obra Sindical de la Llar a la Barceloneta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1943

Col·locació de la primera pedra del grup d'habitatges protegits de l'Obra Sindical de la Llar a la Barceloneta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1943

Col·locació de la primera pedra del grup d'habitatges protegits de l'Obra Sindical de la Llar a la Barceloneta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/11/1943

Conductor: ¡El peatón tiene preferencia!

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1965

Constitució de la Delegació Provincial de l'Organització Nacional de Cecs

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/03/1939

Constitució de la Delegació Provincial de l'Organització Nacional de Cecs

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/03/1939

Constitució de la Delegació Provincial de l'Organització Nacional de Cecs

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/03/1939

Constitució de la Delegació Provincial de l'Organització Nacional de Cecs

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/03/1939

Croada de la previsió. 1ª exposició de cartells nacionals i internacionals en previsió dels accidents del treball sota els auspicis de la Generalitat de Catalunya ... del 23 gener al 7 febrer 1937. Conselleria de Treball

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1937

Cursa de braus de l'Associació de Premsa Diària a la plaça de braus Les Arenes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1911

Cursa de braus de l'Associació de la Premsa Diària a plaça de braus de Les Arenes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1911

Cursa de vedells a benefici de les escoles dels nens orfes dels empleats d'Hisenda

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/07/1934

Cursa de vedells a benefici de les escoles dels nens orfes dels empleats d'Hisenda

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/07/1934

Cursa de vedells a benefici de les escoles dels nens orfes dels empleats d'Hisenda

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/07/1934

Cursa de vedells a les Arenes a profit del "Llit del tuberculós necessitat"

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/12/1934

Cursa de vedells a les Arenes a profit del "Llit del tuberculós necessitat"

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/12/1934

Dia de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/05/1935

Dia de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/05/1935

Dia de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/05/1935

Dia de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/05/1935

Diada de Reis

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1933

Diada de Reis

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1933

Diada de Reis

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1933

Diada de Reis. Repartiment de joguines a l'Hospital de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1934

Diada de Reis. Repartiment de joguines a l'Hotel Ritz

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1934

Diada de Reis. Repartiment de joguines a la Casa de Sant Joan de Déu

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1934

Diada de Reis. Repartiment de joguines i actuació de pallassos a la Casa de Sant Joan de Déu

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1934

Diada de Reis. Repartiment de robes i flassades al Centre Radical de la Portaferrissa

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1934

Diada de Sant Cristòfol

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/07/1944

Diada de Sant Cristòfol

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/07/1944

Diada de Sant Josep

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1948

Diada de Sant Josep

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1948

Diada de la Verge del Carme

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/07/1949

Diada de la Verge del Carme

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 13/07/1947

Diada de la Verge del Carme

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/07/1949

Diada dels Reis Mags

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1935

Diada dels Reis Mags

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1935

Diada dels Reis Mags

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1935

Diada dels Reis Mags

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1935

Dispensari i consultori per a pobres de la Creu Roja de Sants

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 08/11/1908

Dispensari mèdic gratuït de l'Ateneu Pi i Margall

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1911

Dispensari mèdic gratuït de l'Ateneu Pi i Margall

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1911

Dispensari mèdic gratuït de l'Ateneu Pi i Margall

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1911

Distribució de llibretes de la Caixa d'Estalvis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1914

Donació de sis camions a l'Ajuntament de Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/04/1939

Donació de sis camions a l'Ajuntament de Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/04/1939

Donació de sis camions a l'Ajuntament de Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/04/1939

Donatiu del Comitè Internacional de la Creu Roja de Ginebra

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 21/04/1939

Donatiu del Comitè Internacional de la Creu Roja de Ginebra

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 21/04/1939

El Centre Vanguardia Radical reparteix queviures als necessitats del barri de Collblanc amb motiu de l'homenatge als veterans radicals del 1906.

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 30/12/1934

El Centre Vanguardia Radical reparteix queviures als necessitats del barri de Collblanc amb motiu de l'homenatge als veterans radicals del 1906.

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 30/12/1934

El bisbe de Barcelona, assistint a una classe

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

El cos de la Guàrdia Urbana fa donació d'aliments als nens de la Casa de Sant Joan de Déu amb motiu de les festes de Nadal

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 24/12/1933

El día de nuestros viejos. Fiesta Mayor del distrito VI ... Venta de churros, buñuelos y vino peleón. Octubre 19 domingo. El restaurante "Chachi" obsequiará con una espléndida comida a los ancianos pobres del distrito ...

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 11/10/1947

El governador civil visita els habitatges protegits de l'Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 08/08/1945

El governador civil visita els habitatges protegits de l'Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 22/08/1945

El governador civil visita els habitatges protegits de l'Urbanització Meridiana

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 22/08/1945

Elige al mejor. Elecciones sindicales 1966

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1966

Els voluntaris d'Àfrica recorren els carrers captant pels damnificats de Màlaga

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/10/1907

Entrega d'un donatiu de 3.000 pessetes en nom del Cabdill per un triple part

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 31/10/1945

Entrega d'un txec als damnificats de Cadis

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/01/1948

Entrega de bons de Nadal als desfavorits del barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/12/1947

Entrega de cistelles a la Provincial organitzada per la Secció Femenina

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1944

Entrega de cistelles a la Provincial organitzada per la Secció Femenina

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/01/1944

Entrega de donatius als fills dels obrers de famílies nombroses

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 04/02/1942

Entrega de donatius entre els desfavorits de Sant Adrià del Besòs pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/12/1945

Entrega de donatius entre els desfavorits de Sant Adrià del Besòs pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/12/1945

Entrega de donatius entre els desfavorits de Sant Adrià del Besòs pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/12/1945

Entrega de donatius entre els desfavorits de Sant Adrià del Besòs pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/12/1945

Entrega de donatius entre els desfavorits de Sant Adrià del Besòs pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/12/1945

Entrega de donatius entre els desfavorits de Sant Adrià del Besòs pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/12/1945

Entrega de donatius pel governador civil als familiars de les víctimes de la catàstrofe de les mines de Saldes

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 16/05/1944

Entrega de donatius pel governador civil als familiars de les víctimes de la catàstrofe de les mines de Saldes

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 16/05/1944

Entrega de joguines als fills dels productors d'Arts Gràfiques als Foment del Treball Nacional

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 05/01/1945

Entrega de lots de nadal als treballadors dels ferrocarrils

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 24/12/1944

Entrega de lots de nadal als treballadors dels ferrocarrils

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 24/12/1944

Entrega de lots de nadal als treballadors dels ferrocarrils

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 24/12/1944

Entrega de lots de nadal als treballadors dels ferrocarrils

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/12/1945

Entrega de lots de nadal als treballadors dels ferrocarrils

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 24/12/1944

Entrega de lots de nadal entre ferroviaris pel governador civil

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 21/12/1947

Entrega de premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 20/03/1948

Entrega de premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1945

Entrega de premis pel delegat de Treball als productors del Born

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/08/1944

Entrega de premis per a orfes al Poblenou amb motiu de la Festa Major

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 20/09/1942

Entrega de subsidis de jubilació a 72 marins ancians de la Companyia Transatlàntica

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/12/1947

Entrega de subsidis de jubilació a 72 marins ancians de la Companyia Transatlàntica

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/12/1947

Entrega del xalet del senyor Foronda

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1916

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1949

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1949

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1949

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/03/1944

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/03/1944

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/03/1943

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1949

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/03/1944

Entrega dels premis de natalitat a l'Institut Nacional de Previsió

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/03/1945

Entrega dels primers subsidis de malaltia als obrers a les Centrals Nacionals-Sindicalistes

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 13/09/1941

Entrega pel viconte de Güell al governador civil d'un donatiu recollit gràcies a l'Exposició pro Hospitals

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/07/1949

Estada de Pilar Primo de Rivera a Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 05/11/1942

Estada de Pilar Primo de Rivera a Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 05/11/1942

Estudiants de Barcelona recaptant per les víctimes del temporal

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/02/1911

Exposició a benefici dels nens de l'Asil Naval

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1904

Exposició de canastrells del rober de Nostra Senyora de la Mercè a l'Habitatge Social

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/11/1912

Exposició de roba comprada amb els ingressos de la tómbola

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Exposició del Rober de Nostra Senyora del Roser a l'establiment "Arte Cristiano"

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/12/1912

Exposició del Rober per malalts pobres de la Pia Unió de Santa Isabel

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/11/1910

Exposició i venda de robes al claustre de l'església de Santa Anna de Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/11/1910

Exposición de pintura y escultura organizada por el Real Círculo Artístico Pro-hospitales. Mayo 1949

Codi classificació C05
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-205/C05 Col·lecció de Cartells de l'AHCB Data inicial 01/01/1949

Festa Major de Gràcia

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/08/1934

Festa Major de Gràcia

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/08/1934

Festa Major de Sants

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 27/08/1933

Festa a benefici de l'Hospital Clínic

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 14/03/1935

Festa a benefici del Patronat contra la Tuberculosi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1910

Festa a l'Hotel Ritz organitzada per les voluntàries de l'Empar Maternal a favor d'obres d'assistència social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/11/1934

Festa a l'Hotel Ritz organitzada per les voluntàries de l'Empar Maternal a favor d'obres d'assistència social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/11/1934

Festa a la Barceloneta a benefici d'obres d'assistència social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/10/1933

Festa a la Barceloneta a benefici d'obres d'assistència social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/10/1933

Festa a la Barceloneta a benefici d'obres d'assistència social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/10/1933

Festa a la Barceloneta a benefici d'obres d'assistència social

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/10/1933

Festa a profit del consultori de la "U.R. Gracienca"

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 07/12/1935

Festa benèfica al Reial Club de Polo de Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1915

Festa d'enaltiment del Treball

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 18/07/1946

Festa de Sant Cristòfol

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 10/07/1936

Festa de l'Automòbil al Parc Güell a benefici de l'Asil de Santa Llúcia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Festa de la Bandera i la Flor

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1915

Festa de la Bandera i la Flor

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1915

Festa de la Bandereta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/06/1933

Festa de la Bandereta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/06/1933

Festa de la Bandereta

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 11/06/1933

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/06/1946

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/06/1944

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 26/05/1945

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/06/1944

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/06/1946

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/06/1946

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 14/06/1947

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 26/05/1945

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 14/06/1947

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/06/1944

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 14/06/1947

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 26/05/1945

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/06/1946

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 14/06/1947

Festa de la Bandereta de la Creu Roja

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/06/1944

Festa de la Creu Roja

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Festa de la Flor

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1915

Festa de la Flor

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1915

Festa de la Flor

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1915

Festa de la Flor

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1915

Festa de la Flor a Ripoll

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/09/1916

Festa de la Flor a Ripoll

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/09/1916

Festa de les Flors a Vilassar de Mar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 07/10/1917

Festa en benefici de l'Asil de Santa Llúcia al Park Güell

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 09/06/1908

Festa en benefici de l'Asil de Santa Llúcia al Park Güell

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 09/06/1908

Festa en benefici de l'Asil de Santa Llúcia al Park Güell

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 09/06/1908

Festa en benefici de l'Asil de Santa Llúcia al Park Güell

Codi classificació AFB-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 09/06/1908

Festa onomàstica de Gregorio Modrego Casaus

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/11/1952

Festa onomàstica de Gregorio Modrego Casaus

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/11/1952

Festival al Club Natació Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/09/1913

Festival al Club Natació Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1913

Festival de salts al Club Natació Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1913

Grup de cases barates al Clot

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/12/1914

Grup de cases barates del carrer del Comte Güell

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1914

Grup de nenes de beneficència escolar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Homenatge a la Vellesa a Calella

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 13/05/1946

Homenatge a la Vellesa a Gràcia

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 17/06/1945

Homenatge als supervivents de les campanyes a Cuba, Puerto Rico i Filipines

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/10/1947

Inauguració d'habitatges protegits a Manlleu

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 22/07/1944

Inauguració d'habitatges protegits a Manlleu

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 22/07/1944

Inauguració d'habitatges protegits a Manlleu

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 22/07/1944

Inauguració d'habitatges protegits a Manlleu

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 22/07/1944

Inauguració d'un menjador a l'Asil municipal del Parc de la Ciutadella

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/07/1949

Inauguració d'un menjador a l'Asil municipal del Parc de la Ciutadella

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/07/1949

Inauguració de la Tómbola de l'Associació de la Premsa Diària

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 05/03/1911

Inauguració de la sala d'operacions de l'Ateneu Autonomista del Districte III

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 31/10/1915

Inauguració de les Cases Barates del Clot

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/12/1914

Inauguració del curs de l'Escola Social de Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/11/1942

Inauguració del curs de l'Escola Social de Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/11/1942

Inauguració del nou centre d'Acció Popular Catalana al carrer d'Angli 55

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 12/01/1936

Inauguració del nou menjador de la CNS del port

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 16/01/1943

Inauguració dels nous locals d'Assistència Municipal

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/08/1934

Inauguració dels nous locals d'Assistència Municipal

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 23/08/1934

Institut del Desert de Sarrià

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

La Ciutat i la Pau. 1rs Jornades Municipals per a la Pau i la Convivència.

Codi classificació AHCB3-267/5D83
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-267/5D83 Estudi de Disseny Villuendas + Gómez Data inicial 01/01/1984

La Federació Nacional de la Mutualitat Francesa arriba a Barcelona

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/06/1936

La Festa Major de Gràcia

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/08/1935

La Festa Major de Gràcia

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 15/08/1934

La Festa Major de Santa Coloma de Gramanet

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/09/1935

La Festa Major de Sarrià

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/10/1935

La Festa Major de Sarrià

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/10/1935

La Festa de la Flor

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/12/1934

La Festa de la Flor

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/12/1934

La Festa de la Flor

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/12/1934

La Festa de la Flor

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/12/1934