Antonio Casals sol·licita permís per instal·lar una caldera de vapor dins la seva casa-fàbrica situada al carrer Número 47

Codi classificació 6.8 result.label.msstored_fld56 0053_00_1876
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 25/01/1876
<