[Torre de Sant Joan i altres presons cèlebres. Composició d'imatges que formen el frontispici del primer volum del llibre Prisiones de Europa]

Codi classificació C04.02
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-204/C04 Col·lecció de Gravats de l'AHCB Data inicial 01/01/1861

[Torre de Sant Joan, esplanada de la Ciutadella i altres elements. Composició d'imatges que formen el frontispici del segon volum del llibre Prisiones de Europa]

Codi classificació C04.02
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-204/C04 Col·lecció de Gravats de l'AHCB Data inicial 01/01/1861