Delimitació d'un terreny situat al marge del rec

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 09166_10_005
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA3-166 Junta de Regants de la Sèquia Comtal Data inicial 09/06/1904

Façanes i alçat del projecte Casa de la Mina de Montcada d'estil modernista

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 09166_10_029
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA3-166 Junta de Regants de la Sèquia Comtal Data inicial 01/03/1905

Plànol del curs i camins laterals del rec al seu pas per els carrers de la Marina i Roger de Flor

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 09166_10_007
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA3-166 Junta de Regants de la Sèquia Comtal Data inicial 01/03/1912

Projecte de planta i alçat de la Casa de la Mina de Montcada d'estil modernista

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 09166_10_025
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA3-166 Junta de Regants de la Sèquia Comtal Data inicial 01/03/1905