</

Alcaldia Constitucional de Sans. Dictadas por el Excmo. Sr. Gobernador, en reciente circular inserta en "Boletin Oficial"...

Codi classificació AMDS4-584 result.label.msstored_fld56 0033
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-584 Col·lecció de bans de l'AMDS Data inicial 01/02/1881

C06-A012. Libre de [...nt.] Són los noms dels notaris de Gerona y la Tacsa de les mesures del bisbat de Gerona después de la [Reducció]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1746

C06-A175. [Informació sobre vents, aritmètica, receptes de tintes]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1700

C06-A262. Album de Botànica format entre 1850 i 1854. Exercicis d'Aritmètica: 1827. Reducció de canes catalanes a vares valencianes.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1850

C06-B027. Llibre de Joan Detrell. Sastre de Trases, dia 2 de Setembre del any 1802.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 02/09/1802

C06-B056. Libro de mediciones, que contiene las practicadas para los reparos del Muelle de embarco y desembarco. Cádiz 1768.

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1800