Esborrany Padró del veïnat d'Horta de 1824. Canvis de domicili 1825 -1928


Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 010
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1824

Fulls d'altes i baixes de Padró 1892-1900

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 014
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1892

Fulls d'altes i baixes del Padró 1873-1884

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 019
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1873

Fulls de Padró General 1842

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 013
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1842

Fulls de Padró General d'habitants 1830. Certificats canvi domicili 1835-1836

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 011
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1830

Fulls esborranys referents a diferents carrers de Sant Joan d’Horta, indicant els ocupants de cada finca. Sense data.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0015
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1800

Fulls solts de cases de camp

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 004
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Fulls solts del Padró general d'habitants 1885 carrers Santa Eugeni , Santa Cruz-Vallcarca, Santa Isabel, Santo Tomas, Travi, Viento

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 003
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Fulls solts del Padró general d'habitants 1885, carrers San José, San Mariano, San Bartolomé, San Miguel, San Ginés, San Antonio, San Eudaldo, San Juan, San Jaime.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 002
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Fulls solts del Padró general d'habitants 1895-1896

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 050
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1895

Fulls solts del Padró general d'habitants 1895-1896.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 051
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1895

Fulls solts del llibre del Padró general d'habitants 1895-1896

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 049
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1895

Instàncies i sol·licituds d'alta de Padró realitzades per particulars. 1880-1899

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0005
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Llibre Padró de veïns. 177 pàgines

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0016
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1870

Llibre Padró de veïns. 228 pàgines

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0017
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1872

Llibre Padró de veïns. Barri 1. Fulls solts de 48 pàgines
Llibre Padró de veïns. Barri 2. Fulls solts de 21 pàgines
Llibres sense enquadernar

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0018
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Llibre Padró general d'habitants 1875. Ordenat per carrers.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0030
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Llibre Padró general d'habitants 1881. Ordenat per carrers.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0031
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1881

Padró d'habitants del poble d'Horta 1841. Fulls altres Padró 1937-1941

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 012
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1837

Padró general d'habitants 1875-187. Ordenat per cognoms. De la G a la M.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0022
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Padró general d'habitants 1875-1876. Ordenat per cognoms. De l'A a la F.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0021
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Padró general d'habitants 1875-1876. Ordenat per cognoms. De la N a la S.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0023
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Padró general d'habitants 1875-1876. Ordenat per cognoms. De la T a la V.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0024
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Padró general d'habitants 1880-1882. Ordenat per carrers i números. De la G a la I. S?'indica el propietari de la finca.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0027
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Padró general d'habitants 1880-1882. Ordenat per carrers. De la A a la F.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0026
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Padró general d'habitants 1880-1882. Ordenat per carrers. De la M a la P.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0028
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Padró general d'habitants 1880-1882. Ordenat per carrers.
De la R a la V.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0029
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1880

Padró general d'habitants 1885. Ordenat per carrers. De la A a la C.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0032
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Padró general d'habitants 1885. Ordenat per carrers. De la C a la F

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 033
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Padró general d'habitants 1885. Ordenat per carrers. De la G a la L

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 034
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Padró general d'habitants 1885. Ordenat per carrers. De la M a la N

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 035
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Padró general d'habitants Districte 2n, 1875-1876. Ordenat per cognoms. De la A a la X.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0025
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Padró general d'habitants1885. Ordenat per carrers. De la P a la R

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 036
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1885

Padrón general de vecinos de San Juan de Horta. 163 pàgines. Relació del padró per barris, carrers i finques. Any 1875

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0020
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1875

Registro de Extranjeros

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0006
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1893

Relació de ciutadans amb nom, edat, estat civil, barri, ofici i residència

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 001
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1825

Relació relligada d'habitants per nom, cognoms i carrers.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0008
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1900

Relación de los vecinos que habitan en la barriada de Vallcarca.1899

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0007
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1899

Sol·licituds de certificats, modificacions i baixes de Padró.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0009
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1871