Actes 1793 - 1820

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 21/09/1793

Actes 1837 - 1852

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-016 Ajuntament de Vallvidrera Data inicial 19/07/1837

Actes 1840 - 1845

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 20/05/1840

Actes 1840 - 1849

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1840

Actes 1850 - 1854

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1850

Actes 1854 - 1877

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-016 Ajuntament de Vallvidrera Data inicial 01/01/1854

Actes 1855 - 1857

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1855

Actes 1858 - 1861

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol05
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1858

Actes 1860

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 04/01/1860

Actes 1861

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 02/01/1861

Actes 1862

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 08/01/1862

Actes 1862 - 1865

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol06
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1862

Actes 1863

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol05
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1863

Actes 1864

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol06
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 06/01/1864

Actes 1865

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol07
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 02/01/1865

Actes 1866

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol08
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1866

Actes 1866 - 1868

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol07
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1866

Actes 1867

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol09
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1867

Actes 1868

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol10
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1868

Actes 1869

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol08
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1869

Actes 1869

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1869

Actes 1870

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol09
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 07/01/1870

Actes 1870

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol12
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1870

Actes 1871

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol10
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1871

Actes 1871

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol13
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 04/01/1871

Actes 1872

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1872

Actes 1872

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol14
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1872

Actes 1873

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol12
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1873

Actes 1873

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol15
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1873

Actes 1874

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol13
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1874

Actes 1874

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol16
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1874

Actes 1875

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol14
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1875

Actes 1875

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol17
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1875

Actes 1876

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol15
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1876

Actes 1876

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol18
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 08/01/1876

Actes 1877

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol19
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1877

Actes 1877 - 1878

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol16
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1877

Actes 1878

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol20
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 02/01/1878

Actes 1878 - 1886

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-016 Ajuntament de Vallvidrera Data inicial 10/03/1878

Actes 1879

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol21
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 08/01/1879

Actes 1879 - 1880

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol17
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1879

Actes 1880

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol22
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 07/01/1880

Actes 1881

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol23
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 05/01/1881

Actes 1881 - 1883

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol18
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1881

Actes 1882

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol24
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 04/01/1882

Actes 1883

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol25
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1883

Actes 1884

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol26
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 02/01/1884

Actes 1884 - 1887

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol19
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1884

Actes 1885

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol27
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 07/01/1885

Actes 1886

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol28
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 08/01/1886

Actes 1887

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol29
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 05/01/1887

Actes 1887 - 1890

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-016 Ajuntament de Vallvidrera Data inicial 02/01/1887

Actes 1888

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol30
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 04/01/1888

Actes 1888 - 1890

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol20
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1888

Actes 1889

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol31
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 02/01/1889

Actes 1890

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol32
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1890

Actes 1891

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol21
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1891

Actes 1891

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol33
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 05/01/1891

Actes 1892

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol22
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1892

Actes 1892

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol34
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 05/01/1892

Actes 1893

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol23
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1893

Actes 1893

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol35
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 03/01/1893

Actes 1894

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol24
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1894

Actes 1894

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol38
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 01/01/1894

Actes 1895

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol25
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/01/1895

Actes 1895

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol36
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 02/01/1895

Actes 1895 - 1896

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol37
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 12/02/1895

Actes 1896

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol26
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/01/1896

Actes 1896

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol39
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles Data inicial 07/01/1896

Actes 1897

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol27
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1897

Actes 1898

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol28
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/01/1898

Actes 1899

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol29
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/01/1899

Actes 1900

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol30
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/01/1900

Actes 1901

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol31
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1901

Actes 1902

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol32
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1902

Actes 1903

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol33
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1903

Actes 1903 - 1908

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol34
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/09/1903

Actes 1904 - 1906

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol35
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/12/1904

Actes 1906

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol36
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/02/1906

Actes 1906 - 1908

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol37
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/12/1906

Actes 1908 - 1909

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol38
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 31/03/1908

Actes 1908 - 1912

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol39
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 02/10/1908

Actes 1909 - 1910

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol40
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 22/09/1909

Actes 1910 - 1912

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol41
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 06/12/1910

Actes 1912 - 1913

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol42
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 21/05/1912

Actes 1913 - 1922

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol43
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/02/1913

Actes 1914 - 1915

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol44
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1914

Actes 1915 - 1916

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol46
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 13/04/1915

Actes 1915 - 1921

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol45
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 01/01/1915

Actes 1916 - 1917

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol47
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 18/04/1916

Actes 1917 - 1918

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol48
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 03/07/1917

Actes 1918

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol49
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 05/02/1918

Actes 1918 - 1919

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol50
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 24/10/1918

Actes 1920 - 1921

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol51
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 08/01/1920

Actes 1921 - 1922

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol52
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 04/07/1921

Actes Govern i Comissions

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol30
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1890

Actes Junta Municipal

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol31
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1872

Actes i dictàmens de la junta municipal de Sanitat dels anys 1888-1889.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 047/1888-1889
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 08/02/1888

Expedició de salconduits al Palau Robert

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 02/03/1939

Llibre d'actes 1870

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1870

Llibre d'actes 1871

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1871

Llibre d'actes 1872

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1872

Llibre d'actes 1873

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1873

Llibre d'actes 1874

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol05
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1874

Llibre d'actes 1875

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol06
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1875

Llibre d'actes 1876

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol07
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1876

Llibre d'actes 1877

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol08
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1877

Llibre d'actes 1878

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol09
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1878

Llibre d'actes 1879

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol10
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1879

Llibre d'actes 1880

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1880

Llibre d'actes 1881

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol12
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1881

Llibre d'actes 1883

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol13
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1883

Llibre d'actes 1884

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol14
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1884

Llibre d'actes 1885

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol15
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1885

Llibre d'actes 1886

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol16
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1886

Llibre d'actes 1887

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol17
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1887

Llibre d'actes 1888

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol18
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1888

Llibre d'actes 1889

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol19
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1889

Llibre d'actes 1890

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol20
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1890

Llibre d'actes 1890 (2)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol21
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1890

Llibre d'actes 1891

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol22
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1891

Llibre d'actes 1892

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol23
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1892

Llibre d'actes 1893

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol24
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1893

Llibre d'actes 1894 (1)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol25
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1894

Llibre d'actes 1894 (2)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol26
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1894

Llibre d'actes 1895

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol27
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1895

Llibre d'actes 1896

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol28
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1896

Llibre d'actes 1897

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol29
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1897

Oficines

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 22/09/1937

Reportatge fotogràfic Agermanament amb el Cerro (Cuba) al Casal Barri Prosperitat

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0440
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 19/01/2002

Reportatge fotogràfic Lliurament de claus d'habitatges REGESA al carrer Vidal i Guasch a Roquetes


Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 0430
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 24/10/2001

Reportatge fotogràfic Ofrena floral a Blas Infante al parc de La Guineueta

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 0415
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 04/03/2001

Reportatge fotogràfic Ofrena floral a César Vallejo 2001

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 0427
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 21/07/2001

Reportatge fotogràfic Vine a la Festa, Nou Barris, línia directa 1998

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0255
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 16/07/1998

Reportatge fotogràfic d'un acte protocol·lari de comerç a Nou Barris

Codi classificació L130 result.label.msstored_fld56 0417
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/03/2001

Reportatge fotogràfic de l' Acte a la Sala de Plens

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0361
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1989

Reportatge fotogràfic de la col·locació placa commemorativa en homenatge a Víctor Jara

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0256
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 08/09/1998

Reportatge fotogràfic del Dia de la Dona al Centre Cívic Porta-Sóller i homenatge a Montserrat Roig

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0443
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 07/03/2002

Vol01 Actes 1868 a 1870

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 vol01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 24/10/1868

Vol02 Actes 1871

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 04/01/1871

Vol03 Actes 1872

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 03/01/1872

Vol04 Actes 1873

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 07/01/1873

Vol05 Actes 1874

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol05
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 04/01/1874

Vol06 Actes 1875

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol06
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1875

Vol07 Actes 1876

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol07
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1876

Vol08 Actes 1877

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol08
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 03/01/1877

Vol09 Actes 1878

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol09
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 02/01/1878

Vol10 Actes 1879

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol10
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 02/01/1879

Vol11 Actes 1880

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 07/01/1880

Vol12 Actes 1881

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol12
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1881

Vol13 Actes 1882

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol13
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 01/01/1882

Vol14 Actes 1883

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol14
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1883

Vol15 Actes 1884

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol15
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 31/07/1884

Vol16 Actes 1885

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol16
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 04/01/1885

Vol17 Actes 1886

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol17
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1886

Vol18 Actes 1887

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol18
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 04/01/1887

Vol19 Actes 1888

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol19
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1888

Vol20 Actes 1889

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol20
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 03/01/1889

Vol21 Actes 1890

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol21
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 01/01/1890

Vol22 Actes 1891

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol22
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 02/01/1891

Vol23 Actes 1892

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol23
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 07/01/1892

Vol24 Actes 1893 (tom I)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol24
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 05/01/1893

Vol25 Actes 1893 (tom II)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol25
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 28/05/1893

Vol26 Actes 1894 (tom I)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol26
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 01/01/1894

Vol27 Actes 1894( tom II)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol27
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 03/07/1894

Vol28 Actes 1895 (tom I)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol28
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 03/01/1895

Vol29 Actes 1895 (tom II)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol29
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 01/08/1895

Vol30 Actes 1986 (tom I)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol30
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 02/01/1896

Vol31 Actes 1896 (tom II)

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol31
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 02/07/1896

Vol32 Actes 1897

Codi classificació 1.2.3 result.label.msstored_fld56 Vol32
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS1-011 Ajuntament de Sants Data inicial 07/01/1897

Acta de la Junta Local de Sanitat relativa a la construcció d'un nou cementiri.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 045/1887
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 02/06/1887

Acta de la Junta Local de Sanitat relativa a les mesures contra el tifus.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 038/1879
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 22/10/1879

Acta relacionada amb l'hospital.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 148/1885
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1885

Acte d'entrega a "La Caixa d'Estalvis" del fons fotogràfic del Foment Hortenc

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0123
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 11/04/1954

Acte d'entrega a "La Caixa d'Estalvis" del fons fotogràfic del Foment Hortenc

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0084
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1954

Acte d'entrega a "La Caixa d'Estalvis" del fons fotogràfic del Foment Hortenc

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0121
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 11/04/1954

Acte d'entrega a "La Caixa d'Estalvis" del fons fotogràfic del Foment Hortenc

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0122
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 11/04/1954

Acte d'entrega a "La Caixa d'Estalvis" del fons fotogràfic del Foment Hortenc

Codi classificació AMDHG3-221 result.label.msstored_fld56 0120
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-221 Foment Hortenc Data inicial 11/04/1954

Actes de la Junta Local de Sanitat. Exercici econòmic 1881-1882.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 040/1881-1882
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 09/08/1881

Comissió 4a. Exercici econòmic. 1881-1883.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 070/1881-1883
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1881

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1879.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 072/1879
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 22/07/1879

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1883.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 069/1883
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1883

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1884.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 068/1884
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1884

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1885.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 063/1885
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1885

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1886.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 067/1886
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1886

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1887.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 066/1887
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1887

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1888.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 065/1888
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1888

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1889.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 064/1889
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1889

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1890.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 081/1890
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1890

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 077/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1894.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 076/1894
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1894

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1895.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 075/1895
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1895

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1896.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 074/1896
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1896

Comissió 4a. Quadern d'actes. 1897

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 073/1897
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1897

Comissió 4a. Quadern d'actes. Llibre 2n. 1880.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 071/1880
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 04/02/1880

Comissió 4a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1891.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 080/1891
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1891

Comissió 4a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1892.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 079/1892
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1892

Comissió 4a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1892.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 078/1892
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1892

Comissió 5a. Quadern d'actes. 1884-1885.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 130/1884-1885
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1884

Comissió 5a. Quadern d'actes. 1888-1889.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 137/1888-1889
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1888

Comissió 5a. Quadern d'actes. Exercici econòmic. 1883-1884

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 129/1883-1884
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1883

Comissió 5a. Quadern d'actes. Exercici econòmic. 1885-1886.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 131/1885-1886
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1885

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1886-1887.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 132/1886-1887
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1886

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1887-1888.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 134/1887-1888
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1887

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1888.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 136/1888
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1888

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1889.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 138/1889
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1889

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1890.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 140/1890
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1890

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1891.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 142/1891
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1891

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1892.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 145/1892
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1892

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1894.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 114/1894
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1894

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1895.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 119/1895
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1895

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1896.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 122/1896
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1896

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 1. 1897.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 125/1897
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1897

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1886-1887.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 133/1886-1887
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1886

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1887-1888.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 135/1887-1888
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1887

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1889.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 139/1889
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1889

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1890.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 141/1890
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1890

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1891.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 143/1891
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1891

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1892.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 146/1892
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1892

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 126/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1894.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 115/1894
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1894

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1895.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 120/1895
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1895

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 2. 1896.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 123/1896
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1896

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 3. 1892.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 147/1892
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1892

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 3. 1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 127/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 3. 1894.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 116/1894
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1894

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 3. 1895.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 121/1895
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1895

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 3. 1896.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 124/1896
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1896

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 4. 1894.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 117/1894
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1894

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 5. 1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 112/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 5. 1894.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 118/1894
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1894

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm. 6. 1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 113/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Comissió 5a. Quadern d'actes. Núm.1. 1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 144/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Dones fent cua en una oficina

Codi classificació AFB3-134
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas Data inicial 02/10/1937

Esborrany de l'acta de la Junta de Sanitat relativa als acords presos sobre un dipòsit de fem.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 035/1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 11/02/1893

Expedició de salconduits al Palau Robert

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 02/03/1939

L'Auca de l'any.

Codi classificació AMDS4-577 result.label.msstored_fld56 0003
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-577 Col·lecció d'auques de l'AMDS Data inicial 01/01/1988

Llibre d'actes de la Junta Municipal de Sanitat. 1872.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 039/1872
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 24/02/1872

Llibre d'actes de la Junta de Sanitat.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 037/1870
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 11/08/1870

Onze de setembre. Sants-Hostafrancs-La Bordeta. Actes commemoratius del 8 al 14 de setembre de 1978.

Codi classificació AMDS4-426 result.label.msstored_fld56 2105
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-426 Col·lecció de cartells de l'AMDS Data inicial 01/01/1978

Primer concurs de tir al plat

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0070
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1954

Primer homenatge a la Vellesa

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0363
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1952

Quadern d'actes de la Junta Local de Sanitat. 1887.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 046/1887
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1887

Quadern d'actes de la Junta Local de Sanitat. Exercici econòmic. 1882-1883.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 041/1882-1883
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 18/07/1882

Quadern d'actes de la Junta Local de Sanitat. Exercici econòmic. 1883-1884.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 042/1883-1884
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1883

Quadern d'actes de la Junta Local de Sanitat. Exercici econòmic. 1884-1885.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 043/1884-1885
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1884

Quadern d'actes de la Junta Local de Sanitat. Exercici econòmic. 1885-1887.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 044/1885-1887
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1885

Quadern d'actes de les sessions celebrades per la Junta Local de Sanitat. Bienni de 1891-1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 049/1891-1893
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1891

Quadern d'actes de les sessions celebrades per la Junta Municipall de Sanitat. Bienni de 1891-1893.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 051/1893-1895
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1893

Quadern d'actes de les sessions que celebra la Junta municipal de Sanitat. 1892.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 050/1892
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1892

Quadern d'actes de les sessions que celebra la de la Junta Local de Sanitat. 1890.

Codi classificació 5.4 result.label.msstored_fld56 048/1890
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 01/01/1890

Romeria a Montserrat

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0069
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó